Ako sa testovalo

Ako sa hodnotilo

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • zvuk: 35 %
  • hranie: 35 %
  • ovládanie: 25 %
  • vzťah k živ. prostrediu: 5 %

Zvuk

Zvukové vlastnosti pián hodnotila pri hraní cez reproduktory aj kvalitné slúchadlá dvanásťčlenná porota tvorená profesionálnymi klaviristami aj fanúšikmi pián, ktorí majú hranie ako koníček. Všetci poslucháči dostali za úlohu všímať si dynamiku, farbu a silu.

Hodnotili aj prirodzenosť vydávaných zvukov a ich blízkosť zvukom klasického klavíra – všímali si, okrem iného, aj rezonanciu pri stlačení a uvoľnení klávesu. Zaznamenávali tiež prípadné ruchy a iné zvukové chyby.

Hlasitosť pián kolegovia merali v akustickom laboratóriu vybavenom anechoickou (bezodrazovou) miestnosťou. Merali maximálnu hlasitosť aj rozsah medzi najtichšími a najhlasnejšími tónmi.

Medzi sledované nedostatky patrili napríklad rôzne syčivé zvuky a skreslenie pri hraní cez reproduktory aj cez slúchadlá. Body uberali aj za nežiaduce a neprirodzené zvuky klávesov pri hraní.

Hranie

Porota klaviristov hodnotila vyhotovenie klávesov, odozvu a odpor pri stlačení (aj opakovanom). Pozornosti hodnotiacich neunikli ani pedále, aj v pri nich brali do úvahy pocit pri zošliapnutí.

Ovládanie

Traja odborníci hodnotili návod na použitie. Známkovali predovšetkým čitateľnosť, pravdivosť a úplnosť uvedených informácií. Dobre hodnotený manuál musel byť zrozumiteľný aj laikovi a obsahovať všetky povinné údaje.

Známka za uvedenie do prevádzky zahŕňa hodnotenie zostavenia, zapnutia aj celkovú jednoduchosť krokov potrebných na prvé hranie. Celý proces mali pod dohľadom dvaja laboratórni pracovníci.

Pod parametrom nastavenia a doplnkové funkcie sa skrýva hodnotenie jednoduchosti nastavenia, ovládanie konektorov alebo čitateľnosť displeja. Hodnotili aj možnosť a jednoduchosť nahrávania a prípadné ďalšie funkcie.

Bežným používaním chápeme napríklad ovládanie notového pultu. Kontrolovali konektory na pripojenie slúchadiel, merali čas od zapnutia do zaznenia prvých tónov. Takisto zisťovali, či môže dôjsť k nechcenému stlačeniu niektorých funkčných klávesov v priebehu hrania.

Vzťah k životnému prostrediu

Spotrebu elektrickej energie kolegovia merali a hodnotili v rôznych situáciách – v režime stand-by, pri zapnutí a (ne)hraní, a to so zapojenými slúchadlami aj pri reprodukcii cez reproduktory.Kvalitu konštrukcie a dielenského spracovania posudzovali dvaja odborníci. Všímali si ostré hrany a vyhotovenie pohyblivých častí. Nezabúdali ani na možné riziko prevrátenia piana a pádu na zem.

Prihlásiť