Rok poté: Stížnost na Google kvůli porušení GDPR

Obsah májového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2021 Obsah májového dTestu

Vydané: 6.3.2020   

Před více než rokem jsme spolu s dalšími spotřebitelskými organizacemi napříč Evropou podali stížnost na Google kvůli jeho praktikám se sledováním polohy uživatelů. Výzkum našich norských kolegů z organizace Forbrukerrådet totiž ukázal, že Google manipuloval uživatele k předávání a ukládání dat o poloze, aniž by je adekvátně informoval o jejich využití. Co se v průběhu času stalo?

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Předmět a cíl stížnosti

Na úvod je vhodné zopakovat, o co ve stížnosti vlastně šlo. Google údaje o poloze využívá kromě jiného k profilování a cílení reklamy bez toho, aby k tomu měl náležitá oprávnění. Z denní mapy pohybu uživatele se přitom dá vyčíst i množství citlivých informací, jejichž zpracování podléhá podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) přísnějšímu režimu – například náboženské přesvědčení (pravidelné návštěvy kostela) nebo přesvědčení politické (chození na demonstrace).

Cílem stížnosti kromě nápravy situace tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do soukromí uživatelů služeb a produktů společnosti Google, bylo také vyzkoušet mechanismus spolupráce dozorových orgánů z jednotlivých členských států Evropské unie, kterou GDPR zavedlo. V jednoduchosti jde o to, že pokud se objeví nějaký problém ohledně ochrany osobních údajů přesahující hranice jednoho státu, mají spolu jednotlivé úřady spolupracovat a snažit se dosáhnout konsenzu s tím, že vedoucím úřadem je ten, kde má problémový správce údajů hlavní provozovnu.


Vývoj ve věci

Google má v rámci EU sídlo v Irsku, takže vedoucím úřadem je tamní Komise pro ochranu dat (Data Protection Commission, DPC). O oficiálním převzetí případu DPC jsme byli spolu s dalšími organizacemi informováni v průběhu července a srpna 2019. Jelikož nám od té doby scházely aktuální informace, oslovila na konci listopadu loňského roku Evropská spotřebitelská organizace BEUC jménem všech zúčastněných DPC s dotazem, jaký je ve věci vývoj.

V odpovědi se nám dostalo ujištění, že se DPC věcí zabývá a že Google přijal od podzimu 2018 řadu dílčích nápravných opatření, která mají stav zlepšit. Konkrétně opatření míří na zlepšení transparentnosti a způsobu informování spotřebitelů nebo na zmenšení množství zpracovávaných údajů. Žádné rozhodnutí však doposud přijato nebylo, takže stížnosti jsou stále – po více než roce od jejich podání – ve fázi zpracování. Takový přístup zcela nekoresponduje s požadavkem článku 60 GDPR, podle něhož má vedoucí dozorový úřad předložit dalším dotčeným úřadům návrh rozhodnutí neprodleně po přijetí stížností.

Na začátku února letošního roku, konkrétně 4. února 2020, zahájila DPC oficiální vyšetřování Googlu, což je alespoň nějaký posun ve věci. V obecné rovině vítáme, že se DPC konečně rozhodla prošetřit masivní shromažďování údajů o poloze ze strany Google. Spolu s našimi kolegy z BEUC však očekáváme, že DPC vyšetří praktiky této společnosti k okamžiku, kdy byly podány stížnosti, a neomezí se pouze na současnou situaci. Google měl totiž k dobru mnoho měsíců, aby své procesy a praktiky upravil. Stejně tak považujeme za zásadní, aby při vyšetřování byla respektována práva spotřebitelů, naše procesní práva, jakož i práva dalších organizací, se kterými jsme podávali stížnost.

Případ bohužel ukazuje, že ani velmi dobře koncipovaný systém řešení situací, v nichž došlo k porušení práv velké skupiny spotřebitelů (respektive subjektů údajů) na území celé EU, nemusí v praxi fungovat dostatečně efektivně. Vývoj budeme samozřejmě sledovat i nadále a budeme se snažit zajistit, aby přijatá opatření dostatečným způsobem chránila soukromí uživatelů služeb společnosti Google.
 


Prihlásiť