Ako testujeme crashtesty

Dnes viac ako inokedy platí, že bezpečnosť predáva autá. Pre záujemcov o automobil ide o kľúčový prvok, ktorý rozhoduje o kúpe. Je nevyhnutné, aby motoristickí spotrebitelia mohli získať spoľahlivé a presné informácie týkajúce sa bezpečnosti prevádzky jednotlivých modelov automobilov.

Podľa zákona musia všetky nové modely automobilov prejsť danými bezpečnostnými testami ešte pred tým, než sa začnú predávať. Legislatíva udáva pre nové automobily minimálnu zákonnú úroveň bezpečnosti, no cieľom Euro NCAP je povzbudiť výrobcu na presiahnutie týchto minimálnych požiadaviek.

Táto sekcia obsahuje vysvetlenie, ako Euro NCAP vykonáva rôzne druhy nárazových testov a ako sa dochádza k záverom v hodnotení bezpečnosti.

Poznámka: Od roku 2016 Euro NCAP zaviedlo takzvané duálne hodnotenie vozidiel. Cieľom tohto kroku je ukázať, ako sa na celkovom skóre vozidla odrazí prítomnosť aktívnych bezpečnostných systémov. Hodnotíme preto základnú výbavu vozidla a potom výbavu doplnenú o príplatkové položky, ako je autonómne krízové brzdenie a asistent pre udržanie vozidla v jazdnom pruhu. Pri vozidlách, ktoré sú už v základnej verzii vybavené patričnými aktívnymi bezpečnostnými systémami, aj naďalej uvádzame iba jedno hodnotenie.

Ochrana dospelých

Skóre za ochranu dospelých určujú výsledky skúšok čelného nárazu, bočného nárazu a hyperextenzia krku.

Čelný náraz častí vozidla

Čelné nárazy majú na konte najviac smrteľných nehôd a nehôd s vážnymi zraneniami. Typickým scenárom je čelný stret dvoch proti sebe idúcich vozidiel. Vo väčšine prípadov dochádza k zrážke iba častí predku vozidla.

Náraz sa odohráva v rýchlosti 64 km/h. Vozidlo do deformovateľnej bariéry reprezentujúcej protiidúce auto narazí 40 % šírky prednej časti. Táto skúška simuluje čelný náraz proti sebe idúcich áut rovnakej hmotnosti a rýchlosti (50 km/h). Na predných sedadlách sú umiestnené figuríny zodpovedajúce priemernej mužskej postave. Na zadných sedadlách sú do detských autosedačiek posadené figuríny simulujúce deti.

V tejto skúške sa kladie dôraz na silu konštrukcie vozidla. V prípade zlyhania môže dochádzať napríklad ku kontaktu cestujúceho s časťami, ktoré preniknú do priestoru pre pasažierov, čo môže byť príčinou vážnych aj smrteľných zranení dospelých cestujúcich zaistených bezpečnostnými pásmi. Cieľom je, aby sa priestor pre cestujúcich v priebehu testu výrazne nedeformoval, pohyb volantu by nemal byť príliš veľký. Takisto by nemalo dochádzať k prílišnému posunu pedálov.

Čelný náraz celou šírkou vozidla

Vozidlá sú v posledných rokoch čoraz pevnejšie. To vyústilo do zmiernenia zranenia nôh a hlavy. Väčšia pevnosť sa však prejavuje aj vo väčších deceleračných silách, ktoré musia zádržné systémy predných aj zadných sedadiel pohltiť. Tieto deceleračné sily môžu viesť k závažným zraneniam. Obzvlášť zraniteľná je v tomto prípade oblasť hrudníka. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí deťom a starším cestujúcim.

Euro NCAP vykonáva skúšky čelného nárazu plnou šírkou vozidla v rýchlosti 50 km/h. Na sedadlo vodiča aj zadné sedadlo je posadená figurína predstavujúca ženu menšieho vzrastu.

Tento test kladie dôraz na zadržiavacie systémy. Na tlakové sily v oblasti hrudníka sa vzťahujú prísne limity. Výrobcovia sú tak motivovaní na vyvíjanie sofistikovanejších systémov. Zadržiavací systém musí byť natoľko univerzálny, aby bol dostatočne pevný pri čelnom náraze častí vozidla v rýchlosti 64 km/ h a zároveň nepredstavoval riziko zranenia drobnejšej ženy.

