Spoľahlivosť automobilov

Obsah júlového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah júlového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 2/2024

Ktoré autá sú najspoľahlivejšie? Jednoduchá otázka, na ktorú sa však nedá jednoducho odpovedať. Preto sme sa, spoločne s ďalšími európskymi spotrebiteľskými organizáciami, opýtali na skúsenosti priamo vás, vodičov. Dotazník vyplnilo takmer 30 000 spotrebiteľov z deviatich európskych štátov. Vďaka nim vám teraz prinášame nielen rebríček spoľahlivosti jednotlivých značiek a modelov, ale aj prehľad najčastejších porúch.

Spolehlivost automobilů

  1. Spoľahlivosť automobilov
  2. Spoľahlivosť autoservisov

Pokiaľ ste sa niekedy zaujímali o spoľahlivosť automobilov, tak zrejme viete, že z rôznych zdrojov sa obvykle dozviete rozdielne, často dokonca protichodné, informácie. Či už za to môžu osobné skúsenosti opýtaných založené na nižšom počte vzoriek, alebo prílišná dôvera ľudovým poverám, alebo obyčajná zaujatosť (často spojená s tendenciou obhajovať vlastné nákupné rozhodnutia), získanie relevantných informácií o spoľahlivosti automobilov nie je nič ľahké.

Aj preto sme v spolupráci s ďalšími európskymi spotrebiteľskými organizáciami robili medzi našimi priaznivcami dotazníkové skúmanie. Prieskum prebiehal medzi májom a júlom 2023 a zúčastnili sa ho spotrebitelia z Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Talianska, Holandska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Španielska. V prieskume sme sa zamerali na automobily staré pol roka až dvanásť rokov. Z celkovo 29 873 vyplnených dotazníkov sme získali informácie o 30 251 automobiloch. Z následnej analýzy získaných údajov vyplynulo, ako sú vodiči s autami jednotlivých značiek spokojní, aké sú autá rôznych značiek spoľahlivé, ktoré poruchy patria k najčastejším, alebo na ktoré konkrétne modely sa dá spoľahnúť. Okrem toho sme sa pýtali aj na vaše skúsenosti s autoservismi, o ktorých vás budeme informovať v budúcom vydaní.

Česko verzus Európa

Akými autami respondenti nášho prieskumu jazdia? Ktoré vlastnosti vozidiel sú pre nich pri výbere prioritou? Ako automobily používajú? A ako sa líšia údaje z Českej republiky a Slovenska od priemeru všetkých európskych respondentov?

Takisto ako inde v Európe, keď české a slovenské domácnosti vlastnia automobil, väčšinou ide o jeden (Európa 51,8 %, ČR 51,2 %, SR 51,5 %). Oproti európskemu priemeru šoférujú českí a slovenskí respondenti častejšie benzínové autá (Európa 44,8 %, ČR 54,6 %, SR 51,6 %). Naftové autá sú medzi Čechmi obľúbenejšie ako v Európe, u Slovákov však nie (Európa 30,5 %, ČR 34,2 %, SR 29 %). Pod priemerom európskych respondentov sú u nás hybridy (Európa 12,2 %, ČR 4,7 %, SR 8,5 %) a plugin hybridy (Európa 3,6  , ČR 1,3 %, SR 2,5 % ).

Pod európskym priemerom bol medzi opýtanými Čechmi a nad európskym priemerom bol medzi Slovákmi počet elektromobilov (Európa 4,6 %, ČR 2,1 %, SR 4,9 %) a automobilov na alternatívne palivá (Európa 3,1 %, ČR 2,8 %, SR 3,2 %). Väčšina respondentov z ČR, Talianska, Portugalska, Slovinska a Španielska šoféruje autá s manuálnymi prevodovkami. U opýtaných zo Slovenska, Belgicka, Francúzska a Holandska dominujú automatické prevodovky.

Náš prieskum sa sústredil na spoľahlivosť automobilov maximálne 12 rokov starých. To môže naznačovať, prečo väčšina respondentov (Európa 69,3 %, ČR 62,4 %, SR 67,8 %) kupovala svoje auto ako nové. S rastúcim vekom vzorky možno predpokladať aj vyšší výskyt áut, ktoré už aspoň raz zmenili majiteľa. Ojazdené autá českých respondentov mali v čase nákupu najazdených v priemere 27 363 km, čo je pod európskym priemerom (45 414 km) a hlboko pod slovenským priemerom (67 276 km). Väčšinu nových automobilov (Európa 92,8 %, ČR 96,7 %, SR 97,4 %) aj ojazdených (Európa 53,9 %, ČR 37,3 %, SR 30,8 %) si respondenti zaobstarali u autorizovaných predajcov.

