Bojujeme proti neférovým zoznamkám

Obsah augustového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah augustového dTestu

Publikované v časopise 6/2020

Pravidelne vás informujeme o problémoch s online zoznamkami, ktoré zahraničné spoločnosti prevádzkujú v tuzemsku. Keďže ich nepoctivé podnikanie spôsobilo nielen českým spotrebiteľom škody rádovo v tisícoch eur, rozhodli sme sa zakročiť. Preto sme na konci mája tohto roku po dlhých prípravách podali žalobu na dvojicu luxemburských spoločností BE2 a Interdate.

Doznievajúci polrok, keď kvôli množstvu opatrení nebolo príliš možné sa s niekým stretnúť „naživo“, viedol okrem iného tiež k zvýšeniu významu komunikácie online. To isté platí aj pre online zoznamovanie. Pri ňom je však nutné dávať si veľký pozor, pretože na internete pôsobí veľa podnikateľov, ktorí so spotrebiteľmi nehrajú férovú hru. Tento fakt, bohužiaľ, dokazujú tisícky sťažností, ktoré každoročne prijeme prostredníctvom našej služby VašeStížnosti.cz.

Ideálne riešenie: hromadná žaloba

V jednotlivých prípadoch síce spotrebitelia prídu pri nepoctivých zoznamkách o pomerne malú sumu rádovo niekoľko desiatok alebo stoviek eur, ale v celkovom súčte počítame škodu už v tisícoch. Presne pre takéto situácie je ako stvorená hromadná žaloba, ktorá by nám umožnila vysúdiť pre spotrebiteľa zodpovedajúcu peňažnú kompenzáciu. Princíp je jednoduchý: vymedziť poškodenú skupinu spotrebiteľov, v žalobe dobre opísať protizákonné konanie a obrátiť sa na súd. V Európskej únii má nejakú formu systému pre kolektívne odškodňovanie spotrebiteľov väčšina štátov a vďaka tomu európski spotrebitelia získali naspäť už nemalé peniaze.

U nás sa legislatívny proces zákona o hromadnom konaní, žiaľ, ešte nepodarilo dotiahnuť do konca, navyše bol prerušený mimoriadnymi opatreniami, a preto sa hromadná žaloba len tak podať nedá. Napriek tomu sme sa rozhodli podniknúť kroky, ktoré môžeme, aby sme krátenie spotrebiteľov v ich právach zastavili.

Dostupné riešenie: žaloba na zdržanie sa porušenia

Proti dvom luxemburským spoločnostiam prevádzkujúcim zoznamky be2.cz, academicsingles.cz, singles50.cz, c-date.cz a newhoney.cz sme podali takzvanú žalobu na zdržanie sa porušenia vo veci ochrany práv spotrebiteľov. To znamená, že od súdu požadujeme, aby spoločnostiam zakázal praktiky, ktoré považujeme za protizákonné. Keďže ide o práva spotrebiteľov, môžeme podať žalobu v krajine, kde spoločnosti pôsobia, teda v Českej republike. Zároveň sa všetko posudzuje podľa českého práva, ktoré musí dodržiavať každá spoločnosť zameriavajúca sa na českého spotrebiteľa.

Nepoctivé praktiky

Predovšetkým je problematické automatické predlžovanie prémiového členstva. Spotrebiteľ zaplatí platobnou kartou za jeden mesiac, ale spoločnosť mu členstvo predĺži na ďalší mesiac alebo rovno na tri mesiace a za niekoľkonásobnú cenu bez toho, aby o tom riadne informovala. Často sa teda spotrebiteľ dozvie, čo sa stalo, až keď mu z účtu zmiznú peniaze. Podnikatelia pritom zo zákona musia jasne a zrozumiteľne informovať o cene aj trvaní zmluvy, aby spotrebitelia presne vedeli, k čomu sa zaväzujú. Preto ako prvú vec súdu navrhujeme zakázať takéto praktiky.

Ďalej napádame to, že zoznamky sťažujú spotrebiteľom ukončovanie členstva. Stretli sme sa dokonca s prípadmi, v rámci ktorých spoločnosti spotrebiteľom strhli poplatok a členstvo predĺžili, hoci spotrebitelia zmluvu včas vypovedali či od nej odstúpili. Takisto je neprimerané, ak zoznamky požadujú výpoveď s podpisom, či už poštou, faxom, alebo ako prílohu e-mailu. Prémiové členstvo, a tým aj zmluva, sa pritom dojednáva jednoduchým vyplnením webového formulára so zadaním platobných údajov. Ukončenie by preto malo byť rovnako jednoduché a spoločnosti by ho nemali nijako komplikovať.

Doterajší vývoj

Ako sme informovali už skôr, vo februári tohto roku sme spustili webové stránky www.neferoveseznamky.cz.

Prostredníctvom tohto rozhrania sa prihlásilo už viac ako sto spotrebiteľov a spotrebiteliek podporujúcich naše snahy. Zároveň sme obom luxemburským spoločnostiam zaslali výzvy, v ktorých sme požadovali nápravu situácie. Síce sme zaznamenali drobné úpravy zmluvných podmienok a webu, no tie ani zďaleka neodstraňujú nedostatky, ktoré poškodzujú českého spotrebiteľa. Preto sme museli pristúpiť k podaniu žalôb a veríme, že sa nám podarí situáciu výrazne zlepšiť.


Prihlásiť