Test detských bicyklov 2008

Publikované v časopise 12/2008

Viete o tom, že pravidelné testovanie detských bicyklov nezvykne dopadnúť dobre? Aký bicykel kúpiť potomkovi? Neriskujte zbytočne jeho bezpečnosť...

Dobrá rada

Na rozdíl od testů jiných výrobků si nebudete muset příliš lámat hlavu. Výběr dětských jízdních kol se z dvanácti testovaných zúžil pouze na dvě značky: Harrier Ponny (2290 Kč) a Torpado Geko (2200 Kč). Všemi zkouškami zaměřenými na bezpečnost dětí prošly bez ztráty jediného bodu a návody obsahují vše, co obsahovat mají. Kdyby bylo v pořádku normou požadované značení na rámech kol, neměli bychom jim co vytknout; u první uváděné značky chybí výrobce, u té druhé číslo evropské normy. Jízdní kolo Torpado stejnojmenného italského výrobce je oproti kolu Harrier českého výrobce Olpran propracovanější.
Zbývajících deset kol nedoporučujeme ke koupi, neboť pro děti představují nebezpečí. Nejhorší kolo, se kterým jsme se v testu setkali, je Velamos Magic českého výrobce KOVL.

Rok potom...

Smútok vládne pri každom teste detských bicyklov. Ešte ani raz sa nestalo, aby tých bezpečných bolo viac ako nebezpečných. Vlani sme varovali pred deviatimi výrobkami. A o rok neskôr musíme konštatovať, že sa vôbec nič nezmenilo a že k žiadnej náprave stavu nedošlo. Z tohtoročných náhodne kúpených dvanástich bicyklov je desať v rozpore s bezpečnosťou!


Televíziu, rozhlas, tlač sme použili v závere minulého roku, aby sme varovali pred nebezpečnými detskými bicyklami a tiež aby sa ich výrobcovia a dovozcovia spamätali. A aj keď neznalosť neospravedlňuje (ich neznalosť bola skutočne veľká), podali sme im pomocnú ruku: podrobne, doslova krok po kroku sme publikovali požiadavky normy (ČSN EN 14765:2006), ktoré sa vzťahujú na detské bicykle. Neodpustíme si však podotknúť, že veľká väčšina z nich už platila oveľa, oveľa skôr, a tiež že k mnohým z nich ani nie je potrebná nejaká norma, stačí obyčajný rozum. Napríklad že pedále sa pri malom náklone bicykla nesmú dotýkať zeme, že medzera medzi pedálmi a blatníkom či plášťom predného kolesa musí byť dostatočne veľká, aby sa o ne nešúchala špička nohy, že chránič reťaze musí zakrývať všetky kritické miesta, aby si dieťa zo zvedavosti nepriškriplo nielen prst, ale aby sa do nich nedostali ani šnúrky obuvi či plantajúce nohavice, že po demontáži stabilizačných koliesok sa nesmie uvoľniť uchytenie osi zadného kolesa… A dalo by sa ešte pokračovať.
Kabát ušitý z hanby sa niektorým výrobcom a dovozcom pochopiteľne nepáčil a dávali to najavo. Bohvie, kde sme tie bicykle kupovali (v špecializovaných predajniach), že to boli zvyšky starých modelov (podľa uistenia predávajúcich išlo o modely dodané či vyrobené v roku 2007), že požiadavky normy sú novinkou, na ktorú ešte nestačili reagovať (v čase nákupu norma platila už viac ako rok a väčšina nesplnených bezpečnostných požiadaviek bola zakotvená už v norme predchádzajúcej). Niektorí výrobcovia zaujali pozíciu mŕtveho chrobáka. Aj s tým sa dosť často stretávame.
Čakali sme, že rozruch vyvolaný okolo bezpečnosti detských bicyklov „vyčistí“ ponuku obchodov a že výrobcovia a dovozcovia nebudú riskovať ďalšiu hanbu a prípadné prepady zisku. O rok sme teda opäť nakupovali bicykle pre najmenších a pri niektorých stačil doslova letmý pohľad, aby sme si uvedomili, aké naivné bolo naše očakávanie…

Starí známi

Pri posudzovaní bicyklov sme stratou bodov postihovali všetko, čo bolo v rozpore s požiadavkami na ich bezpečnosť. Tie požiadavky totiž nie sú v žiadnom prípade samoúčelné a nie je možné ich – ani tie zdanlivo nepodstatné – odbiť mávnutím ruky. Zameriavajú sa na kritické miesta výrobku, ktoré môžu ohroziť malé deti („inšpiráciou“ pre tvorcov novelizovanej normy boli a sú registre detských úrazov, ktoré starostlivo vedú niektoré z členských krajín EÚ, u nás doposiaľ taký register neexistuje) a predvídajú ich správanie. Cieľom je minimalizovať možné zranenia aj zlepšovať funkčné vlastnosti bicyklov.
Ako tohtoročný test dopadol, už viete. A oprávnene sa spýtate, ako je to vôbec možné, keď predsa iste existuje zákaz ponuky nebezpečných výrobkov. Rovnakú otázku si kladieme aj my a ešte ju rozširujeme: Ako je možné, že sa medzi nami zachytenými výrobkami objavujú stále tie isté značky a tí istí výrobcovia, respektíve dovozcovia...

