Databáza nebezpečných výrobkov

HoldPeak digitální multimetr

Hlásenie RAPEX 9/2020

Digitální multimetr s černým a modrým plastovým krytem, který se používá ke kontrole proměnných napětí a proudu v elektrických obvodech.

Typ výrobku HP-37C
Kategórie Domácnosť - Elektrické zariadenia - ostatné
Riziko Chemické, ohrožení životního prostředí
Nebezpečenstvo

obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP) (naměřená hodnota 0,87 % hmotnostních) a olova (naměřená hodnota 0,26 % hmotnostních). SCCP přetrvávají v životním prostředí, v nízkých koncentracích jsou toxické pro vodní organismy a akumulují se v tělech volně žijících živočichů a lidí, což představuje riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Olovo je škodlivé pro lidské zdraví, hromadí se v těle, může vyvolat vývojovou neurotoxicitu a může ovlivnit kojené nebo nenarozené děti.

Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (Nařízení POP) a směrnice Komise o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice RoHS2).

Krajina záchytu Ohlasujúci: Švédsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Dobrovolná opatření: varování spotřebitelů před riziky, stažení výrobku z trhu (výrobce).

Dátum vydania 03.03.2020
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť