Ako testujeme tiskárny

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • tisk: 63 %
  • kopírování: 13,5 %
  • skenování: 13,5 %
  • práce v síti: 5 %
  • spotřeba el. energie: 5 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení multifunkčných tlačiarní

Tlač 63 %, kopírovanie 13,5 %, skenovanie 13,5 %, práca v sieti 5 %, spotreba el. energie 5 %.

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení jednoúčelových tlačiarní

Tlač 90 %, práca v sieti 5 %, spotreba el. energie 5 %.

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Tlač

Kvalitu tlače hodnotili najmenej traja experti. Pri farebných tlačiarňach sme posudzovali textové dokumenty, tabuľky s grafom, farebné fotografie vo formáte A4 a dokumenty obsahujúce formátovaný text s grafikou aj fotografie v nastavení na maximálnu kvalitu. Okrem iného sme sledovali farbu, kontrast a ostrosť výsledného produktu. Hodnotenie rýchlosti tlače spočíva v meraní času, ktorý ubehne od zadania tlačovej úlohy do momentu výstupu prvého vytlačeného listu z tlačiarne.

Hodnotili sme aj odolnosť tlače voči vlhkosti pri fotografiách a textových dokumentoch. Fotografie sú po 24 hodinovom vysychaní otestované tromi spôsobmi. Na jednom naklonenom výtlačku sa necháva voda stekať, druhý pokvapkáme vo vodorovnej polohe a následne utrieme papierovým obrúskom a tretí pokvapkáme vodou, ktorú necháme cez noc zaschnúť.

Do hodnotenia zasahuje aj jednoduchosť ovládania tlačiarne. Známkujeme prvotnú inštaláciu a uvedenie do prevádzky, obsah a zrozumiteľnosť priloženého návodu na použitie, spracovanie zadaných príkazov na tlač (vrátane zmien formátu, farieb alebo kvality) aj údržbu a odstraňovanie bežných problémov (napríklad vysporiadanie sa so zaseknutým papierom, alebo jednoduchosť výmeny použitej náplne ).

Náklady na tlač

Kvôli zisteniu nákladov na tlač sme do tlačiarne vložili nové originálne náplne podľa údajov uvedených v dokumentácii prístroja. Tlač prebieha tak dlho, kým to tlačiareň dovoľuje, pričom informácia o dochádzajúcej farbe býva, pokiaľ je to možné, ignorovaná. Proces zastavíme vtedy, keď sa na výstupe prejaví nedostatok atramentu, tonera, alebo keď tlačiareň odmietne ďalej tlačiť.

Vďaka porovnaní hmotnosti novej a použitej náplne a sčítaniu vytlačených listov môžeme zistiť množstvo farby potrebnej na tlač jednej stránky. Výslednú cena za jednu stranu vypočítame na základe priemernej ceny náplní. Náklady na tlač zisťujeme zvlášť pre textové dokumenty, grafy, tabuľky a farebné fotografie. Niektoré farebné tlačiarne môžu pri čiernobielej tlači používať farebné náplne, preto sú pri výpočtoch nákladov na tlač textových dokumentov odvážené všetky náplne.

V atramentových tlačiarňach sa ďalej počíta dodatočná spotreba atramentu pri občasnom použití. Určité množstvo atramentu totiž tlačiarne spotrebúvajú pri pravidelnom samočistení trysiek. Test dodatočnej spotreby prebieha počas niekoľkých týždňov. V určitých dňoch tlačiareň vytlačí niekoľko stránok, vo zvyšnom čase je vypnutá. Takto sa simuluje bežná situácia v domácnostiach, ktoré nepotrebujú každý deň tlačiť väčšie množstvo listov. Potom vypočítame rozdiel medzi občasným a častým (kontinuálnym) tlačením.

Do celkového hodnotenia zahŕňame náklady na tlačenie.

Kopírovanie

Skúška zahŕňa hodnotenie kvality (porovnaním kópie a originálu), rýchlosti a ovládania čiernobieleho aj farebného kopírovania.

Skenovanie

Tak isto ako kopírovanie, môžeme robiť len na multifunkčných zariadeniach. Skúška pozostáva z hodnotenia kvality, rýchlosti a ovládania skenovania stránky z časopisu (s niekoľkými stĺpcami textu a fotografiami), fotografie, textového dokumentu aj trojrozmerného objektu, ktorým môže byť napríklad otvorená kniha.

Práca v sieti

Zhodnotíme možnosť zapojenia tlačiarne do siete a jednoduchosť nastavenia, zdieľanie sietí.

Spotreba elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie v priebehu tlače, v pohotovostnom režime, v režime stand-by a pri úplnom vypnutí.

Prihlásiť