Bočný náraz

Bočné nárazy sú, čo sa týka počtu smrteľných a vážnych zranení, druhé najnebezpečnejšie. Oproti čelnému nárazu je pri náraze zboku veľmi málo miesta na absorbovanie energie. Vážne zranenia hlavy a hrudníka sú preto bežné.

Druhou najvýznamnejšou haváriou je náraz auta do boku iného auta. Euro NCAP simuluje tento druh havárie tak, že do dverí vodiča nechá naraziť mobilnú deformovateľnú bariéru (MDB) rýchlosťou 50 km/h. Ochrana pred zranením sa hodnotí pomocou figuríny určenej pre bočný náraz umiestnenej na sedadle vodiča, na zadných sedadlách sú umiestnené figuríny simulujúce detských pasažierov.

Test zisťuje, či je zraniteľným oblastiam tela poskytovaná dostatočná ochrana. Výrobcovia na základe toho pracujú na spevňovaní štruktúr okolo B‑stĺpika (stĺpik medzi prednými a zadnými dverami), zlepšovaní umiestnenia bočných airbagov a vyvíjaní materiálov lepšie pohlcujúcich náraz. Načasovanie a spôsob aktivácie airbagov musia byť nastavené veľmi opatrne.

Bočný náraz do stĺpa

Niektoré bočné nárazy majú povahu kontaktu boku vozidla s pevným statickým objektom, ako sú stromy alebo stĺpy. Často k nim môže dôjsť v dôsledku straty kontroly nad vozidlom, či už kvôli príliš rýchlej jazde, zlému odhadu, alebo nepriaznivým podmienkam na vozovke. Nehody tohto typu môžu byť veľmi vážne a riziko smrteľného alebo vážneho zranenia je vysoké.

Pri tomto teste je auto vrhnuté bokom na pevný stĺp rýchlosťou 32 km/h v takmer kolmom uhle. Do vozidla je na miesto vodiča umiestnená mužská figurína.

Ide o veľmi závažný test, ktorý sa vykonáva pre povzbudenie výrobcov, aby do vozidiel inštalovali zariadenie chrániace hlavu. Stĺp je pomerne úzky, preto tu dochádza k veľkému prieniku do boku vozidla. Bez efektívnej ochrany by mohlo dôjsť k situácii, keď stĺp narazí do hlavy. Bočný hlavový airbag alebo záclonový airbag pomáhajú chrániť hlavu a hornú časť tela tým, že sa nafúknu a zabránia hlave v prerazení okna.

Whiplash

Hyperextenzia krku (odborné označenie poranenia krku a krčnej chrbtice.)

Hyperextenzia krku je spôsobená alebo súvisí s náhlym skrútením chrbtice a môže spôsobiť dlhodobú bolesť a slabosť, trvajúcu mnoho rokov. Hoci k hyperextenzii krku môže dôjsť niekedy aj pri čelnom a bočnom náraze, objavuje sa najčastejšie pri náraze zozadu v pomalej rýchlosti.

Hyperextenzia krku je ťažko diagnostikovateľná, ťažko sa lieči a jej liečba stojí európsku spoločnosť odhadom desať miliárd eur ročne. Vysoký výskyt hyperextenzie krku, utrpenie postihnutých osôb a výdavky Európskej únie motivovali Euro NCAP, aby začlenilo testovanie zadného nárazu do programu nárazových testov.

Kým spôsob, ktorým vzniká zranenie, nie je úplne vysvetlený, vieme, že sedadlá a opierky hlavy môžu ovplyvniť riziko úrazu. Testovacia procedúra používaná v Euro NCAP preto podporuje tie najlepšie návrhy sedačiek, najmä ak sú opierky pre hlavu správne symetrické, ľahko sa používajú a prispôsobujú. Ďalej sa hodnotí, či sa dá poloha opierky uzamknúť a či pôsobí celé sedadlo celistvo.

