Databáze nebezpečných výrobků

Oční stíny, pudry a tvářenky Visage, 28 Color Eyeshadow, 2 Color Powder, 2 Color Blusher

Jedná se o kosmetický přípravek – plochou černou kazetu obsahující 13 očních stínů (nikoli tedy 28, jak je uvedeno v názvu) s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s nápisem Visage. Na spodní straně krabičky se nachází etiketa s uvedením neexistujícího čárového (EAN) kódu, seznamu přísad (v podobě neodpovídající platné legislativě), různých kódů výrobků, symbolu Zeleného bodu a symbolu doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce) a jmenovitý obsah.

Typ výrobku ITEM NO:V6016
Kategórie Zdravie a kozmetika - Kozmetika
Riziko Zdravotné
Nebezpečenstvo

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Rozpor s

Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Čiarový kód 69490063060160 (kód neexistuje)
Krajina záchytu Ohlasujúci: Česká republika
Dátum vydania 01.08.2016
Zdroj: MZdr ČR

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prihlásiť