Nevyhovujúce bicykle, test 2007: VelamosMagic, Galaxy Pluto, Ravo Panda, SuperiorBubble, KellerWilly, CondorDucky, AuthorBubble

Nevyhovujúce bicykle, test 2008: VelamosMagic, Galaxy Pluto, Ravo Panda, SupperiorBubble, KellerLexar, CondorDucky, AuthorJet.

Iba náhodne: pri dvoch značkách (Ravo a Condor) žiadna zmena, pri niektorých zmena farebného prevedenia (napr. Velamos, Superior, Galaxy), pri jednej síce náprava nedostatkov, ale nie úplná (Author).
A starí známi hriešnici? Niektorí zotrvávajú v anonymite a nemáte tú česť sa s nimi zoznámiť ani na výrobku ani v návodoch, takže sme sa ich snažili vystopovať podľa značiek: KOVL, Praha (Velamos), CykloŠvec, Písek (Galaxy), ProgressCycle, Hostivice (Ravo), BikeFunInternational, Kopřivnice (Superior), Sportisimo, Praha (Keller), DamaSport, Šumperk (Condor), UniverseAgency, Praha (Author). A aby bol obrázok úplný, zalistovali sme ešte v ročníku 2005; medzi vtedy nevyhovujúcimi detskými bicyklami uviazli výrobky firiem KOVL, CykloŠvec a ProgressCycle.

Nesprávne parametre

Tvorcovia noriem to mysleli dobre, keď pre detské bicykle stanovili požiadavku, že na ich rámoch musí byť okrem iného uvedené číslo príslušnej európskej normy. Pre nakupujúceho je to signál, že výrobok vyhovuje požiadavkám, že sa naň môžu spoľahnúť a že dieťaťu sa do rúk dostane bezpečný výrobok. Úmysel dobrý, ale iba teoreticky. Prax vyzerá takto…
Na troch výrobkoch z nášho tohtoročného testovania sa skvie číslo normy, lenže norme v žiadnom prípade nezodpovedajú:
•    Ravo Panda (ProgressCycle): nevyhovujúca minimálna vodorovná vzdialenosť stabilizačných koliesok, ich deštrukcia pri zvislom zaťažení, nedeklarovaný minimálny krútiaci moment,
•    Galaxy Pluto (CykloŠvec): pedály sú príliš nízko a pri náklone bicykla (zatáčaní, otáčaní atď.) sa šúchajú o zem,
•    KellerLexar (Sportisimo): rukoväte volantu nemajú rozšírený (bezpečnostný) koniec, nevyhovujúci chránič reťaze, nedeklarovaný minimálny krútiaci moment.
Nie je to prvý raz, keď upozorňujeme, že na tento „normový parameter“ sa nedá spoliehať. Stretli sme sa s tým napríklad pri testoch schodíkov do domácnosti, plastových stoličiek, výrobkov pre deti. Je škoda, že nezodpovední výrobcovia a dovozcovia podrážajú dobrý úmysel, a ešte väčšia škoda, že im to v podstate beztrestne prechádza. Na takéto správanie doplácajú ako spotrebitelia, tak aj firmy, ktoré sa správajú zodpovedne, pretože aj na ich výrobky sa potom nakupujúci budú dívať s podozrením. Posťažovať by sa mohol Olpran, ktorého  bicykel HarrierPonny je normou označený a vyhovuje jej požiadavkám.

Existuje obrana?

V obchodoch boli, sú a pravdepodobne aj naďalej budú nevyhovujúce detské bicykle, ktorých výrobcovia a dovozcovia necítia zodpovednosť za bezpečnosť najmenších. Už si nerobíme žiadne falošné ilúzie o tom, že na to stačí upozorniť a ukázať prstom a nevyhovujúce výrobky definitívne zmiznú z obchodov, ich výrobcovia a dovozcovia sa „prehnú“ pod finančnou sankciou a nabudúce si budú dávať veľmi dobrý pozor.
Existuje obrana? Existuje, máte ju vo svojich rukách! Nepodporujte svojimi nákupmi firmy, ktoré nedodržujú základné pravidlá slušného správania a ktoré sú imúnne voči upozorneniam, že nemajú svoje výrobky v poriadku. Váš bojkot bude omnoho citeľnejší než nejaká-tá pokuta, pretože – ako je známe – pri klesajúcom zisku sa konečne rozoznejú alarmy.
 

Testované výrobky - dětská kola (porovnat)

Databáze testovaných výrobků

Detské bicykle (12 výrobků)
poslední aktualizace: 15.3.2011


Prihlásiť