Ako testujeme vakuovačky

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • obsluha: 30 %
  • vakuování: 25 %
  • sváření: 12,5 %
  • sváření: 12,5 %
  • hlučnost: 10 %
  • spotřeba energie: 5 %
  • konstrukce a zpracování: 5 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

Vákuovanie 25 %, konzervácia 12,5 %, zváranie 12,5 %, ovládanie 30 %, konštrukcia a spracovanie 5 %, hlučnosť 10 %, spotreba el. energie 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Kvalita vákuovania

Vizuálne sme hodnotili, ako kvalitne dokážu prístroje vákuovať plátky hriankového chleba, jahody, mleté mäso a marinovaný steak z lososa. Zohľadňovali sme čas potrebný na vákuovanie a zváranie, vzhľad vákuovanej suroviny aj vrecka.

Efektivita konzervácie

Hodnotili sme vzhľad, farbu a textúru jahôd, mletého mäsa, marinovaného steaku z lososa po siedmich dňoch v chlade (mrazničke či chladničke, podľa typu potraviny a teploty odporúčanej pri skladovaní). Pri jahodách sme navyše hodnotili aj chuť. Kvalitu konzervácie sme zisťovali vizuálne aj porovnaním s nevákuovaným mletým mäsom, steakom z lososa a jahodami, ktoré sme do chladu uložili na rovnaký čas.

Kvalita zvárania

Pevnosť zvaru sme hodnotili meraním sily potrebnej na otvorenie zvareného vrecka hriankového chleba; na hodnotení sa podieľala sila potrebná na otvorenie suchého vrecka aj po hodinovom ponorení do vody s teplotou 90 °C. Tesnosť uzavretia vrecka sme hodnotili vizuálnym zhodnotením vzhľadu chleba aj vrecka po hodine v horúcej vode.

Ovládanie

Vákuovačky sme hodnotili z hľadiska používateľskej prívetivosti. Oceňovali sme napríklad ľahké plnenie, čistenie alebo jednoduchú manipuláciu.

Hlučnosť

Hlučnosť sme merali počas prevádzky v dBA v laboratóriu a zároveň posudzovali subjektívne laboratórnymi expertmi počas vákuovania.

Konštrukcia a spracovanie

Laboratórni experti hodnotili pevnosť konštrukcie jednotlivých modelov. Oceňovali prístroje z odolných materiálov.

Spotreba energie

Zaznamenávali sme spotrebu energie v stave stand-by.

Bezpečnosť

Elektrickú bezpečnosť sme testovali podľa príslušnej bezpečnostnej normy EN 60335. Hodnotili sme aj bezpečnosť samostatného prístroja, teda či nemá hroty alebo výčnelky, o ktoré by sa mohol používateľ poraniť, alebo či sú prípadné ostré časti dostatočne zabezpečené.

Prihlásiť