Ako testujeme kontaktní grily

Ako hodnotíme

grafická skladba celkového hodnotenia

  • grilovanie: 50 %
  • obsluha: 30 %
  • spracovanie: 10 %
  • spotreba el. energie: 10 %

Hlavnou časťou testu boli praktické skúšky. Zahŕňali grilovanie kuracích pŕs, filiet z lososa, zeleniny (nakrájaného baklažánu, cukety, šampiňónov a červenej papriky) a zapekanie syrového toastu.

Grilovali sme rovnakým postupom: príprava surovín, použitie a nastavenie príslušnej dosky na grilovanie, výber adekvátnej (odporúčanej) teploty a času podľa návodu a samotné grilovanie. Pri každej príprave sme zároveň sledovali čas potrebný na nahriatie grilu, čas grilovania a celkový čas od zapnutia prístroja po vybratie jedla. Merali sme spotrebu elektrickej energie pri nahrievaní a grilovaní, aj celkovú spotrebu od zapnutia prístroja po zloženie potravín z dosky na grilovanie.

Počas prípravy pokrmu sme posudzovali na škále od 1 do 5: intenzitu pachu, dymu a mieru odkvapkávania tekutín. Po skončení grilovania sme pri mäse hodnotili na rovnakej škále: rovnomernosť farby z oboch strán, textúru (na povrchu), rovnomernosť prepečenia, chuť a celkový dojem. Pri zelenine sme sledovali rovnomernosť opečenia, konzistenciu a textúru, celkový dojem, pri syrových hriankach sme posudzovali aj chrumkavosť.

Ovládanie zahŕňa niekoľko čiastkových parametrov, ktoré sme hodnotili pomocou päťstupňovej hodnotiacej škály.

Pri návode na použitie za pozitívne považujeme napríklad: veľké písmo, jasné inštrukcie a piktogramy, čistý nákres kvôli ľahkej orientácii, jasný opis inštalácie, pochopiteľný opis funkcií, jednoduchú tabuľku s časmi prípravy, recepty, opis porúch, rýchly štart. Naopak, negatívne rysy sú: malé písmo, žiadne piktogramy, málo detailov, mätúci nákres, nelogické rozdelenie jednotlivých častí návodu, žiadny alebo zlý opis inštalácie, chýbajúce časy prípravy/recepty/návod na údržbu/bezpečnostné pokyny.

Za kladné rysy pri nastavovaní grilu sme považovali: odnímateľné a ľahko vymeniteľné dosky na grilovanie, jednoduché nastavenie sklonu aj výšky vrchnáka, kontrolky a indikátory a ich viditeľné umiestnenie, ukazovateľ zapnutia a „pripravenosti“ grilu na prácu. Negatívne sme hodnotili: ťažkú manipuláciu s doskami na grilovanie, komplikované nastavovanie výšky aj sklonu dosky a nožičiek, chýbajúce indikátory alebo ich nevhodné umiestnenie, chýbajúcu kontrolku zapnutého prístroja a pripravenosti na grilovanie.

Použitie kontaktného grilu uľahčujú napríklad tieto vlastnosti: ľahké naprogramovanie, pohodlné umiestnenie ovládacích prvkov, veľké a zrozumiteľné gombíky, pohodlná rúčka, jednoduché a bezpečné otváranie a manipulácia s vrchnákom aj počas pečenia, systém uzamykania. Body sme strhávali za: programovanie iba s použitím návodu, malé a zle umiestnené gombíky, zlú viditeľnosť displeja a ovládacích prvkov počas ovládania, nestabilitu prístroja alebo horúcu rúčku…

Jednoduchosť čistenia charakterizovali tieto črty: plocha na grilovanie sa dá po pečení ľahko a do čista otrieť; zberná nádoba na tuk a šťavy sa jednoducho vymieňa; zvyšky pripečeného jedla neznečisťujú iné časti prístroja, iba dosku na grilovanie; odnímateľné dosky na grilovanie sa dajú úplne ponoriť do vody alebo vložiť do umývačky; všetky časti výrobku sú umývateľné; povrch prístroja sa dá udržať v čistote. Negatívny vplyv na hodnotenie mali: zle odstrániteľné zvyšky jedla z plochy na grilovanie; chýbajúca zberná nádoba na odkvapkávajúci tuk a šťavu, štrbiny, nemožnosť umývania dosiek v umývačke, ťažko vyčistiteľný povrch.

Skladovanie kontaktného grilu je ideálne, keď sa dá: schovať napájací kábel do úložného priestoru; prístroj uskladniť vo zvislej polohe, dá sa uzamknúť a je ľahký. Body sme strhávali vtedy, ak: napájací kábel nemá úložný priestor; prístroj je ťažký a objemný a nedá sa skladovať uzamknutý v inej pozícii.

Kvalitu spracovania sme hodnotili na škále od 1 do 5 od najhoršej po najlepšiu. Ak sa líšila kvalita spracovania jednotlivých častí prístroja, hodnotili sme každú zvlášť.

Pozitívne atribúty sú: pevná konštrukcia, adekvátne silné materiály, hlavný materiál konštrukcie aj dosky na grilovanie sú odolné proti poškriabaniu, spoje medzi rozdielnymi materiálmi lícujú a držia; ovládacie prvky sú dobre pripevnené, pevné a s dobrou konštrukciou, dekoratívne prvky pevne držia.

Za negatíva sme považovali napríklad: biednu konštrukciu, tenké krehké a ľahko zničiteľné použité materiály, povrchy sa dali ľahko poškriabať, nekvalitné spracovanie prechodu povrchových materiálov, nekvalitne pripevnené gombíky.

Pri zisťovaní elektrickej bezpečnosti kontaktných grilov sme sa riadili normou EN ISO 60335. Pri sledovaní tepelnej bezpečnosti sme sa riadili EN ISO 13732-1 a zisťovali maximálnu dosiahnutú teplotu v priebehu grilovania na rôznych miestach prístroja (rúčka vrchnáka, hlavná rúčka, gombíky, minútka a pod.).

Prihlásiť