Užitečné odkazy

  • Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska je občianske združenie, ktorého cieľom je zvyšovať právne vedomie spotrebiteľov, pomáhať spotrebiteľom pri riešení sporov a zastupovať záujmy občanov v spotrebiteľskej politike štátu. Od roku 2004 asociácia pracuje ako národný koordinátor pre vydávanie Európskeho diára, učebných textov pre občiansku prípravu študentov stredných škôl vo všetkých krajinách Európskej únie.

  • Spotrebiteľský inštitút bol založený v septembri 1992 ako odborný klub Združenia slovenských spotrebiteľov, bez právnej subjektivity. Dôležitými zámermi klubu bolo poskytovať odborný servis pre spotrebiteľské organizácie a inštitúcie, ktoré sa zaujímali o spotrebiteľskú problematiku. Do popredia vystupovala informačná a poradenská činnosť, publicistické a vydavateľské aktivity, výchova a vzdelávanie a spotrebiteľské analýzy trhu. V roku 2005 sa Spotrebiteľský inštitút stal samostatným právnym subjektom.

Prihlásiť