Ako testujeme kočárky

Ako hodnotíme

grafická skladba celkového hodnotenia

  • praktické skúšky: 70 %
  • ergonómia: 15 %
  • nákupný košík: 10 %
  • odolnosť: 5 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Praktické skúšky

Na tomto teste sa podieľalo šesť dobrovoľníkov z radov rodičov (päť žien a jeden muž) a traja laboratórni experti. V teste manévrovania skúšali, ako sa s kočíkmi jazdí na chodníku aj mimo neho, ako sú schopné prekonávať prekážky alebo pohybovať sa na nerovnom povrchu či v úzkom priestore. Pri umiestnení dieťaťa a nastavení hodnotili, aké jednoduché je dieťa do kočíka posadiť, či je používateľsky príjemný zádržný systém a popruhy, či a aké praktické je polohovanie aj nastavovanie podpery pre nohy dieťaťa. Pri bežnom používaní sa zamerali na skladanie a rozkladanie kočíka, nasadzovanie a odnímanie sedačky, používanie a nastavenie rukoväti, manipuláciu so strieškou aj brzdami alebo ovládanie jednou rukou.

Pretože kočík rodičia často využívajú nielen na vozenie dieťaťa, no potrebujú ho občas tiež niekam previezť, hodnotili sme tiež jednoduchosť prepravy, či už v zloženom stave, hore a dolu schodmi, v hromadnej doprave alebo v menšom rodinnom aute, konkrétne vo Forde Focus. Pretože dieťa v kočíku často tiež je či pije a môže ho zašpiniť, hodnotili sme aj čistenie. Zaujímala nás jednoduchosť manipulácie s poťahmi, ich odnímateľnosť a možnosť prania. Pri manipulácii s nadstavbami sme preverovali používateľský komfort. Celkový dojem potom zahŕňa hodnotenie používania kočíka vo všetkých testovaných situáciách.

Ergonómia

Dobrovoľníci z radov rodičov aj traja experti z laboratória hodnotili, aký je daný model z ergonomického hľadiska pre dieťa pohodlný.

Nákupný košík

Dobrovoľníci z radov rodičov aj traja experti skúmali, či je kapacita nákupného košíka dostatočná, či má vhodný tvar a je dobre dostupný.

Odolnosť

Po dokončení všetkých testov traja laboratórni experti overovali stav kočíkov. Hodnotili, či sú aj po testovaní funkčné a nepoškodené.

Bezpečnosť

V súlade s technickou normou ČSN EN 1888:2012 (Produkty pre starostlivosť o dieťa − Detské kočíky − Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy) sme preverovali zádržný systém a zapínanie, nebezpečné diery a otvory, nebezpečné hrany a výčnelky, nebezpečenstvo vdýchnutia alebo prehltnutia malých častí, stabilitu vozidla alebo účinnosť parkovacích a brzdiacich zariadení.

Nežiaduce látky

Testovali sme obsah štyroch skupín chemikálií, konkrétne polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH), ftalátov, spomaľovačov horenia a chlórovaných parafínov v priestoroch pre dieťa (poťah, bezpečnostná rukoväť a pod.) Aj v rukoväti.

Text „Ako testujeme“ zobrazuje najnovší testovací program. „Ako testujeme“ pre výrobky testované podľa starších testovacích programov nájdete v príslušnom článku s testom.

Prihlásiť