Ako testujeme čerstvá vejce

Ako hodnotíme

grafická skladba celkového hodnotenia

  • tovaroznalecké posúdenie: 40 %
  • kvalita a obsah tuku: 25 %
  • čerstvosť: 25 %
  • salmonela: 10 %

Senzorické hodnotenie sme robili podľa ČSN 56 0032.

Baktérie z rodu Salmonella sme preukazovali kultiváciou podľa ČSN EN ISO 6579.

Čerstvosť sme určili podľa Haughových jednotiek, ktoré sa stanovujú meraním a výpočtom.

Na zistenie hladiny cholesterolu sme použili metódu plynovej chromatografie s plameňovo-ionizačnou detekciou a hmotnostnej spektrometrie (GC-FID/MS).

Nenasýtené mastné kyseliny omega-3 a nasýtené mastné kyseliny sme zisťovali plynovou chromatografiou s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID).

Obsah tuku sme stanovili gravimetricky.

Prihlásiť