Ako sa testovalo

Ako sa hodnotilo

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • praktické skúšky: 50 %
  • nežiaduce látky: 20 %
  • vplyv na živ. prostredie: 20 %
  • informácie na obale: 10 %

Praktické skúšky

Najdôležitejšie praktické vlastnosti obrúskov sa skúšali na 30 deťoch vo veku šesť mesiacov až tri roky. Všetky deti v čase testovania nosili plienky, žiadne teda ešte nechodilo samé na toaletu. Praktické skúšky sa robili priamo v domácnostiach dobrovoľníkov. Išlo o slepý test, preto používatelia nevedeli, ktorú značku práve používali. Na konci skúšobného týždňa rodičov požiadali, aby vyplnili hodnotiaci dotazník.

Odborníkov z VKI zaujímali fyzikálne vlastnosti obrúskov, citlivosť k jemnej detskej pokožke a taktiež účinnosť utierania moču a výkalov.

Vplyv na životné prostredie

Overoval sa aj ekologický dopad samotných obrúskov. Zisťovalo sa, či sú vyrobené z viskózových vlákien, z dreva, bambusu, bavlny, polyesteru a iných syntetických látok, prípadne z kombinácie spomínaných materiálov. Výslednú známku ovplyvňoval celý životný cyklus obrúskov, teda od výroby až po vyhodenie a recykláciu. Z tohto dôvodu sa neznámkovala ekologická stopa znovu používateľných obrúskov.

Skúmal sa aj materiál, z ktorého sa vyrába obal na obrúsky. Kontrolovali aj to, či sú rozmery obalu primerané veľkosti obsahu, ľudovo povedané sa hodnotilo, či výrobcovia nepredávajú vzduch. Úlohu hrala aj hmotnosť obalu. Čím menej odpadu, tým lepšie.

Nežiaduce látky

V laboratóriu sa zamerali na obsah vonných alergénových látok. Skúmali prítomnosť endokrinných disruptorov, potenciálnych endokrinných disruptorov a ďalších problematických chemikálií.

Informácie na obale

Vlhčené obrúsky patria medzi kozmetiku, preto musia vyhovovať nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady č. 1223/2009, o kozmetických prípravkoch. Pokiaľ obrúsky obsahujú plast, výrobca má povinnosť túto skutočnosť uviesť na obale, v súlade s nariadením č. 2020/2151. Hodnotila sa tiež celková čitateľnosť, zrozumiteľnosť a úplnosť uvádzaných informácií.

Prihlásiť