Ako testujeme krmiva pro psy

V testu: 30 výrobků – suché granulované krmivo pro psy s deklarací „kompletní“. Výsledky analýz a vyhodnocení se vztahují ke vzorkům s uváděnými daty spotřeby (viz tabulka).

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Nutriční hodnota 55 %, obsah cizorodých látek 20 %, mikrobiologická čistota 10 %, deklarace 15 %.
 • Snížení hodnocení
  Celkové hodnocení kvality nemohlo být lepší než hodnocení nutričních vlastností krmiva, pokud byly horší než »dobré«. Byl-li obsah mykotoxinů hodnocen známkou »dostatečný«, byla skupina analýz zaměře-ných na obsah cizorodých látek ohodnocena taktéž jako »dostatečná«; v takovém případě bylo celkové hodnocení kvality sníženo o jeden stupeň. Za »nedostatečnou« u kategorií „krmná dávka“ a „povinné údaje“ došlo ke snížení hodnocení „deklarace“ na »nedostatečnou«. V případě »nedostatečné« za deklaraci došlo ke snížení celkového hodnocení kvality o jednu známku. Při »dostatečném« doporučení krmné dávky mohla být známka za deklaraci pouze »uspokojivá«.
 • Nutriční hodnota
  Za „modelové“ zvíře byl vybrán pes s hmotností 15 kg a malou pohybovou aktivitou. Energetická potřeba byla vypočtena na 0,4 MJ (95 kcal) a podle toho se stanovila krmná dávka. Příjem vápníku, fosforu, hořčíku, sodíku, draslíku, stopových prvků, vitamínů, nenasycených mastných kyselin a bílkovin z krmné dávky se pak porovnávala s potřebou psa. U komplexních krmiv se zjišťovalo, zda krmná dávka pokryla energetickou potřebu štěňat a zda obsah vápníku nepřekročil bezpečné hodnoty. Doporučené denní dávky jednotlivých živin byly stanoveny podle doporučení Německé společnosti pro zemědělství DLG (1989), standardní příručky pro krmení psů autorů Meyera a Zenteka (2005) a podle normy National Research Council (Národní rady
  pro výzkum, 2006).
 • Obsah cizorodých látek
  Přítomnost olova, kadmia, arzenu a rtuti nebyla prokázána; obsah mykotoxinů (aflatoxiny, deoxynivalenol, zerealenon) byl určován pomocí kapalinové chromatografie.
 • Mikrobiologická čistota
  Zjišťoval se výskyt bakterií rodu Salmonella a Escherichia Coli, dále kolonie aerobních mikroorganismů.
 • Deklarace
  Hodnotily se informace uvedené na obalech krmiv: údaje požadované zákonem, doporučení krmné dávky, způsob krmení.
 • Další analýzy
  Zjišťoval se mimo jiné obsah sušiny, tuku, fosforu, bílkovin, vlákniny, vitamínů A a E, sodíku, draslíku, vápníku, hořčíku, zinku, mědi, železa, selenu, inulin a spektrum mastných kyselin; dále přítomnost chlorovaných uhlovodíků, geneticky modifikované Roundup Ready Soji.

Prihlásiť