Zřeknutí se zákonného práva

Spotrebiteľská otázka

7.11.2016

Dobrý den, při objednávce navýšení kapacity google úložiště vyžaduje prodejce udělení souhlasu se zřeknutím se zákonného práva na odstoupení od smlouvy. Myslím si správně, že žádné takové ujednání mě nemůže připravit o má zákonná práva?

Odporúčanie časopisu dTest

Jestliže vystupujete jako spotřebitel tak máte podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") právo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena distančním způsobem (přes internet) ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Obecně nelze zkracovat zákonná práva spotřebitelů, což znamená, že Vám nemůže podnikatel odebrat Vaše právo na odstoupení od smlouvy. Takové jednání by bylo v rozporu s § 1812 odst. 2 občanského zákoníku, který uvádí, že k ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží.

V případě služeb však může nastat situace, kdy spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit, a to od smlouvy o poskytování služeb dle § 1837 písm. a), jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Jelikož jste uzavíral smlouvu na dokupování místa na google disku, máme za to, že se jedná o službu. A v takovém případě, byste měl mít možnost rozhodnout se, zda souhlasíte s tím, aby Vám byla služba poskytována dříve a v souvislosti s tím nebudete mít právo na odstoupení od smlouvy. Pokud je možné službu využít pouze ihned a podnikatel Vás před uzavřením smlouvy vyzve k udělení výslovného souhlasu s jejím poskytnutím v této době, skutečně své právo na případné odstoupení od smlouvy ztrácíte.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Ďalšie otázky z oblasti: Ostatní služby (mj. stavby, opravy, úpravy) Spotrebiteľská poradňa dTest

Prihlásiť