Ako testujeme pánská funkční trička

Ako hodnotíme

grafická skladba celkového hodnotenia

  • praktická skúška: 40 %
  • funkčné vlastnosti: 40 %
  • odolnosť/životnosť: 20 %

Limity hodnotenia

Zlé známky v skúške stálofarebnosti materiálu limitujú hodnotenie odolnosti/životnosti, ktoré potom nezodpovedá váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Funkčné vlastnosti

Priepustnosť pár a tepelnoizolačné vlastnostisme testovali podľa normy ČSN EN ISO 11092. Odolnosť proti tepelným stratám spôsobeným vyparovaním, ktoré sme pre zjednodušenie nazvali priepustnosť pár, sme testovali metódou Ret. Tepelnoizolačné vlastnosti sme zisťovali metódou Rct, pri ktorej sa meria únik tepla cez tkaninu. Túto skúšku sme do celkového hodnotenia nezahrnuli. Dôvodom bolo, že nemožno jednoznačne určiť, či sú tieto vlastnosti pri funkčných tričkách pre intenzívnu aktivitu žiaduce, alebo nie.

Nasiakavosť sme testovali podľa normy DIN 530924. Merali sme rýchlosť vzlínania kvapaliny textíliou.

Skúšku priepustnosti vzduchu(priedušnosti) sme testovali podľa ČSN EN ISO 9237. Počas tejto skúšky sa upevní testovaná látka do držiaka a necháva sa prúdiť vzduch pod určitým tlakom. Princíp spočíva v rozdiele tlaku vzduchu na jednej a druhej strane látky.

Praktické skúšky robilo 26 dobrovoľníkov, amatérskych športovcov, z toho 13 mužov a 13 žien. Každý dostal 4 tričká. Ich úlohou bolo počas 4 týždňov tričká testovať a hodnotiť v dotazníkoch. Podmienkou boli aspoň 3 polhodinové behy v každom modeli. V dotazníkoch potom na bodovej škále s použitím slovných opisov hodnotili pocit tepla, pohodlnosť nosenia, voľnosť pohybu, odvádzanie vlhkosti, pocit na koži, zmeny tvaru počas údržby, opotrebenie, švy, výstrih, zrozumiteľnosť a umiestnenie pracích symbolov, celkový dojem. Súčasťou bola aj odpoveď na otázku, či by si testované tričko kúpili.

Odolnosť/životnosť

Zmeny tvaru vplyvom prania a sušenia sme posudzovali v súlade s normou ČSN EN ISO 5077.

Elasticitu, čiže ťahové vlastnosti látky sme overovali podľa normy ČSN EN ISO 13934-1.

Opotrebovávanie materiálu je súhrnný názov pre niekoľko skúšok, ktoré sme robili podľa normy ČSN EN ISO 12945-2 a ČSN EN ISO 12947-2. Testovali sme vznik uzlíkov,odieranie (rozvlákňovanie) a poškodzovanie vzorky látok metódou Martindale.

Stálofarebnosť testovaných tkanínpri tričkách prebiehala za stanovených podmienok podľa noriem ČSN EN ISO 105-E04, 105-E01 a 20105-C01.

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete v príslušnom článku s testom.

Prihlásiť