Ako testujeme žehličky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Žehlení s napařováním 20 %, výdej páry 5 %, odolnost žehlicí desky 10 %, obsluha 25 %, odolnost vůči zanesení 40 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Žehlení s napařováním

Tři testující žehlili na stejném žehlicím prkně vždy jednu bavlněnou košili (nastavení teploty OOO), bavlněný ubrus (nastavení teploty OOO) a plátěné kalhoty při nastavení teploty na maximum. Košile byla žehlena nejlépe, jak to bylo možné, ubrus a kalhoty byly žehleny do dosažení dobrého vyžehlení. Byla zaznamenána doba nutná pro vyžehlení každého kusu. Po třech hodinách (nutných pro doschnutí prádla - po této době se mohou na prádle objevit nedokonalosti) byla kvalita žehlení vyhodnocena na pětibodové škále.

Výdej páry

Podle ČSN EN 60311 byla měřena intenzita napařování a intenzita úniku vody.

Odolnost žehlicí desky

Byla posuzována poškrábáním houbičkami na nádobí od měkké po tvrdou a byly zhodnoceny stopy po poškrábání.

Obsluha

Součástí zkoušek obsluhy bylo měření doby zahřívání nutné pro výdej páry, zhodnocení návodu k použití a posouzení praktičnosti a účelnosti ovládacích prvků, plnění a vyprazdňování žehliček vodou, jejich čištění a uložení. Hodnocena byla také doba nutná pro vychladnutí žehličky a doba, po kterou je žehlička schopná dávkovat nepřetržitě páru.

Odolnost vůči zanesení

Byla hodnocena podle ČSN EN 60311. Po dobu 250 hodin byly žehličky umístěny ve speciálním zařízení a v pravidelných intervalech dávkovaly páru. Žehličky byly čištěny podle návodu k použití v pravidelných intervalech (zkrácených tak, aby odpovídaly doporučené frekvenci čištění při dané intenzitě používání). V průběhu zkoušky bylo měřeno množství vypařené vody, úniky vody a pokles množství generované páry. Pokud žehlička selhala předčasně, byl test zopakován s dalším přístrojem, případně s dalšími dvěma.

Prihlásiť