Test drevených peliet 2023

Sdílejte

Publikované v časopise 10/2023

Po štyroch rokoch sa znova zaoberáme drevenými peletami. Dôvodov je na to viac ako dosť. Ceny energií zvýšili dopyt po tomto druhu vykurovania a v minulom roku sa museli európski výrobcovia peliet vyrovnať s výpadkom dodávok z východu. Do laboratória sme poslali deväť značiek peliet a dali sme preveriť dôležité ukazovatele ich kvality. Ukázalo sa, že väčšina výrobkov nezľavila z požadovaných štandardov. Neplatí to však pre všetky.

Výkyvy cien plynu a elektriny v posledných mesiacoch aj blížiaci sa zákaz prevádzky niektorých starých kotlov na pevné palivo nás prinútili zopakovať testovanie drevených peliet. Tento spôsob vykurovania obnoviteľnou biomasou sa totiž stal vhodnou alternatívou pre mnohé domácnosti, ako prekonať problémy posledného obdobia.

Skutočne sú všetky A1?

Na testovanie sme nakúpili v maloobchodnej sieti deväť vzoriek peliet. V laboratóriu na ne čakala séria skúšok skúmajúcich hlavné parametre kvality. Merala sa vlhkosť peliet a zisťovalo sa, koľko popola po nich zostane. Ďalšie analýzy sa zaoberali mechanickou odolnosťou a podielom drobných častíc. Všetky tieto parametre majú pri kúrení svoj praktický význam. Zároveň ide aj o normou regulované vlastnosti, pretože na ich základe sa pelety klasifikujú do tried kvality. V teste sme tak mohli nielen porovnať výkony jednotlivých značiek medzi sebou, ale overili sme tiež to, či výrobky spĺňajú požiadavky najvyššej akostnej triedy A1, ku ktorej sa takmer všetky testované výrobky hlásili. Výsledky boli buď veľmi dobré, alebo veľmi zlé. Drvivá väčšina vzoriek prešla analýzami bez problémov, narazili sme však aj na výnimku, ktorá v niekoľkých parametroch zlyhala.

Druhá časť testovania spočívala v kontrole textov na etiketách. Všímali sme si na nich prítomnosť ekologických certifikátov, alebo nás zaujímalo, či výrobcovia deklarujú aké drevo použili. Samozrejmosťou bolo aj overenie toho či deklarovaná trieda kvality zodpovedá nameraným hodnotám.


Testované výrobky - drevené pelety (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Drevené pelety (9 výrobků)
poslední aktualizace: 27.9.2023


Prihlásiť