Ako testujeme mobilní telefony

Ako hodnotíme

Grafická skladba celkového hodnotenia inteligentných telefónov.

  • displej: 20 %
  • výkon: 15 %
  • batéria: 7,5 %
  • hovory: 5 %
  • ovládanie: 5 %
  • fotoaparát a kamera: 25 %
  • hudobný prehrávač: 10 %
  • navigácia: 5 %
  • odolnosť: 5 %
  • vybavenosť: 2,5 %

Displej

Na hodnotení celkovej kvality displeja sa podieľa kvalita obrazu (jas, kontrast, čitateľnosť pri rôznom osvetlení, pozorovacie uhly, celkový dojem), rozlíšenie, veľkosť displeja a taktiež rýchlosť odozvy displeja.

Výkon

Hodnotí sa rýchlosť procesora, rýchlosť prenosu dát a veľkosť internej pamäte.

Batéria

Meranie výdrže batérie v rôznych situáciách a rýchlosti nabíjania, hodnotenie možností batérie a nabíjania.

Hovory

Posúdenie kvality zvuku pri hovore (t. j. mikrofónu a reproduktora telefónu), práca s kontaktmi, prichádzajúcimi a zmeškanými hovormi.

Ovládanie

Hodnotenie jednoduchosti navigácie v menu, ovládanie internetového prehliadača, fotoaparátu a kamery, zamykanie, zadávanie textu, deaktivácia pripojenia a registrácia. Sleduje sa aj práca s fyzickými tlačidlami.

Fotoaparát a kamera

Kvalita snímky (ostrosť, kontrast, farebná reprodukcia) sa testuje pri dennom a nízkom osvetlení. Hodnotí sa aj oneskorenie uzávierky (čas nevyhnutný medzi stlačením spúšte a fotografovaním) a prestávka medzi dvoma nasledujúcimi snímkami, ovládanie alebo možnosti fotoaparátu.

Hodnotí sa aj kvalita videa natočeného pri dennom svetle, kvalita zvukového záznamu a možnosti videokamery.

Hudobný prehrávač

Kvalitu zvuku sme posudzovali pri počúvaní hudobných ukážok s dodávanými aj profesionálnymi slúchadlami. Hodnotilo sa aj ovládanie a možnosti prehrávača aj prenos hudobných súborov.

Navigácia

Testovala sa iba s navigáciou dodávanou pri nákupe. Posúdenie navigácie pre chodcov, autonavigácia (navigovanie s hlasovými pokynmi), rýchlosť nájdenia satelitov, presnosť určenia polohy alebo hlasitosti reproduktorov pri navigovaní.

Odolnosť

V rámci testu odolnosti sa posudzovala odolnosť proti zmoknutiu v špeciálnom sprchovacom zariadení (vystavenie dažďu na 5 minút; vodotesné telefóny boli navyše ponorené do valca s vodou), odolnosť proti pádu (vystavenie 100 pádom z výšky 80 cm v špeciálnom otočnom bubne), odolnosť proti poškriabaniu aj kvalita dielenského spracovania.

Vybavenosť

Hodnotenie prítomnosti rôznych senzorov a možnosti pripojenia.

Prihlásiť