Ako testujeme kočárky

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • praktické zkoušky: 70 %
  • ergonomie: 15 %
  • nákupní košík: 10 %
  • odolnost: 5 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

praktické skúšky 70 %, ergonómia 15 %, nákupný košík 10 %, odolnosť 5 %.

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Praktické skúšky

Na tejto časti testu sa podieľalo šesť dobrovoľníkov rodičov (päť žien a jeden muž) a traja laboratórni experti. Pri teste manévru skúšali, ako sa s kočíkmi jazdí po chodníku aj mimo, ako sú schopné zvládnuť obrubníky alebo pohybovať sa na nerovnom povrchu aj v úzkom priestore. Pri umiestnení dieťaťa a nastavení hodnotili, ako ľahko sa dieťa do kočíka dáva, alebo aký je používateľsky príjemný zádržný systém a popruhy. Pri bežnom používaní sa zamerali na skladanie a rozkladanie kočíka, používanie a nastavenie rukoväte, manipuláciu so strieškou aj brzdami, alebo ovládanie jednou rukou.

Kočík rodičia často využívajú nielen na prevážanie dieťaťa, ale občas ho potrebujú aj premiestniť. Hodnotili sme preto aj jednoduchosť prepravy, či už v zloženom stave, do schodov aj zo schodov, v hromadnej doprave alebo v menšom rodinnom aute. Zaujímalo nás tiež, ako ľahko sa kočík čistí a aký celkový dojem v testujúcich zanechal.

Ergonómia

Rodičia aj experti z laboratória hodnotili, aký je daný model pohodlný pre dieťa z ergonomického hľadiska.

Nákupný košík

Rodičia aj experti skúmali, či je kapacita nákupného košíka dostatočná, či má vhodný tvar aj dostupnosť.

Odolnosť

Po dokončení všetkých testov laboratórni experti overovali stav kočíkov. Hodnotili, či sú aj po testovaní funkčné a nepoškodené.

Bezpečnosť

V súlade s technickou normou ČSN EN 1888:2012 sme preverovali zádržný systém, zapínanie, nebezpečné diery aj otvory, nebezpečné hrany a výčnelky, nebezpečenstvo vdýchnutia alebo prehltnutia malých častí.

Nežiaduce látky

Testovali sme obsah štyroch skupín chemikálií, polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH), ftalátov, spomaľovačov horenia a chlórovaných parafínov v priestoroch pre dieťa (poťah, bezpečnostná zábrana a pod.) aj v rukoväti.

Prihlásiť