Nákup tepelných čerpadiel

Obsah aprílového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah aprílového dTestu

Sdílejte

Publikované v časopise 9/2023

Tepelné čerpadlá patria k najobľúbenejším moderným zdrojom tepla. Tepelná energia sa vďaka nim získava lacno a z obnoviteľných zdrojov – zo vzduchu, zo zeme či z vody. Zapojili sme sa do medzinárodného projektu, ktorý si kládol za cieľ zmapovať prvú časť procesu nákupu tepelného čerpadla (teda výber tepelného čerpadla a dodávateľa) a poskytnúť spotrebiteľom rady pre výber, nákup a inštaláciu. Ktorý typ čerpadla sa hodí k vášmu objektu?

Test tepelných čerpadiel

Nenechajte si ujsť októbrové vydanie nášho časopisu, v ktorom vám ponúkneme výsledky testu tepelných čerpadiel vzduch/voda.

Európska únia cieli na zníženie závislosti domácností od uhlia aj zemného plynu. V nasledujúcich piatich rokoch by v domoch spotrebiteľov v EÚ rada videla 10 miliónov nových tepelných čerpadiel. Únia ich totiž považuje za jeden z kľúčových nástrojov na dekarbonizáciu vykurovania budov. Práve neekologické uhlie najmä v Českej republike stále zohráva významnú úlohu pri vykurovaní domácností.

Vyberajte starostlivo

Hlavné čaro tepelného čerpadla spočíva v jeho účinnosti. Staré kotly na uhlie emisných tried 1 a 2 dokážu využiť len cca 50 – 70 % energie nachádzajúcej sa v uhlí a okrem toho vypúšťajú mnoho škodlivín. Preto budú od 1. 9. 2024 v ČR zakázané. Najlepšie kotly na uhlie využijú viac ako 90 % tepla, kondenzačné plynové kotly až 110 %. Tepelné čerpadlá oproti tomu dokážu takmer zázrak – ponúkajú účinnosť aj 400 % vďaka tomu, že všetku elektrinu využívajú na získavanie tepla z vonkajšieho prostredia.

Výber správneho čerpadla je kľúčový. Ide o pomerne zložité zariadenie, ktoré vyžaduje odbornú inštaláciu. K najdôležitejším faktorom patrí voľba čerpadla so správnym výkonom. Pre zle izolované domy pripadajú do úvahy vysokoteplotné čerpadlá, zatiaľ čo do novostavieb alebo rekonštruovaných domov je možné inštalovať zariadenia s nižšou teplotou vykurovacej vody, ale zato vyššou účinnosťou.

Čo zvážiť pred nákupom

Najprv si rozmyslite, ktorý zdroj tepla bude vo vašom prípade najvhodnejšou voľbou. Platí jednoduché pravidlo, najlepšie je zvoliť taký zdroj tepla, ktorý je jednak dostupný a jednak má v mieste vášho bydliska najvyššiu teplotu počas vykurovacej sezóny, keď je spotreba tepla najväčšia. Okolitý vzduch je k dispozícii vždy, na nájdenie najefektívnejšieho riešenia však má zmysel overiť, či je možné na vašom pozemku umiestniť plošný kolektor alebo hĺbkový vrt. Menej obvyklé býva využitie povrchovej vody (napr. rieky) či vody podzemnej. Ak by ste mali na pozemku dokonca termálny prameň, bola by to z hľadiska úspor energií výhra v lotérii. V rámci zvažovania všetkých možností je vhodné porovnať investície a výsledné náklady na vykurovanie. Vyššími počiatočnými investíciami si totiž môžete znížiť svoje náklady v budúcnosti. Koniec koncov aj dotácie začínajú rozlišovať rôzne typy tepelných čerpadiel a zvýhodňujú účinnejšie systémy. Vyberať je možné z niekoľkých základných druhov tepelných čerpadiel rozlišovaných podľa zdroja tepelnej energie a vykurovacieho média, ktorým ohrievajú naše domovy.