Skóre hyperextenzie krku je založené na geometrických aspektoch sedadla (vodiča/spolujazdca): veľkosti a tvaru opierky hlavy, ich vzdialenosti od cestujúceho a na pohyblivosti sedadla a opierky hlavy počas nárazového testu. Táto pohyblivosť sa hodnotí pomocou sedadla namontovaného na saniach, ktoré sa podrobuje nízkemu, strednému a vysokému záťažovému testu. Ten predstavuje rozsah nárazových síl, pri ktorých sa predpokladá, že spôsobujú zranenia.

Autonómne krízové brzdenie v meste

K bežným príčinám hyperextenzie krku dochádza pri nárazoch zozadu v nízkych rýchlostiach. V takom prípade môže dôjsť k poraneniu krku u cestujúcich v oboch vozidlách. Systém autonómneho krízového brzdenia (AEB) vie rozpoznať, kedy hrozí nebezpečenstvo takéhoto konfliktu, a následne mu predísť.

Testované vozidlo je pri tejto skúške namierené na cieľ v rýchlostiach medzi 10 a 50 km/h. Simulovaná je situácia, keď vodič nedbá na nebezpečenstvo nárazu a nešliape na brzdy. Následne sa sleduje, do akej miery dokáže systém vozidlo spomaliť. Niektoré systémy vedia vodiča pred kolíziou varovať. Vzhľadom na to, že je takáto rýchla reakcia vodiča v podobnej situácii nepravdepodobná, Euro NCAP do hodnotenia zahŕňa len efektivitu autonómneho brzdenia.

Maximálny počet bodov je udelený v prípade, keď sa kolízii úplne zabráni. Znížené hodnotenie je udelené v prípade, keď došlo k zmierneniu nárazu.

Ochrana detí

Hodnotenie ochrany detí zahŕňa tri skúšky – ochranu poskytovanú detskými zádržnými systémami pri čelnom a bočnom náraze, možnosti inštalovať do vozidla zádržné systémy rôznych veľkostí a vyhotovení a bezpečnostné prvky na ochranu detí.

Kvalita zádržných systémov

Každý rok na európskych cestách zomrie tisíc detí. Polovicu obetí predstavujú deti cestujúce v aute. Výrobcovia sú povinní poskytovať informácie o použití a umiestnení autosedačiek vo vozidle. Euro NCAP zisťuje, aké ľahké je umiestnenie sedačiek na rôznych sedadlách vozidla a akú ochranu poskytujú deťom v prípade čelného a bočného nárazu.

Pôvodne boli v testoch používané figuríny simulujúce 18‑mesačné a trojročné dieťa, od roku 2016 boli nahradené figurínami šesť- a desaťročných detí posadených na sedáku.

Hlavnými kritériami sú pohyby hlavy, záťaže krku a stlačenie hrudníka. Vozidlo je hodnotené kladne v prípade, že namerané hodnoty boli nízke a žiadna z figurín neopustila sedačku, ani sa hlavou nedostala do kontaktu s interiérom vozidla.

Bezpečnostné prvky

Všetky detské sedačky musia byť pred uvedením na trh podrobené testom. Najnovší európsky štandard sa nazýva i‑Size. Všetky sedačky zodpovedajúce tomuto štandardu využívajú isofix, ktorý poskytuje oveľa bezpečnejší spôsob upevňovania detského zádržného zariadenia do vozidla.

Euro NCAP podporuje riešenie umožňujúce inštaláciu sedačiek zodpovedajúcich štandardu i‑Size. Odmeňované sú vozidlá, ktoré majú isofix úchyty na rôznych sedadlách, označenie i‑Size, integrované zádržné systémy alebo airbag spolujazdca na prednom sedadle, ktorý možno deaktivovať.

Inštalácia autosedačky

Chyby pri inštalácii autosedačky môžu významne znížiť efektivitu detských zádržných systémov. Euro NCAP preto vykonáva skúšky inštalácie detských autosedačiek.

Pri skúškach volia populárne autosedačky, pri ktorých je kontrolované, či je možné ich do vozidla pohodlne upevniť. K sledovaným parametrom patrí dĺžka bezpečnostných pásov, prístupnosť úchytov isofix alebo stabilita autosedačky. Euro NCAP odporúča možnosť inštalácie autosedačiek proti smeru jazdy pri batoľatách.

