Ako testujeme teplovzdušné fritézy

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení:

 
Převzato z dTestu: www.dtest.cz/clanek-8495/test-kuchynskych-robotov-bez-ramena-2021
  • fritovanie: 55 %
  • ovládanie: 20 %
  • spotreba el. energie: 15 %
  • továrenské spracovanie: 5 %
  • bezpečnosť: 5 %

Limity hodnotenia
Niektoré hodnotenia môžu byť limitované. Skúška bezpečnosti limituje celkové hodnotenie.

Fritovanie

Hranolčeky
Nastavená teplota fritovania zodpovedá odporúčaniam v návode. Pokiaľ manuál túto informáciu neobsahuje, fritujeme na 200 °C. Pokiaľ to manuál odporúča, hranolčeky sa v priebehu prípravy premiešajú. Aby mali všetky modely rovnaké východiskové podmienky, nechávame hranolčeky minimálne 24 hodín v mrazničke nastavenej na -18 °C. Vždy používame rovnaký typ mrazených zemiakových hranolčekov.

Laboratórni pracovníci fritujú hranolčeky dvakrát. Raz v maximálnom množstve, ktoré zodpovedá dvom tretinám celkového objemu nádoby, a raz v optimálnom množstve, ktoré predstavuje dve tretiny maximálneho obsahu. Pokiaľ je však optimálne množstvo hranolčekov menšie ako 400 g, túto časť vynechávame a testujeme len najvyššie množstvo.

Hodnotíme čas fritovania (vrátane prípadného predhrievania fritézy) a tiež senzorické vlastnosti hotových hranolčekov. Keďže majú jednotlivé fritézy odlišné kapacity, ich rýchlosť sme vždy hodnotili v prepočte na 100 g hranolčekov.

Aby sme preverili, či sú prístroje z hľadiska fritovania skutočne všestranné, nechali sme v nich pripravovať aj ďalšie jedlá. Testovacia procedúra kopírovala prípravu hranolčekov a rovnako sme postupovali podľa odporúčaní výrobcov. Hodnotil sa čas potrebný na prípravu a tiež senzorické vlastnosti.

Kuracie stehienka: chladené kuracie spodné stehná, obvykle štyri kusy zhruba po 100 g. Laboranti navyše merali vnútornú teplotu hotového mäsa a kontrolovali, či je vyššia ako 85 °C.

Jarné závitky: 10 kusov mrazených jarných závitkov.

Quiche: cesto z 200 g múky, 100 g masla, 50 ml vody a soli; náplň z 3 vajec, 200 g smotany na šľahanie, 200 g slaniny, 100 g ementálu, soli a korenia. Laboratórni pracovníci pripravili cestá a naliali ich do foriem (dodávaných s výrobkom, alebo formách zodpovedajúcej veľkosti). Množstvo upravili podľa veľkosti fritézy. Aby zabránili spáleniu, vrch koláčov vždy zakryli, hneď keď bol dostatočne sfarbený. Pieklo sa podľa odporúčania výrobcu, prípadne 25 minút pri 200 °C.

Čokoládový koláč: cesto z 200 g masla, 100 g cukru, 3 vajec, 75 g múky, 75 g nasekaných lieskových orechov, 100 g 70 % čokolády, 20 g kakaa, 1 lyžičky prášku do pečiva, soli. Rovnaký postup ako pri quiche. Nastavenie podľa manuálu, prípadne pečené 20 minút pri 180 °C.

Ovládanie

Známky za skúšky ovládania udeľuje skupina minimálne troch skúsených laboratórnych pracovníkov. Hodnotí sa návod na použitie (čitateľnosť, zrozumiteľnosť textu, obrázkov či grafov, plusom je aj prítomnosť knihy s receptami), nastavenie fritézy a jednotlivých programov (vrátane vyhotovenia ovládacích tlačidiel, nastavenia času a teploty). Osobitnú pozornosť venujú automatickým programom, ak sú k dispozícii (dostupnosť a jednoduchosť nastavenia, intuitívne použitie). Odborníci posudzujú ovládanie a používanie fritézy pri prevádzke (zohľadňujú najmä vkladanie a vyberanie pokrmov), (ne)prítomnosť pozorovacieho okienka, jednoduchosť čistenia, alebo manipuláciu a skladovanie. Známka za všestrannosť zahŕňa hodnotenie dodaného príslušenstva a množstvo pokrmov, ktoré sa dajú v prístroji pripraviť.

Spotreba elektrickej energie

Spotrebu elektriny v laboratóriu merajú pri všetkých praktických skúškach fritovania aj pečenia. Na výslednej známke sa hranolčeky, stehienka, závitky a obidva koláče podieľajú rovnakým dielom

Továrenské spracovanie

Známkuje sa aj dielenské spracovanie, teda kvalita vyhotovenia teplovzdušných fritéz. V laboratóriu si všímajú celkovú konštrukciu a použité materiály, odolnosť proti poškriabaniu, spracovanie plastových častí a ovládacích prvkov, kvalitu spojov a ďalších aspektov.

Bezpečnosť

Elektrická bezpečnosť zahŕňa kontrolu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, správne zabezpečenie a označenie spotrebičov.

Tepelná bezpečnosť je zameraná na riziká popálenia pri práci s fritézou. Pri všetkých praktických skúškach laboranti merajú teplotu rôznych častí povrchu prístroja, s ktorými prichádzajú používatelia do styku (napr. rukoväť, ovládacie tlačidlá, otváranie vrchnáka a ďalšie). Vždy sa zaznamená maximálna teplota a konkrétne miesto aj materiál, z ktorého je najrozpálenejší bod vyrobený.

Prihlásiť