Ako testujeme čokoládové zmrzliny

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • senzorické hodnocení: 30 %
  • obsah a kvalita tuku: 25 %
  • obsah kakaa: 20 %
  • zkouška odtávání zmrzliny: 15 %
  • deklarace: 5 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

obsah kakaa 25 %, obsah a kvalita tuku 25 %, senzorické hodnotenie 30 %, skúška roztápania zmrzliny 15 %, deklarácie 5 %

Senzorické hodnotenie

Pri senzorickom posúdení bodovalo 12 hodnotiacich intenzitu smotanovej a kakaovej chuti, konzistenciu v ústach, vôňu a celkový dojem. Nevyhovujúce znaky boli navyše opísané slovne. Jednotlivé parametre boli známkované ako v škole na škále od 1 do 5.

Stanovenie kakaa

Beztukovú kakaovú sušinu sme stanovili podľa ČSN 56 0578. Obsah kakaa následne prepočtom.

Stanovenie obsahu tuku

Celkový tuk sme stanovili gravimetricky po extrakcii. Podiel mliečneho tuku a kvantifikáciu iného než mliečneho tuku sme vypočítali podľa ČSN EN ISO 17678 (57 0516).

Meltdown test

Počas testu odmrazovania sme merali hmotnostný úbytok 30 g vzorky tvaru polgule pôvodne zmrazeného na −18 °C, uloženého na sitko (priemer otvorov 3 mm) pri teplote 23 °C. Zmenu hmotnosti sme zaznamenávali v 15-minútových intervaloch.

Prihlásiť