Výhody tepelných čerpadiel

Prechod na vykurovanie objektu tepelným čerpadlom síce poskytuje isté nástrahy, pozitíva však ďaleko prevyšujú možné riziká. K piatim najväčším kladom patria:

 • Úspory za vykurovanie – V porovnaní s vykurovaním zemným plynom je možné ušetriť 30 až 70 % energie (v závislosti od vykurovacieho systému a typu tepelného čerpadla).
 • Šetrnosť voči životnému prostrediu – Tepelné čerpadlá sa považujú za udržateľný systém vykurovania s nízkymi emisiami: v porovnaní so systémami vykurovania fosílnymi palivami znižujú emisie približne o 75 %.
 • Pohodlie – Stačí stlačiť tlačidlo alebo použiť aplikáciu v mobilnom telefóne a budete mať dostatok tepla a teplej vody.
 • Nielen na ohrievanie – Tepelné čerpadlo v letných mesiacoch zvládne zastúpiť klimatizáciu. Pokiaľ používate podlahové vykurovanie alebo máte namiesto radiátorov konvektory, potom používanie ďalších chladiacich zariadení nie je potrebné.
 • Jednoduchá údržba – Tepelné čerpadlo zo strany spotrebiteľov nevyžaduje žiadnu komplikovanú údržbu. Pravidelné kontroly predchádzajú poruchám na elektrickom vedení a kľúčových prvkoch ovplyvňujúcich správnu a spoľahlivú prevádzku. Servisné prehliadky je vhodné vykonávať najmenej raz za dva roky. V posledných rokoch sú monitorovanie a údržba systému uľahčené pomocou cloudovej služby vzdialeného monitorovania, ktoré umožňuje výrobcovi alebo údržbárovi nazerať do prevádzky a vykonávať diagnostiku na diaľku.

Zemné teplo: typ voda/voda

Od hĺbky dvoch metrov je teplota pôdy viac-menej konštantná a v závislosti od zloženia sa pohybuje od 0 do 9 °C. Teplo z pôdy je zbierané cirkulujúcou zmesou vody a nemrznúcej kvapaliny v potrubí, ktorá je v tepelnom čerpadle, to z nej odoberie teplo na vykurovanie domu, odoberie teplo na vykurovanie domu a ochladená približne o 3 °C sa vracia do vonkajšieho potrubného systému – pôdneho vrtu alebo plošného zemného kolektora.

Vrt využíva teplo hornín v hĺbke až 200 metrov. Inštalácia je podmienená tým, že sa na pozemku nenachádzajú žiadne chránené vodné plochy alebo podzemné jaskyne. Pre vrt na pozemku treba asi 25 m2 plochy na každý vrt a aspoň 2,5 m široký prístup pre vrtnú súpravu. Stavebník musí pre vrt získať povolenie. Plocha nad vrtom môže byť ozelenená, na vykonanie pochôdznych a pojazdových plôch sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

Rúrkové slučky zemného kolektora sa ukladajú do zeme v hĺbke 120 až 170 cm. Typická dĺžka jednej slučky je cca 100 m a slučiek môže byť viac. Výmera plochy na inštaláciu zemného kolektora je 1,5- až 2-násobná v porovnaní s vykurovanou plochou. Priestor môže byť ozelenený, vylúčené je však sadenie stromov s hlbokými koreňmi. Okrem zeme môžu byť kolektory uložené aj v pozemnej vode s dostatočným celoročným tokom, ktorý zabráni zamrznutiu.

Akýmsi podtypom sú čerpadlá odoberajúce podzemnú vodu, ktorá si na jednom mieste vodu „vypožičia“ a na inom mieste ju ochladenú vráti. Pri využívaní podzemných vôd je tiež potrebné riešiť príslušné povolenia.

Vzduch: typ vzduch/voda

Tepelné čerpadlá využívajúce teplo z vonkajšieho vzduchu sú vhodné na vykurovanie energeticky veľmi úsporných domov a menších domácností. Inštalačne sú najľahšie a tiež sú najlacnejšie. Pri inštalácii si však určite dajte pozor na miesto montáže, aby hluk a vzduch z čerpadla neobťažoval susedov. Minimom by malo byť splnenie všetkých noriem.

Dôležité je tiež privedenie dostatočného objemu vzduchu, ktorý musí voľne cirkulovať a mať možnosť sa premiešavať s teplejším vzduchom v okolí. V porovnaní s inými zdrojmi sú menej účinné (teplota vonkajšieho vzduchu je veľmi premenlivá a v zime môže klesnúť pod bod mrazu), ale vďaka nižšej investícii a jednoduchej inštalácii predstavujú najpopulárnejšiu voľbu.

