Ako testujeme projektory

Ako hodnotíme

Podiel skúšok na celkovom hodnotení

  • obraz: 60 %
  • ovládanie: 20 %
  • vzťah k životnému prostrediu: 20 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení. V prípade projektorov je limitujúcim faktorom vplyv na životné prostredie.

Obraz

Kvalitu premietaného obrazu posudzovala skupina piatich hodnotiacich zložená z dvoch expertov a troch vyškolených laikov so záujmom o danú problematiku. Testovacia miestnosť bola dostatočne tmavá, aby vynikol kontrast zobrazovaných scén. Vzdialenosť projektora od premietacieho plátna sa nastavila tak, aby uhlopriečka obrazu dosiahla jeden a pol metra. Hodnotitelia sedeli vo vzdialenosti približne 2,2 m od plátna. Pri každom modeli sa hodnotilo premietanie farebnýchfotografií (s dostatkom detailov na okrajoch; skúška bola následne po kalibrácii zopakovaná), prezentácií s grafickými prvkami (v ktorej sú okrem iného použité aj menej sýte farby a čiernobiele vzory), filmových scén (s dostatkom detailov, rýchlym pohybom aj tmavšími farbami) a videohier (zvolili sme súťaživú hru s drobnými detailmi a svižnou animáciou). Pri modeloch, ktoré to umožňovali, bola testovaná aj trojrozmerná projekcia. Pre DLP projektory sme využili kompatibilné 3D DLP-Link okuliare, LCD modely vyžadovali 3D RF-Link okuliare, ktoré sa používajú aj pri 3D LCD televízoroch. Úlohou hodnotiacich bolo obraz posúdiť z niekoľkých hlavných hľadísk − ostrosti, farieb, kontrastu a celkového dojmu.

Sledovali sme, ako si projektor poradí so skosenou projekciou, pokiaľ nie je umiestnený kolmo na stred plátna. Do hry v tomto prípade vstupovali schopnosti nástrojov na korekciu lichobežníkovitého skreslenia (keystone) a takzvaný lens shift, to je funkcia, ktorá dovoľuje posun objektívu.

Nie vždy sa pošťastí, že môžete premietať v absolútnej tme, preto sme zisťovali, do akej miery sa na kvalite projekcie negatívne odrazí denné svetlo. Skúška použiteľnosti vo svetlom prostredí spočívala v meraní svetelného toku podľa štandardu IEC EN 61947-1.

Na celkovej známke za kvalitu obrazu sa okrem subjektívnych vizuálnych skúšok podieľajú aj technické testy, pri ktorých sa okrem iného meria kontrast, jas, svetelný tok a jeho distribúcia.

Ovládanie

Známka za ovládanie sa skladá z dvoch hlavných hodnotení. Pri návode na použitie sa posudzuje jeho štruktúra, obsažnosť, zrozumiteľnosť aj vyhotovenie nápovedí v menu a označenie na výrobku.

Pod bežným používaním sa skrýva hodnotenie inštalácie a údržby, práca so zoomom a zaostrovaním, ovládacími prvkami, hlavnými používateľskými ponukami, nastaveniami a diaľkovým ovládačom.

Vzťah k životnému prostrediu

Hlučnosťprístroja sa hodnotila subjektívne (dvoma expertmi) aj objektívne (meraním akustického tlaku v rôznych smeroch od projektora), v štandardnom aj ekonomickom režime.

Spotrebu elektrickej energie sme merali v stand-by móde, v bežnom aj ekonomickom režime.

Prípadné problémy so zahrievaním sme zisťovali meraním maximálnej teploty krytu projektora po hodinovej prevádzke v miestnosti so štandardizovanými podmienkami.

Všetky projektory sa kontrolovali, či nemajú ostré rohy, hrany alebo príslušenstvo, ktoré by znamenalo riziko poranenia.

Pod túto skupinu skúšok patrí aj zisťovanie toho, či je v používateľských manuáloch alebo radách uvedená informácia o likvidácii starej lampy.

V laboratóriu nezabudli ani na elektrickú bezpečnosť. Všetky testované prístroje sú v tejto oblasti bezchybné. Elektrickej bezpečnosti nebola pri hodnotení priznaná žiadna váha.

Prihlásiť