Vyjádření po předložení znaleckého posudku

Spotrebiteľská otázka

28.6.2017

Dobrý den, přes "VašeStížnosti.cz" jsem v dubnu podala stížnost. Protože tato společnost zřejmě na žádné podněty nereaguje, rozhodla jsem se po dvou měsících zadat reklamovanou věc znalci v oboru. Znalec mi vypracoval znalecký posudek, ve kterém jednoznačně stanovil, že vada je na straně výrobku. Zaslala jsem posudek na společnost, dosud se nikdo nevyjádřil. Prosím poradíte mi, po jaké lhůtě mám celou věc dále řešit /kontaktovat prodejce, podat žalobu,../?

Odporúčanie časopisu dTest

Společně s posudkem je prodávajícímu potřeba odeslat i odstoupení od smlouvy z důvodů marného plynutí lhůty k vyřízení reklamace (vyřízení reklamace v reklamační lhůtě nebylo řádné, jak dokládá znalecký posudek). V této fázi už však nejsou žádné stanovené lhůty, které musíte Vy a nebo prodejce dodržet.

Pokud jste tedy nepožadovala odstoupení od smlouvy, doporučujeme ho u prodávajícího uplatnit s odkazem na znalecký posudek, který prokazuje vadnost zboží. Zboží tedy zašlete společně s tímto dopisem na adresu prodejce. Interaktivní vzor odstoupení pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace, kterým se můžete inspirovat, naleznete na adrese: https://www.dtest.cz/clanky-13/vzorove-dopisy-podle-noz, pod odrážkou Odstupování od smluv z jiných důvodů či bez důvodu.

V případě, že ani poté Vám peníze nevrátí, doporučujeme Vám zaslat společnosti předžalobní výzvu (zaslání předžalobní výzvy Vám neukládá povinnost podat následně i žalobu samotnou). Vzor výzvy naleznete na adrese: https://www.dtest.cz/clanky-13/vzorove-dopisy-podle-noz, pod odrážkou Smlouvy. Tuto písemnost doporučeně s dodejkou zašlete na adresu sídla společnosti. Písemnost si před odesláním ještě okopíruje a vše i s lístkem od pošty pečlivě uschovejte.

Pokud Vám ani poté peníze nevrátí, bude potřeba domáhat se Vašeho nároku soudní cestou. Můžete se však ještě pokusit spor řešit mimosoudní cestou, a to prostřednictvím bezplatné služby ADR při České obchodní inspekci. Více informací o této službě naleznete na stránce https://adr.coi.cz/cs.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Ďalšie otázky z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotrebiteľská poradňa dTest

Sdílejte

Prihlásiť