Splitové čerpadlá majú výparník a kompresor uložený vo vonkajšej jednotke, zatiaľ čo kondenzátor a obehové čerpadlo sú vnútri. V jednodielnom (kompaktnom alebo monoblokovom) vyhotovení sú všetky komponenty inštalované pohromade. Vonkajšie monoblokové vyhotovenia sú vhodné pre menšie alebo rekonštruované budovy. Ich výhodou je, že zariadenie neprodukuje v budove hluk. Vnútorná kompaktná verzia je vhodným riešením, pokiaľ vonku nie je miesta nazvyš. Vo fasáde býva potrebné zaistiť otvory pre prívod a odvod vonkajšieho vzduchu pomocou vzduchovodov. Pri inštalácii musí byť zaistená dobrá zvuková izolácia, aby sa potlačil hluk spôsobený prúdením vzduchu a vibrácie z prevádzky.

Vzduch: typ vzduch/vzduch

Posledný variant tepelných čerpadiel sa veľmi podobá klasickým klimatizačným jednotkám, pričom tepelné čerpadlá vedia nielen vykurovať, ale aj chladiť. Nevýhodou je, že vnútorná jednotka musí byť v každej miestnosti, kde fúka a vytvára aj hluk. Tento typ tiež nie je možné používať na ohrev teplej vody.

Hybridné čerpadlá a dokurovanie

Naozaj veľmi chladných dní býva v roku často len niekoľko a dimenzovať tepelné čerpadlo podľa týchto dní by vyšlo zbytočne draho. Navyše pri veľmi nízkych vonkajších teplotách výrazne klesá účinnosť čerpadiel vzduch/voda. Preto má v sebe veľa modelov integrovaný elektrokotol či kondenzačný plynový kotol, ktorý pomôže čerpadlu zaistiť príjemnú teplotu aj v najchladnejších dňoch. Niekedy je možné na tento účel využiť aj existujúci plynový kotol.

Výkon v hlavnej úlohe

Tepelné čerpadlá môžu mať rôzny výkon, obvykle sa pohybuje medzi 4 a 25 kW. Je vhodné zvoliť optimálnu výšku. Zariadenie s príliš nízkym výkonom nebude poskytovať dostatok tepla, takže aj pri plnej prevádzke bude v miestnosti v zime chladnejšie, než by ste považovali za komfortné, alebo dokurovanie bude kúriť príliš často a draho. Pokiaľ naopak bude príliš výkonné, budete musieť počítať s väčšími nákladmi na inštaláciu aj neskôr na servis. Teraz už mnoho čerpadiel vie prispôsobiť svoj výkon aktuálnej spotrebe energie, čo znižuje počty zapnutia a vypnutia a zvyšuje sa tým spoľahlivosť.

V prípade nových a zateplených domov je najčastejšou voľbou 11 kW. S čerpadlami s výkonom 6 kW sa stretnete pri energeticky veľmi úsporných novostavbách a menších objektoch. Každý dom je však originál, takže výkon potrebný na optimálne vykurovanie by mal určiť odborník.

Pri voľbe je ďalej vhodné zohľadniť vykurovacie zaťaženie budovy. Meria sa v kilowattoch (kW) na meter štvorcový budovy na ročnej báze (kW/m2/rok) a udáva potrebný výkon, ktorý musí tepelné čerpadlo poskytnúť, aby sa dom pohodlne vykuroval. Závisí od mnohých faktorov, napríklad izolácie, kvality a orientácie okien, veľkosti budovy aj od jej polohy.

Zvážte, či chcete nové zariadenie využívať aj na ohrev úžitkovej vody, čo je možné vo väčšine prípadov odporučiť. Niektoré tepelné čerpadlá majú vlastný integrovaný zásobník teplej vody (s objemom 180, 200 alebo 230 l). Iné môžu ohrievať úžitkovú vodu v samostatnom bojleri potrebnej kapacity. K dispozícii sú aj modely vnútorných jednotiek bez zásobníka. Najčastejšou voľbou sú vnútorné jednotky s integrovaným zásobníkom. V tomto prípade treba okrem vykurovania budovy myslieť aj na výkon potrebný na ohrev úžitkovej vody (od 0,1 do 0,3 kW/os.). Príklady tepelných čerpadiel vhodných pre rôzne rodinné domy uvádzame v boxe vľavo na tejto strane.

