Ako testujeme antiviry

Ako hodnotíme

Niektoré čiastkové hodnotenia môžu byť limitované hraničnou hodnotou. V takom prípade nemusí celkové hodnotenie zodpovedať váženému priemeru čiastkových hodnotení.

  • ochrana počítača: 65 %
  • ovládanie: 25 %
  • zaťaženie počítača: 10 %

Ochrana počítača

Webový test: Hodnotili sme správanie antivírusov pri návšteve 100 webových adries so škodlivým softvérom. Produkt by mal zareagovať čo najskôr, ideálne stránku zablokovať alebo škodlivý program odhaliť pri sťahovaní či pokuse o spustenie.

USB test: Test sme zamerali na heuristické schopnosti či behaviorálnu detekciu antivírusov, teda schopnosť odhaľovať doteraz neznáme hrozby na základe podozrivých príznakov. Počítač sme odpojili od internetu a do jeho externého disku sme skopírovali 55 škodlivých programov, ktoré vznikli v čase po odpojení. Hodnotili sme, či a kedy antivírusy neznáme hrozby detegovali. Skúšku sme zopakovali aj s aktívnym pripojením na internet s online databázou.

Blokovanie phishingových stránok: Test je zameraný na schopnosť produktov zablokovať nebezpečné phishingové adresy. Pri skúške sme použili 200 phishingových stránok.

Ochrana pred ransomwarom: Test je zameraný na schopnosť produktov eliminovať ransomwarové kódy. Pri skúške sme použili 100 takýchto kódov.

Antivírusový skener: Hodnotili sme mieru úspešnosti detekcie známeho škodlivého softvéru pri kontrole na vyžiadanie. Vzorka pozostávala z 10 000 vírusov, trójskych koní, červov, ransomwarov, zadných vrátok a ďalších škodlivých programov. Test prebiehal na počítači pripojenom na internet aj v off-line režime. Ďalej sme merali schopnosti antivírusového skenera pri otváraní súborov.

Falošná detekcia: Hodnotili sme schopnosť spoznať škodlivý kód od neškodného. Niekedy sa stáva, že programy vyhodnotia ako škodcu aj súbor, ktorý je v poriadku. Falošnú detekciu sme merali pri ochrane v reálnom čase (webový test, USB test, phishing, ransomware), aj pri ochrane na vyžiadanie (antivírusový skener).

Ovládanie

Inštalácia a odstránenie programu: Hodnotenie používateľskej prívetivosti, rýchlosti a možnosti inštalácie. Zameriava sa najmä na to, či nie sú súčasťou inštalácie okrem hlavných a užitočných komponentov tiež zbytočné a otravné doplnky, napr. nástrojové panely internetového prehliadača. Ďalej posudzujeme jednoduchosť a úplnosť odobratia programu, teda koľko po sebe zanechá súborov a záznamov v registri alebo či po odinštalovaní zapne bezpečnostné funkcie Windows.

Hlavné používateľské rozhranie: Hodnotili sme prehľadnosť, zrozumiteľnosť a jednoduchosť ovládania hlavného používateľského rozhrania. Ďalej ako efektívne nás produkt informuje, pokiaľ nie je s ochranou niečo v poriadku (napr. niektoré z komponentov sú deaktivované, vírusová databáza je zastaraná a pod.).

Správy o hrozbe alebo stave ochrany: Hodnotíme, ako ľahko sa ovláda antivírusový skener. Ďalej je súčasťou tohto hodnotenia aj podoba správ o objavenom malvéri, história týchto správ a používateľská prívetivosť pri obnovovaní súborov umiestnených do karantény.

Návod: Celkové spracovanie návodu z hľadiska dostupnosti, štruktúry, formy a obsahu. Hodnotenie sme znížili, pokiaľ je návod nedostupný bez pripojenia na internet.

Zaťaženie počítača

Ochrana v reálnom čase: o koľko percent v porovnaní s ochranou zabudovanou v operačnom systéme sa spomalí počítač pri aktivovanej ochrane v reálnom čase

Spomalenie pri štarte počítača: o koľko percent sa spomalí štart počítača s nainštalovaným antivírusom a bez neho

Spomalenie pri sťahovaní: o koľko percent sa spomalí počítač pri sťahovaní súborov z internetu

Spomalenie pri kopírovaní: o koľko percent sa spomalí počítač pri kopírovaní veľkého množstva súborov

Spomalenie pri inštalovaní: o koľko percent sa spomalí počítač pri inštalácii programu

Použitá pamäť RAM a použité miesto na disku (MB)

Prihlásiť