Ako testujeme ochrany počítače

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • ochrana počítače: 65 %
  • obsluha: 25 %
  • zatížení počítače: 10 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení
Ochrana počítača 65 %, ovládanie 25 %, zaťaženie počítača 10 %

Limity hodnotenie
Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Testovacie konfigurácie
operačný systém Windows 10, procesor Intel Core i5 34765S 2.9 GHz, 4 GB RAM (DDR3), pevný disk Toshiba DT01ACA100 1 TB

Ochrana pred vírusmi a škodlivým softvérom
Antivírusový skener: Hodnotili sme mieru úspešnosti detekcie známeho škodlivého softvéru pri kontrole na vyžiadanie. Vzorka obsahovala 14333 vírusov, trójskych koní, červov, spywaru, rootkitov a ďalších škodlivých programov. Test prebiehal na počítači pripojenom k internetu aj v offline stave.

Webový test: Hodnotil sme správanie antivírusov pri návšteve 100 webových adries so škodlivým softvérom (vrátane tzv. drive-by download stránok, ktoré umožňujú automatické stiahnutie malwaru bez vedomia používateľa). Produkt by mal zareagovať čo najskôr, ideálne stránku zablokovať, alebo škodlivý program odhaliť pri sťahovaní, alebo pokuse o spustenie.

USB test: Test sa zameral na heuristickú schopnosť/behaviorálnu detekciu antivírusov, teda schopnosť odhaľovať doteraz neznáme hrozby na základe podozrivých príznakov. Počítač sme odpojili od internetu, a potom sme do neho kopírovali z externého disku 45 škodlivých programov. Hodnotili sme, či a kedy antivírusy neznáme hrozby detekovali. Skúšku sme zopakovali aj s aktívnym pripojením k internet.

Blokovanie phishingových stránok: Doplnkový test k webovému testu zameraný na schopnosť produktov zablokovať nebezpečné phishingové adresy. Pri skúške sme použili 500 phishingových stránok.

Za úspešnú detekciu škodlivého programu považujeme: infikovaný súbor sa automaticky vylieči, vymaže, alebo umiestni do karantény; alebo má používateľ možnosť výberu, čo chce s infikovaným súborom urobiť a program jednoznačne odporučí súbor vyliečiť, vymazať či umiestniť do karantény.

Za úspešnú detekciu nepovažujeme: po detekcii nenasleduje žiadna akcia; alebo používateľovi nie je jednoznačne odporučené, čo má urobiť, aby sa s hrozbou vysporiadal.

Možnosti firewallu: Hodnotili sme možnosti firewallu (blokovanie IP adries, sieťových portov, aplikácií, sieťových protokolov či domén) a správ zobrazených pri prvom spustení bežných neškodných programov.

Nastavenie firewallu: Hodnotili sme východiskové nastavenie firewallu pri pokuse neznámeho programu komunikovať s internetom aj jednoduchosť zmeny tohto nastavenia v prípade potreby.

Ochrana pred útokmi: Hodnotili sme počet otvorených sieťových portov (TCP a UDP) pri predvolenom nastavení firewallu, prípadne schopnosť detekovať a blokovať pokusy o prístup do počítača cez tieto porty.

Ochrana pred únikom dát: Hodnotili sme správanie firewallu v predvolenom nastavení pri pokuse odoslať z počítača citlivé osobné dáta. V teste sme použili niekoľko na mieru napísaných programov, ktoré sa pokúšali rôznymi spôsobmi odoslať dáta na vzdialený server.

Ovládanie
Inštalácia a odobratie programu:
Hodnotili sme jednoduchosť, rýchlosť a možnosť inštalácie. Skontroluje program pred, alebo po inštalácii počítač? Sú okrem hlavných a užitočných komponentov inštalované zbytočné a otravné doplnky, napr. nástrojové panely internetového prehliadača? Ďalej sme hodnotili jednoduchosť a možnosť aktualizácie produktu a zmien inštalovaných komponentov. Nakoniec sme posudzovali jednoduchosť a úplnosť odstránenia programu, teda koľko zanechá po sebe súborov a  záznamov v registri, alebo či po odinštalovaní zapne bezpečnostné funkcie Windows.

Hlavné používateľské rozhranie: Hodnotili sme prehľadnosť, zrozumiteľnosť a jednoduchosť ovládania hlavného používateľského rozhrania. Ďalej sme posudzovali efektívne informovanie programu, keď nie je s ochranou niečo v poriadku (napr. niektorý z komponentov je deaktivovaný, vírusová databáza je zastaralá a pod.).

Správy o hrozbe alebo stavu ochrany: Hodnotenie štyroch čiastkových testov, ktoré sa týkajú ochrany počítača - či antivírus podá správu pri chybe v programe; či sa zobrazuje vo Windows 10 ako gadget; či sa pri chybe zmení ikona na hlavnom paneli; či hlavné menu programu jasne a zrozumiteľne uvádza informácie o stave programu, jeho modulov a aktuálnosti databáz.

Antivírus: Posúdenie jednoduchosti nastavenia automatických kontrol, prevedenie manuálneho skenu, používateľská prívetivosť hlásenia o nájdenom malware alebo práca s karanténou.

Firewall: Hodnotili sme nastavenie blokovania odchádzajúcej komunikácie, správanie a zobrazenie správ pri inštalácii a spustení legitímnych aj neznámych podozrivých programov, ale aj počas pokusov o útok (napr. pri skenovaní sieťového portu vo verejnej sieti).

Pomoc: Celkové spracovanie pomocníka z hľadiska dostupnosti, štruktúry, formy a obsahu. Hodnotenie znižujeme, ak je pomocník nedostupný bez pripojenia k internetu.

Zaťaženie počítača

Spomalenie štartu počítača: o koľko percent sa spomalí štart počítača s nainštalovaným antivírusom aj bez neho.

Spomalenie kopírovania súborov z USB: o koľko percent sa spomalí počítač pri kopírovaní 6 GB dát z USB disku.

Spomalenie stiahnutia a otvorenie súboru PDF: o koľko percent sa spomalí počítač pri stiahnutí aj otvorenie PDF súboru v programe Adobe Reader X.

Spomalenie práce s programom Word: o koľko percent sa spomalí počítač pri otvorenom súbore .docx a jeho prevedenie do formátu PDF v programe MS Word 2013.

Spomalenie práce s programom Excel: o koľko percent sa spomalí počítač pri otvorení súboru .xlsx a spustení makra v programe MS Excel 2013.

Spomalenie načítania 25 webových stránok: o koľko percent sa spomalí počítač pri otvorení 25 populárnych stránok vybraných podľa webu Alexa.

Použitá pamäť RAM a použité miesto na disku (MB)

Prihlásiť