Nad európskym priemerom je počet opýtaných Čechov a Slovákov, ktorí si auto kúpili z vlastných úspor (Európa 56,5 %, ČR 64,4 %, SR 58 %). Vyššia bola u českých a slovenských respondentov aj mediánová dĺžka záruky, ktorá bola 5 rokov pri nových autách a 4 roky pri ojazdených automobiloch.

Česi a Slováci svoje autá využívajú viac oproti ostatným európskym národom. Českí respondenti so sledovanými autami najazdili ročne priemerne 15 890 km, slovenskí 16 411 km. Priemer respondentov všetkých zapojených krajín bol 14 241 km.

Nepriestrelné značky?

Téma spoľahlivosti automobilov je medzi vodičmi naozaj veľmi diskutovaná a pri nákupe venujú spotrebitelia tomuto faktoru nemalú pozornosť. Ukazujú to aj údaje z nášho prieskumu: 38 % respondentov označilo ako prioritu pri nákupe automobilu práve spoľahlivosť, 14 % opýtaných sa rozhoduje najmä podľa ceny, u 10 % rozhodujú predovšetkým osobné alebo rodinné potreby.

Ktoré autá sú však najspoľahlivejšie? Jedným z výsledkov nášho prieskumu je index spoľahlivosti, ktorý nám pomôže odpovedať na túto otázku. Index vypočítavame na základe počtu a typu porúch uvádzaných v dotazníku, závažnosti každej poruchy a veku a najazdených kilometroch automobilov. Výsledok prepočítavame na stupnici od 0 po 100.

Analýza výsledkov prieskumu ukázala, že aj keď nie je vhodné bezhranične dôverovať žiadnemu výrobcovi, značky s konzistentne spoľahlivými automobilmi existujú. Drvivá väčšina výrobcov však má pritom z hľadiska spoľahlivosti silnejšie aj slabšie modely. Spoľahlivosť elektromobilov Tesla napríklad rozhodne nepatrí u našich respondentov k najlepším. Zatiaľ čo model S sa ukázal ako pomerne nespoľahlivý (index 67), model Y sa, naopak, s indexom spoľahlivosti 99 zaraďuje k celkovo najspoľahlivejším automobilom v našom prieskume. Podobný rozptyl sme našli aj pri mnohých rozšírenejších značkách. Posledná generácia Citroënu C4 je napríklad pomerne spoľahlivá (index 90), lenže Citroëny C4 Grand Picasso z rokov 2013-2018 svojich majiteľov naopak hnevali (index 59),

Japonská reputácia potvrdená

Našťastie nájdu sa však aj značky, pri ktorých respondenti veľa porúch nehlásili nezávisle od modelu. Ide o výrobcov Lexus, Suzuki, Subaru, Toyota a Cupra. Najmä pri prvej menovanej značke prieskum ukázal skutočne pôsobivú spoľahlivosť. Minimálnu hranicu 30 platných odpovedí na zaradenie do prieskumu prekročili štyri modely. Najlepší − Lexus NX (2014–2021) − dosiahol index spoľahlivosti 99, najhorší − Lexus CT200H (2010–2020) – mal index spoľahlivosti 96.

Niekoľko vyššie spomínaných značiek ovládlo aj rebríček takých výrobcov, ktorých autá sa najmenej kazili už v záručnej lehote. Náš prieskum ukázal, že približne 23,5 % automobilov našich respondentov museli riešiť ešte pred vypršaním záruky nejaký technický problém. V 5,4 % prípadov nešlo o nič vážne a auto sa dalo ďalej používať. 16,2 % porúch v záruke vyradilo na nejaký čas auto z prevádzky, 1,9 % prípadov zažilo obidve situácie.

Stupne víťazov spoľahlivosti v záručnej lehote obsadili značky Lexus (92,6 % bez problémov), Toyota (87,9 % bez problémov) a Suzuki (85,6 % bez problémov). Na opačný koniec zoznamu sa dostali výrobcovia Jeepov (67,5 % bez problémov) a Tesla (69,3 % bez problémov). Pri Jeepoch respondenti uvádzali najčastejšie zo všetkých značiek, že napriek technickým problémom sa dali autá ďalej používať. Tesly naopak poruchy v záruke častejšie na nejaký čas vyradili z prevádzky. Súbeh obidvoch prípadov hlásili používatelia najčastejšie pri automobiloch Volvo.

