Ako testujeme vysávače

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • vysávanie: 60 %
  • obsluha: 20 %
  • filtrácia prachu: 10 %
  • spotreba a hlučnosť: 10 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Vysávanie

Meranie nasávacích schopností v praxi sa robí na základe noriem EN 60312-1 a IEC 60312-1. Pri testoch používame originálne prachové vrecká a filtre od výrobcu.

Vysávanie prachu: Presne odmerané množstvo dolomitického piesku sme rozmiestnili a následne vysali z koberca Stratos Dura Air, z hladkých tvrdých podláh tvorených keramickými dlaždicami, z medzier a škár aj  z rohov miestnosti. Skúšky na koberci robíme s prázdnymi aj čiastočne naplnenými (100 gramami, 200 gramami a 400 gramami prachu) vreckami alebo prachovými nádobami, aby sme mohli zmerať, či určité množstvo nazbieraných nečistôt v prachovom vrecku alebo nádobe ovplyvňuje nasávací výkon vysávača.

Vysávanie chlpov: Okrem prachu vysávame z koberca Stratos Dura Air aj syntetické vlákna simulujúce zvieracie chlpy. Schopnosť eliminovať z koberca vlákna subjektívne hodnotí päť odborníkov. Ak vlákna neboli z koberca vyčistené po jednom prejdení, počíta sa počet ťahov potrebných na dokonalé vysatie. Využíva sa pritom ťah „cik-cak„, ktorý je opísaný v norme EN 60312-1.

Pokiaľ je súčasťou balenia hubica s rotačnými kefami vhodná na vysávanie kobercov, robíme skúšky vysávania aj s ňou. Parketovú hubicu určenú na vysávanie tvrdých podláh so škárami netestujeme.

Filtrácia prachu

Meriame počet prachových častíc vo vzduchu vychádzajúcich z vysávača. Meriame častice s veľkosťou od 0,3 mikrometra až po 20 mikrometrov. Počas merania sledujeme a zaznamenávame počet a veľkosť častíc, ktoré vysávač pojme, a zároveň tie, ktoré, naopak, vypúšťa von.

Záťažový test

Simulácia dlhodobej prevádzky motora sa robí počas 550 hodín. Prístroj sa spustí so zníženým nasávacím výkonom o 20 % a s presne stanoveným harmonogramom prevádzky a vypnutia prístroja. Záťažová skúška navíjacieho systému v 1 000 cykloch vytiahne napájací kábel, potom ho spustí a nechá automaticky navinúť. Ak nastane problém, zaznamenáme presne cyklus, v ktorom porucha nastala.

Spotreba a hlučnosť

Spotreba elektrickej energie sa meria pri vysávaní koberca a keramických dlaždíc.

Meria sa akustický hluk vysávača pri maximálnom výkone s uzavretým regulátorom prívodu vzduchu na držadle a s hubicou položenou na koberci. Meranie prebieha podľa normy IEC 60704-2-1. Okrem presného merania akustického hluku sa na hodnotení podieľa aj subjektívny dojem expertov z hluku.

Ovládanie

Posudzovala sa prehľadnosť a zrozumiteľnosť návodu na použitie, ovládanie a transport vysávača, uskladnenie, výmena vreciek, čistenie prachových nádob a výmena filtrov. Brali sme do úvahy praktické aspekty pri vysávaní, manipuláciu pri vysávaní pod nábytkom, na schodoch, prístup k napájaciemu káblu aj akčný rádius − teda dosah vysávača.

Text „Ako testujeme„ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ výrobkov testovaných podľa starších testovacích programov nájdete v príslušnom článku s testom.

Úvodný text

Ako si vybrať ideálny vysávač? V obchodoch sa ponúkajú prístroje, ktoré sa cenou líšia aj desaťnásobne a len ťažko rozoznáte, ktorý bude najvhodnejší práve na podlahy vo vašom byte. Preto vysávače na našom trhu podrobujeme všestranným testom.

Teraz sme vybrali 17 vysávačov s vymeniteľným vreckom a ďalších 17 s prachovou nádobou. Skúšame, ako vysávajú koberec, keramické podlahy, škáry aj v rohoch pri stenách. Overovali sme aj to, ako si poradia s chlpmi maznáčikov v koberci. Zamerali sme sa aj na to, či efektívne filtrujú prach a nebudú ním dráždiť alergikov, zmerali sme ich hlučnosť aj spotrebu elektriny a v záťažovom teste sme preverili životnosť motora a navíjacieho kábla.

Prihlásiť