Test osobných teplomerov 2023

Sdílejte

Publikované v časopise 1/2023

V chladných mesiacoch roka ľudia častejšie ako inokedy zápasia s rôznymi chorobami a medzi symptómy patrí zvýšená telesná teplota. Na trhu nájdete priehrštie digitálnych osobných teplomerov rôznych druhov − kontaktných, bezkontaktných, ušných či multifunkčných. Dá sa im veriť? V rozsiahlych laboratórnych a praktických testoch sme overili presnosť a stálosť merania alebo jednoduchosť ovládania. Vyskúšali sme aj odolnosť proti pádu. Vedzte, že cena o kvalite teplomera veľa neprezradí.

Digitální teploměry jsme testovali po více než 14 letech. Digitální modely jsme zvolili zejména proto, že na trhu zaujímají největší podíl. Zaměřili jsme se nejen na klasické kontaktní teploměry, se kterými se teplota měří nejčastěji v podpaží, ale i na bezkontaktní, kterými nejčastěji namíříte na čelo. Dalšími vyzkoušenými modely byly ušní teploměry a multifunkční výrobky, které kombinují vlastnosti ušních i bezkontaktních. Pro zajímavost jsme zařadili také klasický skleněný bezrtuťový teploměr.

Souboj teploměrů známých i méně známých značek

I přes vysoké náklady na test jsme se snažili, abychom do výsledkové tabulky umístili co největší počet modelů. Celkově si můžete pročíst výsledky 36 různých modelů teploměrů. Nejvíc výrobků patří mezi kontaktní – část s ohebnou špičkou, část bez. Celkem 19 kontaktních výrobků zároveň patří do nejlevnější kategorie. Pět modelů reprezentovaly ušní teploměry, dva multifunkční a zbylých devět patřilo mezi infračervené bezkontaktní.  

Testovala se přesnost a stálost měření, dále obsluha včetně komfortu při měření nebo rychlosti měření. Všechny modely absolvovaly pádový test. Odborníci si pročetli návod k použití. Mimo jiné jsme si také všímali, do jaké míry jsou testované teploměry vhodné pro malé děti do čtyř let.

Jak ukázaly výsledky specializované laboratoře a praktického panelového testu, vysoká kvalita nemusí stát mnoho peněz. Několik drahých teploměrů naopak zklamalo.

Co v recenzích teploměrů obvykle nenajdete

Test teploměrů se skládal ze dvou částí – laboratorních testů a panelového testu. V laboratoři se zkoumalo, zda se hodnota udávaná teploměrem shodovala s reálnou teplotou. Pro různé typy teploměrů musela být zkouška náležitě upravena. U kontaktních produktů byly špičky namáčeny do vodní lázně. Teploměry využívající infračervené záření měřily teplotu povrchu tzv. černého tělesa.

Důležitou charakteristikou kvalitního teploměru je též stálost měření. Jde o to, aby teploměr při opakovaném měření ukazoval pokud možno stejné hodnoty. Stálost se hodnotila jak v laboratorní vodní lázni, tak i na panelu dobrovolníků.

Výsledky testů obsluhy vycházejí z praktických zkoušek, o které se postaral stejný panel 30 dvojic rodičů a dětí, který se podílel na hodnocení stálosti měření teplot u dospělých a dětí. Každý rodič dostal dotazníkový arch, do něhož zaznamenával své dojmy.

Zkoušky přesnosti, stálosti a obsluhy doplnily pádové testy ve zkušebním bubnu.

Zajímavosti z testu teploměrů

Velké rozdíly v přesnosti: Zkoušky přesnosti s nadsázkou rozhodovaly o vítězích a poražených. Nejlépe hodnocený model dovedl změřit teplotu na setinu °C přesně. Naopak nejhorší se „sekl“ o více než 0,6 °C.

Děti raději bezkontaktní: Zkouška vhodnosti teploměrů pro děti potvrdila, že nejkomfortnější způsob měření tělesné teploty malých dětí je pomocí bezkontaktního teploměrů.

Rychlost? Výrobcům nevěřte: Test rychlosti měření ukázal, že deklarované a reálné hodnoty se mohou značně lišit.


kontaktní teploměry (porovnat)

skleněný teploměr (porovnat)

multifunkční teploměry (porovnat)

ušní teploměry (porovnat)

bezkontaktní teploměry (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Osobné teplomery (36 výrobků)
poslední aktualizace: 30.12.2022


Prihlásiť