Šťastní za volantom

Náš prieskum ukázal, okrem iného, že aj keď ľudia pri výbere automobilov najčastejšie pozerajú na spoľahlivosť, nie je takmer žiadna korelácia medzi značkami spoľahlivými a značkami, s ktorými sú vodiči najspokojnenší. Dá sa iba špekulovať, aké to má príčiny. Je možné, že väčšina spotrebiteľov má pri nákupe automobiliu realistické očakávania. Pre niektorých výrobcov však (ne)spoľahlivosť nie je žiadnou novinkou. Existujú aj automobily, ktorých dizajn, vysoká miera komfortu, výkon, jazdné vlastnosti, výbava, alebo iné vlastnosti môžu vyvážiť prípadné častejšie návštevy autoservisu.

Príkladom sú autá Alfa Romeo a Tesla. S indexom 82 a 84 sa obidve značky nachádzajú až v spodnej polovici rebríčka spoľahlivosti. Väčšina opýtaných vodičov si však tieto autá napriek tomu pochvaľuje. Alfa Romeo Giulia napríklad urobila na respondentov dojem najmä dizajnom a výkonom. Druhú menovanú vlastnosť si pochvaľovali aj vodiči automobilov Tesla Model Y a Model 3. Pri obidvoch automobiloch sa im páčila aj výbava, v prípade Modelu Y bola nad očakávaním aj veľkosť batožinového priestoru.

Opačnú situáciu sme zaznamenali napríklad pri Suzuki. Vo výsledkovej listine spoľahlivosti sa tento japonský výrobca delí o druhé miesto so Subaru. Spokojnosť vodičov ho však poslala do druhej polovice príslušného zoznamu. Treba však dodať, že medzi štyrmi automobilmi, ktoré nižší počet odpovedí nevyradil z výsledkov prieskumu, nebol ani jediný, s ktorým by boli majitelia jednoznačne nespokojní. Na nižšom indexe spokojnosti značky sa podpísali skôr menšie bodové straty v rámci všetkých sledovaných kategórií a pri všetkých autách. Výrazne menej spokojní boli respondenti iba s veľkosťou kufrov automobilov Suzuki Ignis a Swift.

Hlad na štyroch kolesách

Aj keď podľa nášho skúmania nie sú nízke náklady na pohonné hmoty prvou vecou, o ktorú by sa európski spotrebitelia zaujímali, nepochybne ide stále o dôležitý faktor. Pýtali sme sa preto respondentov aj na údaje o spotrebe pohonných hmôt. Rebríček spotreby ovládli hybridné automobily, ktoré obsahujú okrem spaľovacích motorov aj elektromotory a batérie dobíjané spaľovacími motormi, alebo rekuperáciou. S priemernou spotrebou 4,3 litra benzínu na 100 km sa na vrchole umiestnila hybridná Toyota Yaris (2020-). Medzi 5 áut s najnižšou spotrebou sa dostali aj hybridy Toyota Prius (2016–2023, spotreba 4,5 l/100 km), Toyota Yaris Cross (2021–, spotreba 4,5 l/100 km), Honda Jazz (2020–, spotreba 4,6 l/100 km) a Toyota Corolla (2018–, spotreba 4,8 l/100 km).

Medzi naftovými automobilmi našich respondentov dosiahli najnižšiu priemernú spotrebu vozidlá Renault Captur (2013–2019, spotreba 5 l/100 km) a Renault Mégane (2015–, spotreba 5 l/100 km). Celkovo najnižšiu spotrebu medzi plugin hybridmi (s možnosťou dobíjania batérie z externého zdroja elektriny) našich respondentov má Volvo XC 40 (2017–, spotreba 5,4 l/100 km). Z čisto benzínových automobilov sú najúspornejšie Volkswagen Up! (2011–2015, spotreba 5,5 l/100 km) a Toyota Aygo (2014–2022, spotreba 5,5 l/100 km).

Najvyššiu priemernú spotrebu ľudia hlásili pri autách Kia Sportage (2016–2021, spotreba 8,8 l/100 km), Hyundai Tucson (2015–2020, spotreba 8,4 l/100 km) a Mazda CX-5 (2012–2017 spotreba 7,9 l/100 km).

