Za férové operátory
#ZaFeroveOperatory

Přidejte se k výzvě

Změnu si přeje3 172podporovatelů

Chci se připojitSeznamte se s problémem

Operátor O2 Czech Republic se rozhodl, že od 15. července 2016 zruší možnost svých zákazníků užívat zpomalený internet v mobilu po vyčerpání balíčku zakoupených dat. Pokud chtějí spotřebitelé pokračovat v užívání mobilního internetu, musejí si dokoupit nová data.

Dle zákona by při změnách ve smlouvě měl zákazník mít možnost smlouvu ukončit bez povinnosti platit pokutu. Stopku pro takzvané omezené čerpání dat operátor ovšem nepovažuje za změnu ve smlouvě, ale nazývá ji „změnou faktického nastavení služby“. Svým zákazníkům tak nenabízí možnost smlouvu ukončit a nenechá bez sankcí odejít ty, kteří se změnou nesouhlasí.

dTest nezpochybňuje právo podnikatelů své služby zpoplatňovat, ale je přesvědčen, že musí dodržovat zákony, měnit podmínky jen výjimečně a pokud k tomu dojde, umožnit svým zákazníkům smlouvu ukončit. Řada zákazníků omezená data využívala zejména před koncem fakturačního období a spousta z nich by si vybrala jiného operátora, kdyby věděla, že O2 službu zruší. Operátor teď své zákazníky nutí zaplatit si data navíc nebo být ofline. Odchod ke konkurenci je možný jen za tučnou pokutu. Přitom ukončení smlouvy je jediným a efektivním způsobem, jak může zákazník dát operátorovi najevo nesouhlas s provedenými změnami.

V žalobě, kterou jsme podali k soudu, navrhujeme, aby provedené změny podmínek a ceníku operátora byly označeny za protiprávní a aby se ceník vrátil do stavu před 15. červencem, kdy ke změně podmínek došlo.

Jak se můžete bránit pokutě za ukončení smlouvy

Postup obrany před neférovými poplatky se mírně liší pro zákazníky, kteří smlouvu již ukončili a zaplatili pokutu, a pro ty, kteří ve smluvním vztahu s operátorem dosud zůstali.

Zákazníci, kteří trvali na ukončení smlouvy na dobu určitou, museli operátorovi zaplatit pokutu v hodnotě pětiny smluvených paušálů do konce trvání původního závazku. Povinnost zaplatit pokutu mohou zákazníci u operátora reklamovat, ale je třeba uvést správný důvod reklamace – neoprávněnost poplatku za předčasné ukončení smlouvy kvůli související změně podmínek.

Zákazníci, kteří smlouvu neukončili, mohou reklamovat poplatky, které jim operátor účtuje za dodatečně zakoupené balíčky dat. Mohou při reklamaci argumentovat, že nepovažují změnu za platnou, protože nebyla splněna zákonná kritéria, a tudíž se smlouva má řídit starými podmínkami.

Operátor musí reklamaci vyřídit a do jednoho měsíce zákazníka informovat o svém rozhodnutí. Pokud reklamaci zamítne, což je pravděpodobné, je třeba se obrátit na Český telekomunikační úřad s námitkou proti rozhodnutí operátora. ČTÚ pak rozhodne o jeho oprávněnosti. Vzor námitky si můžete stáhnout v tomto článku, kde najdete i bližší vysvětlení. Od letošního roku může ČTÚ mimosoudně řešit i další spory mezi operátory a zákazníky. Nereklamujete-li pokuty a poplatky, můžete ČTÚ navrhnout, aby mezi vámi a operátorem rozhodl, jestli ke změně podmínek došlo platně a jestli stále trvá vaše právo odstoupit.Související články

Prihlásiť