Vozidlo je kladne hodnotené v prípade, že všetky vybrané autosedačky bolo možné bez problémov inštalovať do vozidla na všetky vhodné miesta. Manuál k vozidlu má jednoznačne stanoviť, kam sedačku je alebo nie je možné umiestniť.

Ochrana chodcov

Výsledky ochrany chodcov spočívajú v ochrane, akú poskytuje kapota, čelné sklo a stĺpiky vozidla hlave, panve a nohám chodcov. Vozidlá, ktorým sa darí dobre, môžu nazbierať ďalšie body za systém autonómneho krízového brzdenia, ktorý rozpoznáva chodcov.

Ochrana hlavy

Približne 14 % všetkých smrteľných zranení, ku ktorým ročne dôjde na európskych cestách, pripadá na chodcov. Veľmi zraniteľnou skupinou sú predovšetkým deti a starší ľudia. Chodci tvoria jednu zo skupín takzvaných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, medzi ktoré patria aj cyklisti a motorkári.

Väčšina zrážok s chodcami prebieha pri stredných rýchlostiach. Zranenie hlavy je posudzované pri detských a dospelých figurínach v sérii nárazov v rýchlosti 40 km/h.

Skúška oceňuje moderné riešenie, ako sú aktívna kapota alebo externé airbagy.

Oblasť panvy

Tvar kapoty a nárazníka môže pri náraze do stehien a panvy chodca hrať výraznú úlohu. Testovaná je ochrana týchto partií pri náraze do dospelého v rýchlosti 40 km/h.

Nohy

Typickými zraneniami nôh sú zlomeniny alebo poškodenie väzov. Tieto zranenia sú fatálne len zriedkavo, môžu však spôsobiť trvalé následky. Simulovaný je opäť náraz do dospelého chodca v rýchlosti 40 km/h.

Autonómne krízové brzdenie

K faktorom ovplyvňujúcim dôsledky zrážky s chodcom patrí rýchlosť, v akej došlo k nárazu. Vyšší počet výrobcov do vozidiel inštaluje systémy, ktoré vedia stretu zabrániť alebo aspoň zmierniť jeho dôsledky.

Euro NCAP vykonáva skúšky podľa troch scenárov. Vo všetkých prípadoch by bez zásahu autonómneho krízového brzdenia došlo k fatálnemu nárazu – dospelý vbehne pred auto zboku, dospelý vojde vozidlu do cesty, dieťa vbehne medzi zaparkované autá zo strany spolujazdca.

Aktívna bezpečnosť

Hodnotenie za aktívnu bezpečnosť pozostáva z výsledkov skúšok asistenčných bezpečnostných systémov, ktoré vedia predísť nárazu alebo aspoň zmierniť zranenia.

Elektronická kontrola stability

Výrobcovia automobilov a ich dodávatelia vykonávajú stovky testov pri vývoji ESC (Elektronická kontrola stability) pre svoje vozidlá. Pokúšajú sa zabezpečiť, že systém bude pracovať pri všetkých možných okolnostiach: pri rôznych rýchlostiach a stave vozovky, pri rôznych manévroch a reakciách vodiča.

Od roku 2014 je inštalácia ESC do vozidiel povinná, Euro NCAP zaň preto v roku 2016 prestal udeľovať body.

Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov

Bezpečnostný pás zostáva najefektívnejšou bezpečnostnou položkou v každom vozidle. Je to tá najpodstatnejšia súčasť každého zádržného zariadenia a výrobcovia stále pokračujú vo vývoji nových a lepších pásových systémov, ktoré by poskytovali ešte väčšiu ochranu. Napriek tomu mnoho ľudí aj naďalej jazdí bez pása a práve títo ľudia predstavujú obrovské percento v štatistikách vážne a smrteľne zranených.

Mnohí z tých, ktorí nie sú zvyknutí si bezpečnostné pásy zapnúť, by tak urobili, ak by na to boli vyzvaní signálom. Výskum ukázal, že používatelia zapnú bezpečnostné pásy pravdepodobnejšie v aute vybavenom SNBP (Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov) než v tom bez neho. Euro NCAP odmeňuje každú snahu zabezpečiť, aby boli bezpečnostné pásy zapnuté.