Pokiaľ vás prekvapuje, že mnohé vyššie uvedené hodnoty vždy nemusia byť zhodné s tými, ktoré uvádzajú výrobcovia, nie ste sami. Len 33 % respondentov uviedlo, že dostali pred nákupom automobilu presné informácie o spotrebe. Údaj vzdialene pripomínajúci realitu malo k dispozícii 55 % opýtaných. V úplnom nesúlade s realitou malo informácie o spotrebe 12 % respondentov.

 

značka
index spolehlivosti
Lexus 98
Suzuki 93
Subaru 93
Toyota 91
Cupra 91
Kia 89
Smart 89
Honda 89
Mitsubishi 89
Nissan 87
Mazda 87
Mini 87
DS Automobiles 87
BMW 87
Porsche 87
Dacia 87
Jaguar 87
Audi 87
Jeep 84
Mercedes-Benz 84
Hyundai 84
Tesla 84
Fiat 84
Seat 82
Chevrolet 82
Alfa Romeo 82
Volvo 82
Škoda 82
Renault 82
Lancia 80
Ford 80
Volkswagen 80
Citroen 80
Peugeot 80
Opel 76
Land Rover 64
model automobilu
index spolehlivosti
Lexus NX (2014–2021) 99
Tesla Model Y (2021–) 99
Audi A1 (2018–) 98
Lexus IS (2013–2020) 98
Lexus UX (2019–) 98
Audi Q2 (2016–) 97
BMW i3 (2014–) 97
BMW X1 (2022–) 97
Ford Puma (2019–) 97
Honda CR-V (2018–) 97
Nissan Qashqai (2021–) 97
Suzuki Ignis (2017–) 97
Toyota Prius (2016–2023) 97
Toyota RAV-4 (2018–) 97
BMW 1 (2019–) 96
Kia Picanto (2017–) 96
Kia Sportage (2022–) 96
Lexus CT200H (2010–2020) 96
Mazda CX-30 (2019–) 96
Toyota C-HR (2016–) 96
Toyota Corolla (2018–) 96
Hyundai i10 (2020–) 95
Hyundai i20 (2020–) 95
Kia Rio (2017–) 95
Opel Karl (2015–2020) 95
Opel Mokka (2020–) 95
Subaru XV (2018–) 95
Toyota Auris (2012–2018) 95
Toyota Avensis (2010–2018) 95
Toyota Corolla (2013–2018) 95
Toyota Yaris Cross (2021–) 95
Volkswagen T-Cross (2018–) 95
Honda HR-V (2015–2022) 94
Honda Jazz (2015–2020) 94
Mazda CX-5 (2017–) 94
Mini Countryman (2017–) 94
značka
hodnocení spokojenosti
Tesla 93
Alfa Romeo 89
Lexus 89
Subaru 88
Porsche 88
Mazda 87
Volvo 87
Honda 86
Audi 86
Cupra 86
Toyota 86
BMW 86
Mercedes-Benz 85
Volkswagen 85
Kia 85
Škoda 83
Hyundai 83
Seat 83
Jaguar 83
Mini 83
Suzuki 82
Nissam 82
Jeep 81
Ford 81
Dacia 81
DS Automobiles 80
Fiat 80
Peugeot 80
Renault 80
Mitsubishi 79
Smart 79
Citroen 79
Opel 77
Lancia 76
Land Rover 74
Chevrolet 72

klíč:

