Green NCAP – ekologické skúšky automobilov 2019

Obsah júnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah júnového dTestu

Publikované v časopise 8/2019

Záťaž automobilového priemyslu na životné prostredie patrí k veľkým témam dnešných čias. Ekologickosť áut je predmetom záujmu motoristov aj samotných automobiliek. Áut s alternatívnymi druhmi pohonov pribúda. Iniciatíva Green NCAP si vytýčila smelý cieľ − podrobne preverovať záťaž, akú pre prírodu predstavujú nové automobily s rôznymi typmi pohonu. Predstavujeme vám prvých 17 výsledkov.

Green NCAP je názov nového nezávislého programu podporovaného spotrebiteľskými organizáciami (svojou časťou sa na programe zúčastňuje aj dTest) a vládami krajín Európskej únie. Jeho cieľom je motivovať automobilky na výrobu vozidiel, ktoré sú „zelené“, teda neprodukujú vysoké množstvo škodlivín a majú čo najúčinnejšie motory − nespotrebúvajú veľké množstvo paliva alebo, v prípade elektrických áut, kilowatthodín.

V ostatných dekádach počet áut na európskych cestách prudko rástol. Vzhľadom na rastúce počty občanov cestujúcich osobnými vozidlami sa objem emisií aj napriek technologickému pokroku nedarí znižovať v takom objeme, ako sa očakávalo. V súčasnosti platí, že každé predané vozidlo na našom trhu musí spĺňať viac emisných testov. Táto regulácia však nijako neodmeňuje tie automobilky, ktoré išli v ochrane životného prostredia ďalej a neuspokojili sa iba s hraničnými hodnotami emisných noriem.

Iniciatíva Green NCAP sa emisnými normami inšpiruje a v rámci svojich prísnych testov ich výrazne rozširuje. Výsledkom je porovnanie podávajúce presné informácie o skutočnej (ne)ekologickosti áut rôznych motorov, značiek aj tried.

Naháňačka za hviezdičkami

Hodnotenie Green NCAP sa od našich bežných testov líši. Celkovú známku neudeľujeme v percentách, ale hviezdičkách − najvyšší počet je päť hviezd, najnižšia nula. Hviezdičkové hodnotenie predstavuje najjednoduchšiu možnosť porovnania ekologickosti áut. Hviezdy udeľujeme na základe výsledkov v dvoch hlavných skupinách skúšok: indexe čistoty vzduchu a indexe energetickej účinnosti.

Index čistoty vzduchu na škále od nuly do desať bodov indikuje schopnosť automobilu regulovať objem vylučovaných škodlivín. Vylučované emisie meriame v laboratóriu aj na skutočných cestách. Laboratórne testy prebiehajú na valcovom dynamometri, vďaka ktorému môžeme simulovať rôzne štýly jázd − so studeným motorom (keď vyjdete z garáže), so zahriatym motorom, jazdu v športovom aj eko režime a jazdu na diaľnici. Zisťujeme množstvo niekoľkých základných typov škodlivín − nespálených uhľovodíkov, oxidu uhoľnatého, oxidov dusíka (oxidu dusnatého a dusičitého) a pevných častíc (prachu, sadzí alebo dymu, skrátka viditeľných častí vyfukovaných látok).

Skúšky v laboratóriu dopĺňame jazdou na ceste. Emisie sa merajú pomocou metodológie PEMS +, čo je značne rozšírený a sprísnený variant novej homologizačnej cestnej skúšky RDE. Jazdí sa v rôznych nadmorských výškach (0 – 1 300 m n. m.), na rôznych povrchoch a pri rôznej teplote (−7 až +35 °C), pričom zbierame informácie o emitovaných oxidoch dusíka, oxidu uhoľnatého a pevných časticiach.

Energetická účinnosť vyjadruje, koľko paliva alebo elektriny vozidlo spotrebováva v rôznych situáciách. Účinnosť motora zisťujeme v hore spomenutých laboratórnych testoch.

Metodológia Green NCAP sa v priebehu času bude výrazne vyvíjať a známkovanie sprísňovať. V praxi to bude znamenať, že automobil s tromi hviezdami otestovaný povedzme v roku 2022 bude pre životné prostredie predstavovať výrazne menšiu záťaž než rovnako hodnotené vozidlo skontrolované podľa tohtoročného testovacieho programu. Počíta sa aj s tým, že zohľadňovaná nebude iba prevádzková šetrnosť, ale prihliadne sa aj na celý životný cyklus auta − záťaž pri výrobe, prevádzke aj likvidácii každého vozidla. Výsledky novootestovaných áut v blízkej budúcnosti nájdete aj na našom webe.

Čo znamenajú hviezdy

5 hviezd: Znamená vo všetkých oblastiach výborné výsledky − veľmi nízka spotreba paliva alebo elektriny a veľmi nízke alebo žiadne emisie. Ide o vozidlá vybavené systémami výrazne regulujúcimi splodiny a veľmi účinnými motormi.

4 hviezdy: Vozidlo, ktoré má pri prevádzke nízky dopad na životné prostredie, je vybavené technológiou na znižovanie emisií a paliva.

3 hviezdy: Celkovo nijaké výrazne negatívne dopady na životné prostredie, v prípade použitia modernejšej technológie na zníženie emisií a spotreby paliva by mohlo byť udelené lepšie hodnotenie.

2 hviezdy: Automobil by bolo vhodné vybaviť technológiou na zníženie emisií a spotreby. Existuje priestor na zlepšenie.

1 hviezda: Iba dostatočná ochrana životného prostredia. Výsledok poukazuje na kompromisy, ktoré výrobca pri vývoji urobil. Veľký priestor na zlepšenie.

0 hviezd: Auto len tesne spĺňa homologizačné emisné normy. Technológia na znižovanie emisií a spotreby býva zastaraná.

Ke stažení:

Green NCAP 2019

Prihlásiť