Ako testujeme autosedačky

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • ochrana dieťaťa: 50 %
  • ovládanie: 40 %
  • ergonómia: 10 %

Bezpečnosť (ochrana pred úrazom pri nehode)

Pri nárazových skúškach meriame posun hlavy, pôsobiace sily a vypočítavame riziko poranenia hlavy, ďalej meriame sily pôsobiace na hrudník a krk a najnovšie aj sily v oblasti brucha.

Pri každej sedačke robíme testy podľa toho, koľko možných variantov prevozu ponúka – napríklad skúšame pozíciu v smere aj proti smeru jazdy, rôzne polohy chrbtovej opierky alebo upevnenie sedačky bezpečnostným pásom vozidla a Isofixom. Pri viacrozsahových autosedačkách používame testovacie figuríny podľa daných hmotnostných skupín. Zverejňujeme najhorší výsledok.

Skúška čelného nárazu prebieha v rýchlosti 74 km/h so špeciálne upravenou karosériou vozidla (VW Golf VII). Pri umiestnení sedačky v smere jazdy používame vždy najmenšie a najväčšie figuríny vhodné na prepravu v danej konfigurácii sedačky, v prípade sedačky umiestnenej proti smeru jazdy používame najväčšiu figurínu.

Skúška bočného nárazu prebieha pri rýchlosti 27 km/h, keď je sedačka umiestnená na lavici, ktorá vráža do prekážky simulujúcej dvere automobilu. Poloha lavice a dverí je nastavená tak, aby zvierali 80-stupňový uhol, ktorý lepšie simuluje smer nárazu pri nehode, keď sú väčšinou obe autá v pohybe.

Experti hodnotia tiež stabilitu sedačky na sedadle vozidla a vedenie pása na upevnenie sedačky pri praktických skúškach inštalácia v troch rôznych vozidlách (Opel Adam, Ford C-Max, VW Golf VII).

Ovládanie a ergonómia

Návod na používanie: traja odborníci a traja laici posudzovali návody z hľadiska úplnosti ich obsahu, zrozumiteľnosti a jednoduchosti. Pri výrobkoch sa okrem iného zameriavali na povinné varovné nápisy a na ich viditeľné umiestnenie.

Riziko chybnej inštalácie: chybne upevnené zádržné zariadenie znižuje ochranu dieťaťa v prípade nehody, teda zvyšuje nebezpečenstvo úrazu. Z toho dôvodu hodnotíme jednoduchosť inštalácie a počet krokov potrebných pri jej upevnení.

Jednoduchosť pútania dieťaťa a prispôsobenie sedačky jeho vzrastu robíme so skutočnými deťmi, nie len s figurínami, ktoré simulujú priemernú postavu dieťaťa v danom veku. Tieto vlastnosti testujeme opäť v spomínaných vozidlách. Pritom hodnotíme tiež komfort dieťaťa v sedačke: posudzujeme pohodlnosť posedu, vhodnosť uhlov opierok, dostatok vnútorného priestoru pre nohy, ruky a ramená (chrbát), oporu nôh, odvetrávanie, čalúnenie a výhľad dieťaťa zo sedačky. Tiež sledujeme, koľko priestoru v aute sedačka zaberá.

V rámci hodnotenia údržby a čistenia odborníci posudzovali: zrozumiteľnosť symbolov odporúčanej údržby (vrátane informácie o materiálovom zložení), snímanie poťahu, samotnú údržbu, pevnosť švov a opätovné navlečenie poťahu na konštrukciu sedačky.

Nežiaduce látky

Časti autosedačiek, ktoré môžu prísť do styku s dieťaťom, boli testované na prítomnosť toxických chemických látok: polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), ftaláty, spomaľovače horenia, fenoly, organotínové zlúčeniny, ťažké kovy a formaldehyd. Limity obsahu konkrétnych látok (niektorých ftalátov, spomaľovačov horenia, organociničitých zlúčenín alebo fenolov) vychádzajú napríklad zo štandardu Öko Tex č. 100. Limity pre formaldehyd zodpovedajú smernici ISO 14184-1. Polycyklické aromatické uhľovodíky hodnotíme podľa dokumentu AfPS GS 2014:01 PAK.

Prihlásiť