vysoká
100-80 bodů
dobrá
79-60 bodů
nižší
59-40 bodů
špatná
39-0 bodů

automobil
celkové hodnocení
spokojenosti
výkon
brzdy
design
přední
sedačky
výhled
kufr
modularita
výbava
výbava
jízdní
asistenty
Mercedes-Benz E (2016–) 92 90 92 90 90 85 83 88 93 90 89
Tesla Model Y (2021–) 92 99 93 85 88 72 96 94 98 88 92
Tesla Model 3 (2018–) 90 98 88 87 86 77 82 80 98 87 89
Volvo V70 (2007–2016) 90 85 83 83 93 85 93 88 86 89 85
Alfa Romeo Giulia (2016–) 89 94 93 95 88 76 71 69 90 85 82
BMW 3 series (2019–) 89 90 90 92 89 80 80 83 94 87 88
Honda Civic (2015–2022) 89 86 90 92 83 75 90 88 90 85 85
Mazda CX-5 (2017–) 89 82 87 90 87 83 87 90 87 87 88
Volkswagen Passat (2014–) 89 85 89 86 88 85 94 89 88 87 86
Honda Jazz (2008–2015) 88 71 85 77 76 76 86 93 87 79 72
Hyundai Ioniq (2016–2022) 88 83 88 88 87 74 82 83 88 85 88
Mazda 3 (2018–) 88 82 87 93 86 74 75 80 89 83 87
Mazda 6 (2012–2023) 88 86 87 94 88 79 87 82 88 88 83
Mercedes-Benz E (2009-2016) 88 90 92 94 90 85 86 83 87 90 86
Škoda Kodiaq (2016–) 88 81 87 87 88 86 96 93 88 89 83
Škoda Superb (2015–) 88 85 87 90 90 83 98 89 87 89 86
Toyota Prius (2016–2023) 88 87 89 81 83 75 75 83 86 86 89
Toyota RAV-4 (2018–) 88 88 88 86 87 85 89 86 92 87 89
Volkswagen Touran (2015–) 88 82 88 86 88 86 94 93 89 86 85
Volvo V60 (2010–2018) 88 86 88 86 89 77 71 80 86 86 86
automobil
celkové hodnocení
spokojenosti
výkon
brzdy
design
přední
sedačky
výhled
kufr
modularita
výbava
výbava
jízdní
asistenty
Citroen C4 Cactus (2014–2020) 74 75 81 80 80 74 72 69 76 72 75
Citroen C4 (2010–2020) 74 75 83 77 79 69 80 77 74 74 74
Land Rover Discovery Sport (2014–) 74 75 86 88 89 79 89 86 80 80 82
Opel Astra (2009–2015) 74 71 76 75 72 64 74 74 75 71 69
Opel Corsa (2019–) 74 79 85 82 79 68 64 74 80 75 79
Renault Captur (2013–2019) 74 74 80 81 77 69 68 80 76 74 75
Renault Clio (2012–2018) 74 68 77 80 74 64 69 74 74 68 68
Fiat Punto (2012–2018) 72 59 77 74 69 71 63 66 71 66 72
OPEL Corsa (2014–2019) 72 69 81 75 72 72 63 66 76 68 71
Peugeot 2008 (2013–2019) 72 75 81 80 77 72 75 81 79 74 72
Peugeot 208 (2012–2018) 72 66 80 80 75 69 65 71 74 72 69
Peugeot Partner (2008–2018) 72 72 80 74 76 75 95 93 77 72 68
FIAT Panda (2003–2011) 71 57 66 72 62 77 60 62 64 61 47
FIAT Qubo (2008–2019) 69 54 74 66 69 75 86 71 63 65 53
Mitsubishi Space Star (2013–) 69 63 72 68 69 74 62 68 79 76 75
Opel Corsa (2006–2014) 68 58 72 75 63 66 61 66 71 62 64

Nejčastější problémy automobilů

zasažená část
podíl uživatelů hlásících závadu
značky s vyšším výskytem závady
elektrická zařízení (kromě motoru) 13,4 % Alfa Romeo, Chevrolet, Dacia, Fiat, Opel, Renault, Škoda
brzdy 9,1 % Chevrolet, Citroen, Ford, Lancia, Mazda, Opel, Škoda, Volkswagen, Volvo
spalovací motor 8,8 % Chevrolet, Citroen, Land Rover, Opel, Peugeot
elektronika motoru, elektroinstalace, zapalování 8,2 % Alfa Romeo, Chevrolet, Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot, Renault
infotainment 7,3 % Jaguar, Jeep
vytápění, ventilace, klimatizace 7,1 % Alfa Romeo, Citroen, Ford, Nissan, Opel, Renault
palivový systém 6,7 % Alfa Romeo, Chevrolet, Citroen, Fiat, Lancia, Opel, Peugeot
řízení, kola, ložiska, nápravy, odpružení 6,6 % Chevrolet, Fiat, Subaru, Tesla
chlazení motoru 6,1 % Chevrolet, Land Rover, Opel, Seat, Škoda, Volkswagen
řazení, převodovka 5,9 % Chevrolet, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Opel
vnitřní vybavení 5,2 % Alfa Romeo, Fiat, Seat, Tesla
výfukový systém 5,0 % Alfa Romeo, Chevrolet, Citroen, Ford, Land Rover, Opel, Peugeot
trakční baterie 4,8 % Peugeot, Volkswagen
venkovní vybavení 4,3 % Mazda, Renault, Tesla
systém nabíjení 4,0 % Opel, Peugeot, Volvo
prvky aktivní bezpečnosti 3,2 % MG, Volkswagen
elektrický motor 2,8 % Audi, Peugeot, Volkswagen
prvky pasivní bezpečnosti 2,3 % Renault


Prihlásiť