Ako testujeme mobilní telefony

Ako hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • fotoaparát a kamera: 20 %
  • telefon: 20 %
  • psaní: 5 %
  • hovory: 10 %
  • obsluha: 20 %
  • internet: 10 %
  • hudební přehrávač: 10 %
  • navigace: 5 %

Podiel čiastkových skúšok na celkovom hodnotení

telefón 18 %, ovládanie 12 %, fotoaparát a kamera 20 %, hudobný prehrávač 10 %, internet 10 %, hovory 12 %, písanie 13 %, navigácia 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Poznámka

V priebehu roka 2017 došlo k revízii testovacieho programu. Výsledky modelov otestovaných v minulosti sme prepočítali podľa upravených hodnotiacich kritérií. Ich hodnotenie sa tak môže od pôvodnej publikácie v niektorých parametroch mierne líšiť.

Telefón

Meranie kvality príjmu signálu pri držaní telefónu v ruke pri uchu, zhodnotenie využiteľnej pamäte a možnosti pripojenia, meranie výdrže batérie v rôznych situáciách a posúdenie kvality vstavaných reproduktorov.

Ovládanie

Posudzované vlastnosti prístrojov dôležité pri každodennom používaní: okrem iného jednoduchosť vkladania textu, alebo pohyb v menu, ďalej mobilita telefónu (hmotnosť, rozmery a tvar prístroja, možnosti uzamknutia klávesnice a displeja).

Ďalej hodnotíme kvalitu displeja (rozlíšenie, kontrast a jas, čitateľnosť pri jasnom aj nižšom osvetlení a pri pohľade zo strán) a presnosť aj citlivosť dotykového displeja.

V rámci testu odolnosti posudzujeme odolnosť voči zmoknutiu v špeciálnom sprchovacom zariadení (vystavenie dažďu 5 minút; vodotesné telefóny boli navyše ponorené do valca s vodou), odolnosť voči pádu (vystavenie 100 pádom z výšky 80 cm v špeciálnom otočnom bubne), odolnosť voči poškriabaniu aj kvalitu dielenského spracovania.

Fotoaparát a kamera

Kvalita snímok (ostrosť, kontrast, farebná reprodukcia) testujeme pri dennom a nízkom osvetlení. Hodnotíme aj oneskorenie uzávierky (čas požadovaný medzi stlačením spúšte a fotografovaním) a prestávku medzi dvoma nasledujúcimi snímkami, ovládanie či možnosti fotoaparátu.

Ďalej testujem aj kvalitu videa nadobudnutého pri dennom svetle, kvalita zvukového záznamu a možnosti videokamery.

Hudobný prehrávač

Kvalitu zvuku sme posudzovali pri počúvaní hudobných ukážok s dodávanými aj profesionálnymi slúchadlami. Ďalej sme hodnotili ovládanie a možnosti prehrávača aj prenos hudobných súborov.

Internet

Posudzujeme rýchlosť dátového prenosu (sťahovanie a uploadu dát) a ovládanie prehliadača, vrátane zadávania adries a textu, funkciu približovania obrazu, navigáciu webovými stránkami, prácu so záložkami, históriou či viacerými otvorenými panelmi. Ďalej hodnotíme možnosť deaktivácie pripojenia (GPS, mobilné dáta, wi-fi, aktiváciu režimu v lietadle).

Hovory

Posudzujeme kvality zvuku pri hovore (t. j. mikrofónu a reproduktora telefónu), ďalej prácu s kontaktami, prichádzajúce a zmeškané hovory.

Písanie

Ľahkosť písania textu (práca s virtuálnou klávesnicou, zadávanie špeciálnych znakov, písanie pomocou Swype), písanie a odosielanie SMS aj e-mailov.

Navigácia

Testujeme iba navigáciu dodávanú pri kúpe. Posudzujeme navigáciu pre peších, autonavigáciu (navigovanie hlasovými pokynmi), rýchlosť nájdenia satelitov, presnosť určenia polohy, alebo hlasitosť reproduktorov pri navigovaní.

Prihlásiť