Databáza nebezpečných výrobkov
Hlásenie RAPEX

Zdrojom informácií je európska databáza RAPEX, české dozorné orgány a výsledky testov časopisu dTest.
V databáze si môžete vyhľadať podľa vami zvolených kritérií, prípadne môžete žiadať posielanie týždennej aktualizácie na e-mail.

Zobrazuji 32 241 výsledkov
zoradiť vzostupne zoradiť zostupne

1 2 3 4 1076 2150 3225

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. dTest, o.p.s., poskytuje iba strojový preklad záznamov uverejnených v týždennom prehľade notifikácií RAPEX do českého jazyka, rozhodujúca je pôvodná anglická verzia. dTest, o.p.s., nezodpovedá za správnosť a úplnosť uvedených informácií.
Sdílejte

Prihlásiť