Ako testujeme doplňky stravy s kyselinou listovou

Ako hodnotíme

Podiel skupiny skúšok na celkovom hodnotení.

  • kyselina listová v tablete: 40 %
  • dodržanie deklarácie: 40 %
  • veľkosť balenia: 20 %

Limity hodnotenia

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnými hodnotami. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

Koncentráciu kyseliny listovej v potravinových doplnkoch sme zisťovali kvapalinovou chromatografiou s detektorom diódového poľa (LC DAD).

Množstvo kyseliny listovej v jednej tablete sme určili výpočtom.

Prihlásiť