Euro NCAP hodnotí výrobné systémy SNBP, aby sa ubezpečilo, že sú spoľahlivé a že používateľom poskytujú jasné, jednoznačné informácie o stave ich bezpečnostných pásov. Vyškolení inšpektori vykonávajú na každom systéme veľké množstvo testov: auto je riadené po testovacej dráhe a pásy sú zapnuté a rozopnuté; hodnotí sa hlasitosť a dĺžka zvukového signálu; overuje sa umiestnenie a jasnosť vizuálneho varovania, aby bolo viditeľné používateľom rôznej výšky.

Obmedzovač rýchlosti

Nadmerná rýchlosť hrá úlohu pri vzniku mnohých dopravných nehôd a podpisuje sa aj na ich závažnosti. Značky o najvyššej povolenej rýchlosti sú určené na udržanie rýchlosti dopravy pre dané prostredie, a tým zaisťujú bezpečnosť motoristov a ostatných účastníkov cestnej premávky. Tieto rýchlostné obmedzenia, ak sú dobre zvolené, môžu napomôcť dobrému fungovaniu dopravy a podporiť bezpečné jazdné podmienky.

Väčšie dodržiavanie rýchlostných limitov by pomohlo predísť mnohým nehodám a zmierniť ich následky. Preto Euro NCAP odmeňuje systémy, ktoré pomáhajú dohliadať na vodičovu rýchlosť. Euro NCAP v súčasnosti odmeňuje iba systémy, ktoré si vodič sám dobrovoľne nastavuje. V budúcnosti možno budú dostupné systémy, ktoré budú najvyššiu dovolenú rýchlosť zisťovať automaticky v každom bode cestnej siete a následne vhodne nastavia maximálnu rýchlosť vozidla.

Euro NCAP hodnotí rôzne funkcie obmedzujúce rýchlosť:

- informovanie vodiča o maximálnej povolenej rýchlosti,

- varovanie vodiča pri prekročení maximálnej povolenej rýchlosti,

- aktívne zamedzenie prekročeniu maximálnej povolenej rýchlosti.

Najpokročilejšie systémy zahŕňajú všetky tri funkcie. Pri systémoch, ktoré vedia aktívne zamedziť prekročeniu vodičom nastavenej povolenej rýchlosti, je zisťovaná presnosť obmedzovača.

Autonómne krízové brzdenie

Veľa výrobcov do vozidiel inštaluje systémy autonómneho krízového brzdenia (AEB), ktoré vedia predísť alebo zamedziť nárazu vozidla do zadnej časti iného vozidla, prípadne znížiť rýchlosť tak, aby došlo k minimalizácii závažnosti následkov.

Euro NCAP hodnotí funkčnosť autonómneho krízového brzdenia a varovania pred hroziacou zrážkou podľa troch scenárov – jazda smerom k stojacemu vozidlu (30 – 80 km/h), dobiehanie pomalšieho vozidla (30 – 80 km/h) a jazda za náhle brzdiacim vozidlom (50 km/h, jemné aj prudké brzdenie).

Vysoké skóre získavajú systémy, ktoré vedia zamedziť zrážke vo všetkých prípadoch alebo aspoň výrazne zmierniť jej následky. Je však nutné pripomenúť, že autonómne krízové brzdenie je podporný systém, na ktorý by sa vodič nemal príliš spoliehať. V náročnejších situáciách nemusí byť AEB dostačujúce.

Systémy pre udržanie auta v jazdnom pruhu monitorujú pozíciu vozidla. Systém LDW (Lane Departure Warning) varuje pred nezamýšľaným výjazdom z pruhu, LKS (Lane Keeping Support) vie priamo korigovať smer vozidla. Euro NCAP oba systémy skúša na testovacej trati. Meraná je vzdialenosť vozidla od kraja pruhu v momente varovania alebo zakročenia systému. Ďalšie body sú udeľované autám so systémom monitorovania mŕtveho uhla.

Prihlásiť