Koľko kilowattov zvoliť

Výmera a zateplenie vykurovanej budovy patria k najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim potrebný výkon tepelného čerpadla.

100 m2

Novostavba s podlahovým vykurovaním vrátane ohrevu teplej vody pre štvorčlennú rodinu: 6 kW.

Zrekonštruovaný starší dom, stredná izolácia, s radiátorovým vykurovaním a ohrevom teplej vody pre štvorčlennú rodinu: 8 kW.

200 m2

Novostavba s podlahovým vykurovaním vrátane ohrevu teplej vody pre štvorčlennú rodinu: 8 kW.

Renovovaný starší dom, stredná izolácia, s radiátorovým vykurovaním a ohrevom teplej vody pre štvorčlennú rodinu: 11 kW.

300 m2

Novostavba s podlahovým vykurovaním vrátane ohrevu teplej vody pre štvorčlennú rodinu: 11 kW.

Renovovaný starší dom, stredná izolácia, s radiátorovým vykurovaním a ohrevom teplej vody pre štvorčlennú rodinu: 14 kW.

Presnú veľkosť si nechajte navrhnúť odborníkom.

Skúsenosti domácností

Ako sme už spomenuli v úvode, dTest sa zúčastnil na medzinárodnom programe mapujúcom možné úskalia výberu, nákupu a inštalácie tepelných čerpadiel. Projekt bol realizovaný v štyroch krajinách: v Českej republike, na Slovensku, v Slovinsku a v Španielsku. V jednotlivých krajinách národné spotrebiteľské združenia v období od marca do apríla 2023 zorganizovali mystery shopping (teda výskumnú metódu, keď zberatelia dát vystupujú ako bežní zákazníci), ktorý podal zaujímavý obrázok o nákupe čerpadiel v praxi.

Prieskum bol vykonaný v 10 domácnostiach v rámci Českej republiky (v Prahe, v Stredočeskom, Juhočeskom, Plzenskom, Libereckom, Olomouckom, Moravskosliezskom, Pardubickom a Ústeckom kraji a tiež na Vysočine). Účastníci mystery shoppingu boli bežní spotrebitelia, ktorí zvažovali nákup tepelného čerpadla a pozvali si domov inštalačnú firmu, aby od nej získali ponuku.

Konkrétne poznatky jednotlivých domácností vrátane názorných grafov nielen o čakacích lehotách nájdete na našom webe. Nasledujúca časť textu hovorí o všeobecne platných zisteniach, ktoré z mystery shoppingu vyplývajú.

Odporúčania pre spotrebiteľov

Kým začnete komunikovať s akýmkoľvek dodávateľom, pokúste sa s témou čerpadiel čo najbližšie zoznámiť. Existuje mnoho informačných zdrojov. K tým najužitočnejším patria špecializované webové portály, odborníci, ale aj poučení priatelia, príbuzní alebo kolegovia, ktorí už tepelné čerpadlo využívajú.

Oslovte viacerých dodávateľov, pretože riešenie čerpadiel, ceny, dodacie lehoty, obchodné podmienky a ponuka doplnkových produktov či prípravných prác zahrnutých v cene sa môžu u jednotlivých dodávateľov výrazne líšiť.

Buďte netrpezliví. Reakcia dodávateľa na váš dopyt môže byť pomalšia, než býva deklarované. Na odpoveď môžete čakať týždne, v niektorých prípadoch nemusí dodávateľ reagovať vôbec. Preto pokiaľ vám dodávateľ neodpovie do jedného až dvoch týždňov, oslovte ďalšieho. Dodacia lehota môže byť tiež dlhšia, než by ste dúfali či čakali (ešte nedávno aj rok, ale postupne sa dodávky systémov opäť zrýchľujú). Nebuďte bezhranične dôverčiví – odborník vám môže podať iné časové údaje, než aké nájdete v konečnej ponuke. Pred podpisom zmluvy sa uistite, že zahŕňa jasne uvedený termín dodania a inštalácie, jednoznačne dohodnutú cenu aj ďalšie zmluvné podmienky.

