Databáza nebezpečných výrobkov

Mayeri odstraňovač vodního kamene

Hlásenie RAPEX 1/2022

Bezbarvá tekutina

Bílá plastová láhev s černým uzávěrem. Objem: 0,5 l.

Kategórie Domácnosť - Chemické výrobky
Riziko Chemické
Nebezpečenstvo

Výrobek má pH 1,67 ± 0,12, které může způsobit poleptání kůže a poškození zraku. Výrobek však není řádně klasifikován a označen. Spotřebitelé proto nejsou dostatečně varováni. 

Krajina pôvodu Estonsko
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)

Čiarový kód 4740060008054
Číslo šarže A21040041
Krajina záchytu Ohlasujúci: Lotyšsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: označení výrobku řádnými varováními před riziky (distributor).

Dátum vydania 11.01.2022
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť