Ako testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Vaření v páře 50 %, obsluha 25 %, spotřeba elektrické energie 20 %, bezpečnost 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Vaření v páře

Postup vaření vycházel z návodů k používání a z receptářů, pokud byly součástí výrobků. Jestliže výsledky vaření nevedly k uspokojivému výsledku, opakovalo se vše s jiným nastavením přístrojů. Pět odborníků posuzovalo a hodnotilo postup vaření v páře a stejnoměrnost v páře uvařených potravin. Brambory: oloupané a nakrájené na stejně velké kousky. Nejdříve se v každém testovaném přístroji připravovalo 500 g brambor, poté co největší množství, které se vešlo do varných nádob. Hluboce zmražené potraviny: 500 g brokolice, 4 plátky filé z lososa, 6 kynutých knedlíků. Menu: souběžné vaření 500 g brambor, 400 g brokolice a 4 plátky filé z lososa. Pro přípravu menu bylo spoludodávané příslušenství velkých modelů rozšířeno o další varná poschodí; pokud rozšíření nebylo možné, snížila se dávka surovin. Doba vaření v páře: časy pro přípravu jednotlivých pokrmů i kompletního menu; byly zohledněny nutné časy nahřívání přístrojů. Příprava většího množství potravin: hodnotil se využitelný objem varných nádob, počet varných poschodí a možnost zvyšování jejich počtu (dokoupení dalších dílů).

Obsluha

Pět odborníků posuzovalo u každého testovaného výrobku míru snadnosti či obtížnosti pracovních postupů, zejména plnění nádob vodou, vyprazdňování nádobek zachytávajících zkondenzovanou páru a extrakty z potravin, plnění napařovacích nádob potravinami, vyjímání pokrmů, nastavování a obsluhu (vč. popisků a značek, označení, ovladatelnost obslužných prvků). čištění a odstraňování vodního kamene: zkoušky zaměřené na snadnost či obtížnost čištění všech částí výrobků jak po vaření, tak i po zanesení vodním kamenem (vápenaté usazeniny). Všechny plastové díly, označené výrobci jako vhodné pro strojní mytí, se myly v myčce nádobí při teplotě 55 °C; po 60 cyklech nebyly zaznamenány žádné vizuální změny materiálů.

Spotřeba elektrické energie

Zjišťovala se spotřeba proudu při vaření jednotlivých pokrmů v páře a prováděla se její celková analýza. Příkon v režimu „Vypnuto“ se měřil, pokud byly k dispozici aktivní hodiny a/nebo displej, s pomocí aktivního displeje a/nebo aktivních hodin, avšak aniž by se přitom využívaly jiné funkce přístrojů.

Bezpečnost

Elektrická bezpečnost: jednotlivé zkoušky a hodnocení celkového provedení a konstrukce přístrojů probíhaly ve smyslu norem DIN EN 60 335-1 a 60 335-2-6. Horké dotykové plochy: po půlhodině vaření v páře se provádělo měření teplot na obslužných prvcích, rukojetích nádob a poklic a rovněž na úchytech dvířek u velkých spotřebičů; vyhodnocovaly se i rukojeti pokliček malých modelů a plochy dvířek u velkých přístrojů. Základ pro hodnocení představovala norma DIN EN 563.

Prihlásiť