Ako testujeme sluchátka

Ako hodnotíme

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení
 

  • kvalita zvuku: 60 %
  • komfort: 22,5 %
  • ovplyvnenie zvuku: 10 %
  • spracovanie: 2,5 %
  • vybavenosť: 5 %

Kvalita zvuku

Na testoch počúvania sa zúčastnila pätica skúsených poslucháčov rôzneho veku a hudobných preferencií. Hodnotenie prebiehalo pri prehrávaní záznamov pokrývajúcich žánre populárnej hudby, jazzu, klasiky či hovoreného slova.

Komfort

Veľmi dôležitý, zvlášť pri dlhšom počúvaní, je tiež komfort. Slúchadlá by napríklad nemali nikde príliš tlačiť alebo samovoľne skĺzavať z hlavy či vypadávať z uší.

Päťčlenná porota pri počúvaní hodnotila tiež celkovú pohodlnosť slúchadiel vrátane jednoduchosti nasadzovania a snímania, či slúchadlá dobre sedia, nakoľko prekáža kábel, ďalej tiež do akej miery sa cez kábel do slúchadiel prenášajú mechanické hluky spôsobené pohybom a trením o odev. Posudzovali tiež jednoduchosť identifikácie ľavého a pravého slúchadla pohľadom a hmatom.

Ovplyvnenie zvuku

Niektoré slúchadlá viac prepúšťajú zvuk, čo môže obťažovať okolie a vám kaziť ničím nerušené počúvanie, zatiaľ čo iné úniku zvuku dokážu brániť lepšie. V laboratóriu sme akustický únik sledovali s využitím kalibrovaného umelého ucha a okrem toho došlo aj na jeho subjektívne posúdenie pri bežnom použití.

Ďalej naši experti hodnotili aktívne potlačenie okolitého hluku, ak túto funkciu slúchadla ponúkajú. Funguje na princípe snímania ruchu na vonkajšej strane slúchadiel a následného obrátenia jeho fázy − tým sa hluk vyruší. Jeho efektivita závisí najmä na vyhotovení. Kým pri niektorých modeloch môže naozaj eliminovať nepríjemný okolitý rámus, pri iných je efekt takmer zanedbateľný.

Spracovanie

Naši posudzovatelia sa zamerali aj na kvalitu konštrukcie, použité materiály či upevnenie káblov a ich náchylnosť na zamotanie a jednoduchosť opätovného rozpletenia.

Vybavenosť

Zhodnotenie výbavy, teda prítomnosti ovládania na kábli alebo slúchadlách, mikrofónu na účely telefonovania, funkcie aktívneho elektronického potláčania okolitých hlukov, skladacej konštrukcie, prepravného puzdra alebo identifikácie ľavého a pravého slúchadla.

Prihlásiť