Konzultujte s odborníkmi

Návšteva odborníka dodávateľa je kľúčovým faktorom, ktorý vám pomôže rozhodnúť sa, či čerpadlo inštalovať, alebo nie. Má odborné znalosti a skúsenosti a navrhne najlepšie riešenie pre váš dom. Na návštevu technika sa patrične pripravte a podajte mu všetky dôležité informácie. Zároveň sa nebojte klásť kľúčové otázky. Vhodný zoznam otázok, ktoré by mali byť zodpovedané, nájdete v boxe vpravo na tejto strane.

Počítajte s tým, že dodávateľ veľmi pravdepodobne váš dom označí za vhodný na inštaláciu, a to bez ohľadu na stav izolácie, dverí alebo okien. Pokiaľ nemáte dobre izolovaný dom, nechajte si vypracovať druhý posudok na účinnosť vykurovania a spotrebu energie. Dobrým vodidlom sú aj údaje o spotrebe energie za predchádzajúce roky. Pokiaľ máte šancu tepelné straty obmedziť napr. zateplením ešte pred inštaláciou tepelného čerpadla, môže potom postačovať menší a lacnejší model.

Pred inštaláciou čerpadla môže byť niekedy potrebné prispôsobiť celý systém. Niekedy môže byť potrebná aj výmena radiátorov po celom dome. Pokiaľ budete chcieť tepelným čerpadlom zároveň v lete chladiť, pripadá do úvahy najmä podlahové kúrenie či náhrada radiátorov vhodnými konvektormi. Ďalej je obvykle potrebné vykonať celý rad prípravných prác (demontáž starého vykurovacieho systému, stavebné úpravy, elektroinštalácia, uloženie vodovodných rúrok a ventilov pre nový systém, nové radiátory, vykonanie záverečnej revízie a pod.). Pokiaľ nie sú zahrnuté v konečnej ponuke, je potrebné počítať s časovými a finančnými rezervami na ich vykonanie. Nezabúdajte, že nie všetci dodávatelia môžu prípravné práce vykonať alebo ponúknuť.

Ponuku spoločnosti zaisťujúcu dodávku a inštaláciu tepelného čerpadla si starostlivo prečítajte. Uistite sa, že plne rozumiete tomu, čo obsahuje a čo neobsahuje a čo je teda potrebné zaistiť pred, počas alebo po inštalácii.

Nespoliehajte sa, že vám oslovená firma poskytne kvalifikované odpovede na vaše otázky týkajúce sa financovania investícií do tepelných čerpadiel. Pokiaľ nemáte vlastné peniaze na kúpu a inštaláciu čerpadla, urobte si vlastný prieskum najlepších možností financovania vrátane možných štátnych dotácií.

Čo je potrebné s technikom prebrať

Nižšie uvádzame niekoľko otázok, ktoré si treba vyjasniť pri prvej návšteve zástupcu inštalačnej firmy.

Vykurovanie

 • Aký je váš súčasný systém vykurovania (radiátory, podlahové vykurovanie atď.)?
 • Ponechali by ste si radiátory, alebo uvažujete o podlahovom vykurovaní?
 • Čím doteraz kúrite a akú spotrebu ste mali v uplynulých sezónach?
 • Aké sú náklady na vykurovanie?
 • Ako ohrievate vodu pre domácnosť?
 • Hodláte tiež ohrievať vodu pre domácnosť tepelným čerpadlom?
 • Hodláte tepelné čerpadlo používať na chladenie miestností?

Izolácia

 • Sú vonkajšie steny a strecha tepelne izolované?
 • Akým spôsobom je budova izolovaná?
 • Hodláte pred inštaláciou tepelného čerpadla dom zatepliť?

Okná a dvere

 • Kedy ste naposledy menili okná a dvere?
 • Plánujete pred inštaláciou tepelného čerpadla výmenu?

Elektrina

 • Aký typ elektrického pripojenia máte?
 • Máte na streche solárnu elektráreň?
 • Plánujete inštaláciu solárnej elektrárne?
 • Máte záujem o inštaláciu tepelného čerpadla v spojení so solárnou elektrárňou?

Prihlásiť