Projekt Food PRO: Sdílení osvědčených postupů pro dobro spotřebitelů

Obsah júnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah júnového dTestu

Vydané: 29.12.2020   

dTest se jako jeden z vůdčích partnerů připojil k mezinárodnímu projektu Food PRO, jehož cílem je sdílení zkušeností v oblasti spotřebitelského testování potravin. Projekt se zaměří na výměnu osvědčených postupů a budování kapacit pro další dlouhodobý rozvoj spotřebitelských organizací v šesti zemích střední a jihovýchodní Evropy – v České republice, na Slovensku, v Chorvatsku, Maďarsku, Rakousku a Slovinsku.

Projekt Food PRO staví na zkušenostech zavedených spotřebitelských organizací v oblasti průzkum trhu a nezávislého srovnávacího testování potravin. Cílem projektu je, aby se menší spotřebitelské organizace v provádění těchto činností osamostatnily a naučili efektivně komunikovat, a to skrze spolupráci a výměnu zkušeností se středně velkými organizacemi v regionu. Kromě slovinského svazu spotřebitelů ZPS a rakouského sdružení pro informovanost spotřebitelů VKI je jednou z mentorských organizací právě dTest.

Nezávislé testy poskytují spotřebiteli cenné informace

Spotřebitelé jsou denně vystaveni záplavě reklam, ať už chtějí, nebo nechtěji. Reklama je často  hlavním způsobem, jak se dozvídáme o existenci konkrétních produktů, které následně upoutají naši pozornost v obchodech. Reklamy však obvykle ukazují pouze vybrané vlastnostmi výrobků, které je staví do co nejlepšího možného světla.
Nezávislé srovnávací testy prováděné spotřebitelskými organizacemi nastavují těmto praktikám zrcadlo a představují jedinečný protipól reklamním sdělením. Nezaujaté porovnávání kvality otestovaných produktů je velmi účinným nástrojem, který zvyšuje transparentnost trhu a umožňuje spotřebitelům lépe a informovaněji se rozhodovat a nakupovat, přičemž ne nutně dražší výrobky.
Spotřebitelé jsou denně vystaveni záplavě reklam, ať už chtějí, nebo nechtěji. Reklama je často  hlavním způsobem, jak se dozvídáme o existenci konkrétních produktů, které následně upoutají naši pozornost v obchodech. Reklamy však obvykle ukazují pouze vybrané vlastnostmi výrobků, které je staví do co nejlepšího možného světla.
Nezávislé srovnávací testy prováděné spotřebitelskými organizacemi nastavují těmto praktikám zrcadlo a představují jedinečný protipól reklamním sdělením. Nezaujaté porovnávání kvality otestovaných produktů je velmi účinným nástrojem, který zvyšuje transparentnost trhu a umožňuje spotřebitelům lépe a informovaněji se rozhodovat a nakupovat, přičemž ne nutně dražší výrobky.
Spotřebitelé jsou denně vystaveni záplavě reklam, ať už chtějí, nebo nechtěji. Reklama je často  hlavním způsobem, jak se dozvídáme o existenci konkrétních produktů, které následně upoutají naši pozornost v obchodech. Reklamy však obvykle ukazují pouze vybrané vlastnostmi výrobků, které je staví do co nejlepšího možného světla.
Nezávislé srovnávací testy prováděné spotřebitelskými organizacemi nastavují těmto praktikám zrcadlo a představují jedinečný protipól reklamním sdělením. Nezaujaté porovnávání kvality otestovaných produktů je velmi účinným nástrojem, který zvyšuje transparentnost trhu a umožňuje spotřebitelům lépe a informovaněji se rozhodovat a nakupovat, přičemž ne nutně dražší výrobky.
Spotřebitelé jsou denně vystaveni záplavě reklam, ať už chtějí, nebo nechtěji. Reklama je často  hlavním způsobem, jak se dozvídáme o existenci konkrétních produktů, které následně upoutají naši pozornost v obchodech. Reklamy však obvykle ukazují pouze vybrané vlastnostmi výrobků, které je staví do co nejlepšího možného světla.
Nezávislé srovnávací testy prováděné spotřebitelskými organizacemi nastavují těmto praktikám zrcadlo a představují jedinečný protipól reklamním sdělením. Nezaujaté porovnávání kvality otestovaných produktů je velmi účinným nástrojem, který zvyšuje transparentnost trhu a umožňuje spotřebitelům lépe a informovaněji se rozhodovat a nakupovat, přičemž ne nutně dražší výrobky.

Spotřebitelé jsou denně vystaveni záplavě reklam, ať už chtějí, nebo nechtěji. Reklama je často hlavním způsobem, jak se dozvídáme o existenci konkrétních produktů, které následně upoutají naši pozornost v obchodech. Reklamy však obvykle ukazují pouze vybrané vlastnosti výrobků, které je staví do co nejlepšího možného světla.

Nezávislé srovnávací testy prováděné spotřebitelskými organizacemi nastavují těmto praktikám zrcadlo a představují jedinečný protipól reklamním sdělením. Nezaujaté porovnávání kvality otestovaných produktů je velmi účinným nástrojem, který zvyšuje transparentnost trhu a umožňuje spotřebitelům lépe a informovaněji se rozhodovat a nakupovat, přičemž ne nutně dražší výrobky.

Součástí projektu bude test snídaňových cereálií

Z projektu však nebudou těžit pouze zapojené spotřebitelské organizace, ale především spotřebitelé v zúčastněných zemích. Součástí projektu je realizace srovnávacího testu snídaňových cereálií. Zahrnutí testování umožní menším organizacím aktivně se účastnit všech kroků procesu a získat nové zkušenosti, spotřebitelům pak přinese nezávislý a objektivní pohled na výrobky nabízené na trhu. Kromě běžného srovnávacího testu budou partnerské organizace hledat odpověď na otázku, zda na různých trzích EU existuje dvojí kvalita na pohled identických produktů. Konečné výsledky projektu budou zveřejněny v květnu 2021.

Chcete-li být informování o novinkách a výsledcích projektu Food PRO, zadejte prosím níže svůj e-mail.

 

Prihlásiť