Upomínka od další inkasní agentury

Spotrebiteľská otázka

5.6.2015

Dobrý den, jak se mám bránit proti inkasní agentuře Memfis, která chce po mně zaplatit 5000 Kč a potom 2000 Kč měsíčně, když tu samou pohledávku splácím jiné inkasní agentuře již rok. To přece není možné. Je nějaká šance, jak se proti tomu bránit? Jsem v situaci, kdy si služby advokáta nemohu dovolit. Děkuji za odpověď.

Odporúčanie časopisu dTest

Pokud máte dluh odpovídající pohledávce věřitele, vždy je nutné dodržovat podmínky jeho splácení. Jestliže se na Vás obrací jiné subjekty, které se dožadují platby, mohou tak činit jako zástupci (na základě pověření, resp. zmocnění věřitele) nebo jako noví věřitelé (na základě postoupení pohledávky).

Máte právo na to, aby Vám inkasní agentura prokázala své oprávnění (kopii zmocnění, kopii smlouvy o postoupení pohledávky). Máte-li pochybnost o tom, zda je nový subjekt dožadující se platby vůbec oprávněn něco po Vás chtít, obraťte se na posledního Vám známého věřitele (ten, komu jste původně dlužil, nebo ten, kdo pohledávku koupil) a dožadujte se od něho potvrzení, že ten nový subjekt je skutečně oprávněn po vás platbu vyžadovat. Do doby obdržení potvrzení od věřitele nebo prokázání inkasní agenturou nic neplaťte.

Vždy musí být dostatečně určená pohledávka číslem a obsahem smlouvy, svojí výší apod., aby ji nešlo zaměnit s jinou. Jedině tak nemůže nastat situace, že po Vás dva subjekty budou oprávněně požadovat stejnou platbu. Existuje-li proto například dohoda o splátkách s jinou inkasní agenturou, oznamte písemně agentuře Memfis, že tento konkrétní dluh řádně splácíte na základě dohody s oprávněným subjektem (zmocněným věřitelem či samotným věřitelem), a proto jejich požadavek nepovažujete za důvodný a odmítáte jej uhradit. Pošlete to poštou doporučeně s dodejkou a kopii dopisu si schovejte.

Někdy situace při vymáhání pohledávek bývá nepřehledná právě větším počtem subjektů. Třeba první agentura jednala jen na základě plné moci věřitele a ta druhá pohledávku od něho nyní koupila. Variant je mnoho, proto bychom Vám doporučovali kontaktovat naši poradenskou linku a mít při sobě všechny dokumenty, které nám pomohou Vaši situaci více objasnit.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Ďalšie otázky z oblasti: Ostatní Spotrebiteľská poradňa dTest

Prihlásiť