Srovnání mobilních tarifů
FunFón férofka

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

FunFón férofka


Predplatená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 1,7500 EUR
kredit k využití 1,7500 EUR
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 0,0700 EUR
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 0,0700 EUR
cena MMS 0,0700 EUR
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • cena SIM karty 7 €, počiatočný kredit 7 € (platnosť 120 dní)
 • prenesenie čísla zadarmo, výmena SIM 10 €
 • SMS do zahraničia 0,10 €, MMS do zahraničia 0,24 €
 • hovory na účastnícke čísla FunFón po prvej minúte hovoru 0 €
 • hovory na účastnícke čísla FunFón po prvej minúte hovoru 0 €

Základní charakteristika tarifu

operátor FunFón
názov tarifu FunFón férofka
typ tarifu karta
tarifikace 1+1
príslušnosť k sieti
záväzok ne
web tarifu zde
obchodné podmienky zde

Tarifné podmienky:

 • Poskytovatelem je Orange Slovensko, a.s.
 • Poskytovateľom služby je Orange Slovensko, a.s.
 • výška dobitia [€]/platnosť kreditu [dní] - 3/30, 5/30, >7/120
 • platnosť SIM karty je 12 mesiacov

Ďalšie kľúčové podmienky:

 • účastník je povinný vrátiť pridelenú SIM kartu alebo SIM karty najneskôr do 30 dní od dátumu ukončenia platnosti Zmluvy, pokiaľ sa s Orange, nedohodne inak
 • VOP jsou dodatkem VOP Orange Prima (https://www.orange.sk/fileadmin/orange/user_uploads/dokumenty/onas/tlacove-centrum/pravne-dokumenty/podmienky-vseobecne-prima-1.3.2018-final-2.pdf)
 • spoločnosť Orange je oprávnená spracúvať osobné údaje účastníka na účely priameho marketingu (zasielanie marketingových ponúk); súhlasy sú účinné počas trvania zmlúv alebo iných zmluvných vzťahov účastníka so spoločnosťou Orange, ako aj po dobu 1 roku po ich ukončení, ak v príslušnom súhlase nie je uvedená iná doba (účastník je oprávnený odmietnuť takéto používanie jeho údajov)

Poznámky k mobilnému internetu:

 • dáta - 0,07 €/MB, max. 0,40 €/den, po prenesení 200 MB v rámci 1 dňa zníženie rýchlosti na 128 kbps
 • za 0,40 € (aktivačný poplatok) prenos ďalších 200 MB dát v danom kalendárnom dni za opätovného využitia maximálnej teoreticky dosiahnuteľnej rýchlosti sťahovania a odosielania dát

Datum poslední aktualizace: 4.8.2023 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Späť na porovnanie mobilných taríf

Prihlásiť