Ako testujeme opalovací přípravky

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení

Ochrana 60 %, kozmetické vlastnosti 20 %, používateľské inštrukcie 10 %, potenciálne rizikové látky 10 %.

Ochrana

Meranie UVA: ISO 24443:2012 (E)
Meranie SPF: ISO 24444:2010 (E)

UVB žiarenie spôsobuje spálenie kože a rakovinu kože, UVA žiarenie starnutie kože, pri vysokých dávkach rakovinu kože.

Kvalitu opaľovacieho prípravku nie je možné posudzovať podľa toho, či sa pri jeho používaní spálite, alebo nie, poškodenie pokožky nemusí byť ihneď viditeľné!

Potenciálne rizikové látky

Hodnotenie deklarovaného zloženia (INCI) jednotlivých prípravkov tak, ako je uvedené na obaloch. Nežiadúce sú tie látky, ktoré boli vyhodnotené ako látky s potenciálnym negatívnym vplyvom na hormonálny systém (endokrinné disraptory) a látky, ktoré sú častými alergénmi.

Kozmetická kvalita

Skupina desiatich dobrovoľníkov hodnotila kozmetické vlastnosti prípravkov: roztierateľnosť, rýchlosť vstrebávania, biele škvrny, lepkavosť, mastnotu, vône, celkový dojem.

Požívateľské inštrukcie

Zisťovali sme, či sú na  obaloch výrobkov uvedené potrebné pokyny, ktoré spotrebiteľov vedú k tomu, aby prípravok vhodne a účelne používali. Je to správne množstvo, pokyny ako ho aplikovať a ako často, varovanie pred dlhým pobytom na slnku a pod. Hodnotené boli inštrukcie v českom jazyku, ich úplnosť a čitateľnosť a ich umiestnenie priamo na obale výrobku. Súčasťou hodnotenia je tiež označenie výrobkov podľa odporúčania Európskej komisie zo septembra 2006.

Prihlásiť