Časté otázky: Pastelky

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2020 Obsah záříjového dTestu

Publikované v časopise 8/2017

Akých chýb sa môžeme dopúšťať pri výbere pasteliek alebo pri ich používaní? Pýtali sme sa odborníčok na oblasť grafomotoriky.

Aké pastelky sú z ergonomického hľadiska najvhodnejšie a prečo?

Mgr. Ivana Vlková, Řitka: K rozvoju grafomotoriky dochádza už pri prvých improvizovaných pokusoch tvoriť, v čase, keď zhruba dvojročné dieťa nemá ešte vyvinutý úchop písacieho náčinia. Pre toto obdobie je najvhodnejšia guľa, ktorú predávajú niektorí výrobcovia. Podporuje dieťa v držaní celou dlaňou. Ideálnou plochou sú v tomto období podlahy a veľké plochy papiera v kľaku. Dieťa v tejto pozícii nezaťažuje iné svalové skupiny, ide len o voľný pohyb rúk.

Deťom od troch rokov patria do rúk hlavne prstové farby, pretože prvé experimenty sú najlepšie prstom a na veľkých plochách, hlavne na zemi, vo vani, sprchovacom kúte, na tabuli alebo niekde na ihrisku. Pre správnu fixáciu štipkovitého úchopu sú v predškolskom veku, aj pre deti s odkladom školskej dochádzky zhruba medzi piatimi až siedmimi rokmi vhodné mäkké trojhranné pastelky, pretože vedú prsty veľmi prirodzene do štipkovitého úchopu.

Mgr. Bronte Krajíčková, Újezd nad Lesy: Kreslenie je dôležité pre rozvoj grafomotorických schopností. Z pohľadu fyzioterapie vnímam kreslenie a písanie ako pohyb závislý od činnosti mozgu, intelektu a psychiky. Ruka má schopnosť rozpoznávať predmety hmatom bez zrakovej kontroly. Informácie zaisťujú nervové zakončenia v koži, v kĺboch aj vo svaloch. Ak je informácia nedostatočná alebo, naopak, nadmerná, ovplyvní to úchop. Preto nesúhlasím s trendom, že by dieťa malo mať spočiatku vždy trojhranné široké pastelky. Ak pastelka dieťa tlačí, bude sa prirodzene vyhýbať kresleniu takou pastelkou. Deti s vyvinutejšou jemnou motorikou prstov budú s veľkou pravdepodobnosťou preferovať úzke pastelky, pretože zo širokých ich bude bolieť ruka. Podľa toho by sa malo pristupovať k výberu pasteliek. Je vhodné ponúknuť dieťaťu rôzne tvary. Okrúhle, hranaté, široké aj užšie − podľa veku a schopností dieťaťa. Treba prihliadať na to, že sa úchop vyvíja. Ideálom je štipkovitý úchop. Od batolivého veku by sme mali ponúkať pastelky, ktoré rešpektujú vek a možnosti úchopu. U dvojročného dieťaťa môže dobre fungovať napríklad guľka podporujúca dlaňový úchop. Neskôr môžeme zvoliť voskovky v tvare kvapky, pre väčšie deti v tvare sviečky.

U detí sledujeme držanie tela, jemnú motoriku ruky, očí a tváre, aj aké farby dieťa preferuje. V akej polohe kreslí a prečo? Niekedy je nevhodný úchop vyvolaný zlou polohou tela. Dieťaťu, ktoré reaguje precitlivene na bolestivé a iné vonkajšie podnety, by som ponúkla najskôr oválne pastelky. No ak dieťa navlieka korálky alebo vyšíva, skúsila by som pastelky úzke. Niektoré deti nevnímajú v ruke ani hranaté široké pastelky. Potom sa ponúka skúsiť jednoduchší úchop (dlaňový), prípadne hranaté a široké pastelky s protišmykovou úpravou. Nezabúdajme ani na to, že dieťa sa učí napodobňovaním a náš zlý úchop mu môže byť vzorom.

Aké môžu byť následky zlého úchopu písacích potrieb?

Mgr. Ivana Vlková, Řitka: Chybne fixované návyky môžu mať mnoho prejavov, od únavy, kŕčovitého držania, chybne fixovaných úchopov (tromi prstami, palec cez, sláčikový úchop) cez potenie ruky, svalové kŕče, neskôr migrény, až po problémy v oblasti vnímania, a to zrakového aj rozlišovacieho, alebo aj pamäti. Môže sa to prejavovať napríklad tak, že sa dieťa takzvane „nezmestí“ do liniek, nerozozná rôzne tvary písmen, čísel, nepamätá si, ako sa vedie ceruzka po papieri, ako vyzerá to či ono písmenko. Môžu nastať psychické problémy, neurózy, somatizovanie − bolesti hlavy, bruška, nechuť písať. Nemalú úlohu hrá aj vyhranenosť ruky, ľaváctvo, neuvoľnené rameno, zápästie, zle zvolená stolička, náklon stola alebo chybne fixovaný sed.

Dieťa sa učí držať ceruzku napodobňovaním. Prvými vzormi v držaní ceruzky alebo pera sú hlavne rodičia, súrodenci a učiteľka v škôlke. Lenže „ustrážiť“ správne držanie pera takzvaným „štipkovitým úchopom“ nie je jednoduché. Ak to deťom nejde ľahko a majú s grafomotorikou už v predškolskom veku nejakú skúsenosť, a napriek tomu sú ich pokroky malé a dieťa je skôr otrávené, treba hľadať dôvody, prečo sa mu to nedarí. Deficity v oblasti grafomotoriky a počiatkov písania môžu byť spôsobené chybne fixovanými stereotypmi alebo nerozvinutým zručnosťami v oblasti hrubej a jemnej motoriky alebo senzomotoriky. Vtedy stráženie úchopu nemá zmysel a je namieste vyhľadať odbornú pomoc fyzioterapeuta, špeciálneho pedagóga, špeciálneho pedagogického centra alebo spádovej pedagogicko-psychologickej poradne, ktorá zaistí dieťaťu pomoc v oblasti nerozvinutých funkcií pomocou percepčno-motorických a rehabilitačných cvičení, ktoré rozvíjajú uvoľnenie alebo posilnenie tých funkcií, ktoré sa podieľajú na úspešnom písaní.

Mgr. Bronte Krajíčková, Újezd nad Lesy: Následky zlého úchopu písacích potrieb môžu byť rôzne. Od bolesti ruky, zápästia, lakťa, ramena až po bolesti hlavy, krčnej chrbtice alebo očí. Postavenie ruky a nevhodný úchop (teda jemná motorika) môžu negatívne ovplyvniť hrubú motoriku, teda držanie tela a jeho pohyb. V škole potom môže dochádzať k zhoršeniu výsledkov, frustrácii, stresu, únave, poruche pozornosti. Včasný skríning a náprava (ideálne ešte v predškolskom veku) sú tu kľúčové.

Databáze testovaných výrobků

Pastelky (17 výrobků)
poslední aktualizace: 3.8.2017


Prihlásiť