Ztráta části výrobku

Spotrebiteľská otázka

1.7.2015

Po šesti měsících od zakoupení prstenu mi vypadla perla, kterou jsem nenašla. Mám nárok na uplatnění reklamace?

Odporúčanie časopisu dTest

Prsten je stále v záruce, právo na uplatnění reklamace tedy máte. Pokud perla vypadla z důvodu vadného uchycení v prstenu, měl by prodejce reklamaci uznat a dále Vám nahradit škodu, která Vám v důsledku vady vznikla. Jestliže se perla ztratila v důsledku vady prstenu, je prodejce povinen doplnit novou perlu. Odstranění vady v rámci vyřízení reklamace musí být bezplatné, proto by Vám měl novou perlu zdarma zasadit do prstenu. Ztráta perly nebrání uplatnění reklamace. Ke ztrátě totiž došlo právě v důsledku vady, přičemž u věci tak malé, jako je perla, není spravedlivé po spotřebiteli požadovat, aby její vypadnutí v každém případě zaregistroval.

Pokud by prodejce tvrdil, že perla vypadla v důsledku Vašeho zacházení s prstenem, a reklamaci z tohoto důvodu uznat odmítal, je možné obrátit se na soudního znalce a nechat si vypracovat odborný posudek o příčině vady. Při posuzování by například mohl hrát roli způsob uchycení perly v prstenu, zda byla vsazena dovnitř, či zda z prstenu vystupovala a bylo tak snazší o ni při neopatrném zacházení přijít. Právo na náhradu škody (ztráta perly) bude tedy záviset na závěru znalce.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Ďalšie otázky z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotrebiteľská poradňa dTest

Prihlásiť