Test detských fixiek 2019

Publikované v časopise 8/2019

Deti mávajú z maľovania fixkami číru radosť, no rodičov často chytá hrôza, z akých povrchov bude potrebné ich výtvory následne odstraňovať. Názor, že sa nedajú vyprať, sprevádza fixky dlhodobo, pritom výrobcovia väčšinou zdôrazňujú, že tie ich sa vode a praciemu prášku ochotne podvolia. Práve odstrániteľnosť z textilu bola jednou zo skúšok, ktorými sme preverovali kvalitu 18 balení fixiek pre deti. Ako ľahko sa dajú vyprať? Ako sú na tom s obsahom rizikových chemikálií? Na ktoré si teba dať pozor? To sa dozviete v našom teste.

Fixky síce nevyzerajú ako hračky, no ich obaly naznačujú, že výrobcovia zacieľujú pozornosť najmä na deti. Za hračky ich spolu s voskovými farbičkami, pastelkami a farebnými kriedami považuje aj európska bezpečnostná smernica 2009/48/EC. Smernica je, okrem iného, pôvodcom požiadavky, aby sa vo vrchnáčiku nachádzali otvory, keby sa dostali do dýchacej trubice dieťaťa. Pri testovaní detských fixiek sme si vzali do rúk európske nariadenia, normy, vedecké stanoviská aj nemeckú legislatívu a ich prísny meter sme uplatnili najmä pri vyhodnocovaní rizikových chemikálií, ktoré obsahujú.

Do nášho testu sme nakúpili 18 balení detských popisovačov rozmanitých značiek v rôznych cenových kategóriách. Všetky naše vzorky putovali do dvoch laboratórií. V jednom sa robili technické testy, kde sme skúšali, ako sa s fixkami píše, ako zvládajú záťaž v ostrej prevádzke a čo od nich môžeme ako používatelia očakávať. V druhom laboratóriu dostali za úlohu zisťovať prítomnosť vybraných nežiaducich chemických látok, ako sú PVC, ťažké kovy, azofarbivá, konzervanty, organické rozpúšťadlá alebo polycyklické aromatické uhľovodíky, ktoré sa môžu cez pokožku dostať do detského organizmu. Ako to dopadlo?


Testované výrobky - fixy (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Detské fixy (18 výrobků)
poslední aktualizace: 1.8.2019


Prihlásiť