Ako testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Přesnost vážení 20 %, citlivost 20 %, opakované vážení 20 %, měření tělesného tuku 15 %, obsluha 20 %, bezpečnost 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Přesnost vážení

Zajímalo nás, jak přesně je váha schopná zaznamenat hmotnost daného závaží. Vážili jsme dva typy závaží, o hmotnosti 70 a 120 kg, a to jak uprostřed váhy, tak při položení závaží více k jedné její části.

Opakované vážení

Vážení 70kilového a 120kilového závaží jsme prováděli opakovaně, u každého modelu desetkrát. Zajímalo nás, jak jsou přístroje konzistentní z hlediska informování o hmotnosti. Po každém zvážení jsme závaží z váhy sejmuli, přístroj vypnuli, zdvihli z podlahy a znovu jej na ni umístili a teprve poté zapnuli. Chtěli jsme tak co nejlépe simulovat běžné používání, u něhož předpokládáme, že se lidé neváží desetkrát za sebou při zapnuté váze, ale přístroj mezi jednotlivými váženími, která provádí v různé dny, vypnou a třeba i umístí na jiné místo.

Citlivost

Hodnotili jsme, jak jsou konkrétní modely schopny zaznamenat nárůst hmotnosti o 100 gramů, a to pro obě váhové kategorie, tedy 70 kg a 120 kg. U hmotnosti 70 kg jsme závaží přidávali a ubírali postupně na rozpětí 69 – 71 kg, u 120 kg na rozpětí 119 – 121 kg. Měření jsme prováděli dvakrát, pomocí malých závaží, která jsme přidávali k těm používaným při přesnosti vážení. Zajímalo nás, zda jsou přístroje schopné zaznamenat změny i v případě tak malého váhového rozdílu, jakým je 100 gramů, nebo si „všimnou“ až většího váhového přírůstku či úbytku.

Měření tělesného tuku

Měření jsme prováděli na panelu dvaceti dobrovolníků různé hmotnosti, mezi nimiž bylo 10 žen a 10 mužů ve věku od 20 do 62 let. Každému z dobrovolníků jsme nejprve změřili podíl tuku v těle pomocí v medicíně používaného a vysoce přesného přístroje InBody230. Po tomto měření jsme dotyčným osobám měřili podíl tuku v těle pomocí testovaných vah. U každého testovaného jsme měření tuku na váze prováděli třikrát. Zajímalo nás, jak přesně dokážou váhy změřit podíl tuku; údaje naměřené vahami jsme srovnávali s těmi, které jsme získali měřením díky přístroji InBody230.

Obsluha

Tři laboratorní experti hodnotili, jak jsou jednotlivé přístroje uživatelsky přívětivé z hlediska instalace, používání, přepínání mezi metrickými jednotkami či výměny baterií. Odborníci hodnotili také přehlednost a čitelnost displeje nebo to, jak jednoduché a intuitivní je ovládání váhy během využívání speciálních funkcí, tedy třeba měření tuku, vody nebo BMI indexu – pokud tyto funkce daná váha má.

Bezpečnost

Tři laboratorní experti hodnotili, jak bezpečné je používání váhy v různých situacích, například v případě, že je umístěna na suché i mokré podlaze, když si na ni stoupneme suchýma i mokrýma nohama a také, jak si drží stabilitu při nástupu na váhu i samotném vážení.

Prihlásiť