Databáze nebezpečných výrobků

DZ-Energy měnič

Hlásenie RAPEX 1/2015

Měnič 12 V/220 V 150W. Barevná kartonová krabice.

Typ výrobku rok výroby: 2014, DZ 03-14
Kategórie Domácnosť - Elektrické zariadenia - ostatné
Riziko Úraz elektrickým prúdom
Nebezpečenstvo

Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti mezi částmi pod napětím v sekundárním obvodu a uzemněným kovovým krytem jsou příliš malé.

Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Směrnice o nízkém napětí (LVD) a odpovídající evropské normy EN 60950.

Čiarový kód 3760161130219
Krajina záchytu Ohlasujúci: Francie
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: stažení zboží z trhu a svolání od spotřebitelů.

Dátum vydania 20.01.2015
Zdroj: RAPEX - jednotný trh EU

Späť do databázy nebezpečných výrobkov

Diskusia

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Pridať komentár do diskusie

Prvýkrát uverejnené v angličtine v rámci Týždenného prehľadu notifikácií RAPEX Generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie na oficiálnej stránke Európskej únie "Europa" prostredníctvom Rýchleho výstražného systému EÚ pre nepotravinárske spotrebiteľské výrobky (RAPEX) http://ec.europa.eu/rapex © European Union, 2005 - 2012 Oficiálne kontaktné miesta členských krajín a krajín EFTA-EEA poskytujú informácie v týchto týždenných prehľadoch. Podľa ustanovení Prílohy II.10 k smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (2001/95/ES) nesie zodpovednosť za informáciu notifikujúca strana. Komisia nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií. Slovenský preklad: © dTest, o.p.s., 2012 Zodpovednosť za preklad nesie dTest, o.p.s.

Prihlásiť