Čekejte prosím...

Výpoveď povinného zmluvného poistenia

1.4.2012

Uzatvorili ste poistnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie vozidla a chcete ju vypovedať? Pozrite sa, kedy máte na výpoveď právo a vytvorte si ju s pomocou  nášho vzoru.

celý článok

Odstúpenie od timesharingovej zmluvy - striedavé užívanie nehnuteľností

1.4.2012

Podľahli ste lákavej ponuke na prázdninový pobyt a podpísali zmluvu o tzv. "timeshare", či členstve v prázdninovom klubu,  ktoré umožňuje užívať nehnuteľnosti alebo ich časti zaradené do výmenného systému timeshare v určitom termíne v roku po dobu niekoľkých rokov? Pokiaľ ste si podpis zmluvy následne doma v pokoji rozmysleli, máte možnosť od zmluvy v 14 dňovej lehote odstúpiť, bez uvedenia dôvodu. Základný návod ako odstúpiť od zmluvy by Vám mal poskytnúť nasledujúci vzor.
 

celý článok

Žiadosť o náhradu škody pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov

1.4.2012

Zrušili Vám let, lietadlo meškalo niekoľko hodín alebo Vám bol odmietnutý nástup do lietadla a vy neviete ako ďalej? Potom venujte pozornosť nasledujúcim informáciám.

celý článok

Žiadosť o náhradu škody vzniknutej stratením alebo poškodením batožiny v lietadle

1.4.2012

Stalo sa Vám, že počas letu bola Vaša batožina stratená, meškala, bola poškodená alebo úplne zničená? Tak pre Vás je využiteľný nasledujúci vzor.

celý článok

Reklamácia vyúčtovania ceny za elektronické komunikačné služby

1.4.2012

Dostali ste faktúru od Vášho telefónneho operátora na podstatne vyššiu čiastku  než obvykle, a  nie ste si pritom vedomí, že by ste telefón viac využívali? Prvým krokom na Vašu obranu je uplatnenie reklamácie u poskytovateľa služby. S týmto vzorom to je jednoduché.

celý článok

Podnet Slovenskej obchodnej inšpekcii pre porušovanie zákona o ochrane spotrebiteľa

1.4.2012

Vzor je možné využiť pre široký okruh problémov, kedy dochádza k porušovaniu práv spotrebiteľa (poctivosť predaja, nekalé obchodné praktiky, diskriminácia, reklamácia, ... atď.)

celý článok

Žiadosť o odstránenie osobných údajov z databázy

1.4.2012

Čo robiť v situácii, keď človek zistí, že niekto spracúva ( či už oprávnene alebo neoprávnene ) jeho osobné údaje a nepraje si, aby v tom pokračoval?

celý článok

Žiadosť o poskytnutie informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

1.4.2012

Čo robiť v situácii keď človek zistí, že niekto spracúva jeho osobné údaje a chce o tomto spracúvaní získať nejaké informácie? Môže požiadať o  poskytnutie informácii pomocou tohto vzoru.
 

celý článok

Podnet Úradu na ochranu osobných údajov SR pre neoprávnené spracúvanie osobných údajov

1.4.2012

Vzor je možné využiť pre široký okruh problémov, kedy dochádza k porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov (neoprávnené spracúvanie osobných údajov, nepodanie informácie o spracúvaní osobných údajov, úniky osobných údajov a pod.).

 

celý článok

Podnet Rade pre vysielanie a retransmisiu pre šírenie klamlivej reklamy

1.4.2012

Zaznamenali ste v rádiu alebo televízii reklamu obsahujúcu zjavne nepravdivé informácie? Proti klamlivej reklame sa môžete ozvať.

celý článok
Článkov na stránku:
10 25 50
1 2 3 4 5